Παρακολούθηση

Ο Πτηνολογικός κατέχει στοιχεία για τις κατανομές των ειδών των πουλιών, τους πληθυσμούς τους, την αφθονία τους και τους οικοτόπους τους. Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα για τη σωστή διαχείριση, παρακολούθηση και προστασία ειδών, για προγραμματισμό, για τον καθορισμό περιβαλλοντικής πολιτικής και την οικολογία.

Δεδομένου ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που περιγράφονται στην πολιτική του Πτηνολογικού  για την παροχή δεδομένων και προσβασιμότητας σε στοιχεία, ο Πτηνολογικός προωθεί την κοινοποίηση δεδομένων, την προσβασιμότητα στα στοιχεία έρευνας και τη διαθεσιμότητά τους σε άλλους χρήστες, προς το συμφέρον της αποτελεσματικής προστασίας και διατήρησης της φύσης.
 
Ο Πτηνολογικός διεξάγει αρκετές καταγραφές όπου τα κατάλληλα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο μέσα από αναλύσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη και το σχεδιασμό των δειγματοληπτικών καταγραφών.  
 
Ο Πτηνολογικός έχει επίσης στην κατοχή του τα στοιχεία για τον κατάλογο των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠ) της Κύπρου, ο οποίος καταρτίστηκε με βάση αναγνωρισμένα και αυστηρά επιστημονικά κριτήρια του BirdLife International, και έχει εγκριθεί από το BirdLife International. Ο Κατάλογος των ΣΣΠ περιλαμβάνει τις κύριες περιοχές για διατήρηση των πουλιών στο νησί και περιλαμβάνει πληροφορίες για τα είδη καθορισμού και τους πληθυσμούς τους, τα όρια των περιοχών και τα χαρακτηριστικά τους.

Επιπρόσθετα, ο Πτηνολογικός κατέχει και ανεπεξέργαστα στοιχεία πτηνοπαρατηρήσεων, τα οποία αφορούν μη συστηματικές επισκέψεις σε διάφορες τοποθεσίες και διαφορετικές εποχές του χρόνου, τα περισσότερα από τα οποία έχουν δοθεί εθελοντικά από ενεργά μέλη του Πτηνολογικού και άλλους πτηνοπαρατηρητές.

Αυτά τα στοιχεία ωστόσο τείνουν να επικεντρώνονται σε δημοφιλείς  περιοχές πτηνοπαρατήρησης, καταγραφές σπανιότερων ειδών και καταγραφές κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών περιόδων. Παρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία αυτά παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση της κατάστασης των ειδών, δεδομένου ότι αυτοί οι περιορισμοί λαμβάνονται υπόψη σε οποιαδήποτε ανάλυση. Αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται  στις μηνιαίες και ετήσιες αναφορές πουλιών που εκδίδει ο Πτηνολογικός.

Αρκετά από αυτά τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται από τον Πτηνολογικό εξαρτώνται άμεσα από τις καταγραφές πεδίου των εξειδικευμένων εθελοντών μας. Πάντοτε επιδιώκουμε η εργασία των εθελοντών μας να έχει την αρμόζουσα αναγνώριση. Στόχος μας επίσης είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω την πρόσβασή τους στα δεδομένα που οι ίδιοι συγκεντρώνουν (και όπου κρίνεται απαραίτητο και σε δεδομένα άλλων ατόμων) καθώς και τη δυνατότητα τους να χειρίζονται και να αναλύουν τα δεδομένα μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Η πολιτική για την παροχή δεδομένων και προσβασιμότητας σε στοιχεία (Αγγλικά) περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρήση στοιχείων του Πτηνολογικού Συνδέσμου και περιλαμβάνει μια αίτηση η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν κάποιος χρειάζεται στοιχεία από τον Πτηνολογικό.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε την Συντονίστρια Παρακολούθησης και Έρευνας Χριστίνα Ιερωνυμίδου στο + 357 22 455 072 ή στο christina.ieronymidou@birdlifecyprus.org.cy

Η φύση σε χρειάζεται

Με κάθε νέο μέλος, η φωνή μας γίνεται πιο δυνατή και οι προσπάθειές μας για τη διαφύλαξη των πολυτιμότερων περιοχών της Κύπρου πιο αποτελεσματικές. Μπορείς κι εσύ να συνδράμεις στις προσπάθειές μας να προστατεύσουμε την κυπριακή φύση με τη συνδρομή σου. 

Σχετικές Ειδήσεις

Προσομοιώνοντας το μέλλον του Πυρόχρου Γύπα στην Κύπρο
20+1 Γύπες στους ουρανούς της Κύπρου
Ζωή με τους Γύπες: η μεγάλη προσπάθεια για τη διάσωση του Γύπα στην Κύπρο

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: