Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Οι επιπτώσεις της ανθρωπογενούς αλλαγής του κλίματος είναι πλέον δραματικές και αδιαμφισβήτητες και παρότι οι δράσεις για μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα είναι προτεραιότητα, παρόλα αυτά είναι σαφές ότι δεν θα αποφύγουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ό,τι και να κάνουμε, επομένως είναι απαραίτητο να προσαρμοστούμε σε αυτή.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους πληθυσμούς και τις κατανομές των ειδών, τη σύνθεση των οικολογικών κοινοτήτων και την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών της φύσης – όπως τροφή, καύσιμα και καθαρό νερό.  Η κλιματική αλλαγή επιτείνει και άλλες σοβαρές απειλές για την βιοποικιλότητα, όπως τα εισβλητικά ξενικά είδη, ο κατακερματισμός βιοτόπων και η υπερ-εκμετάλλευση.

© M. Holloway
 
Το BirdLife International από πάντα προωθούσε την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που βασιζόταν στην προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων (ecosystem based adaptation). Πλέον αυτό είναι παγκόσμια στρατηγική μέσω της συμφωνίας για το κλίμα που επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο 2015 στο Παρίσι. Η θέση αυτή βασίζεται στο ότι τα υγιή οικοσυστήματα είναι πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή και η καλύτερη ασφάλεια που έχουμε ενάντια στις επιπτώσεις της. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με βάση τα οικοσυστήματα ακολουθεί δύο οδούς, αυτή που στόχο έχει τη διατήρηση και ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων και αυτή της προσαρμογής στην αλλαγή.

Η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές θα γίνει όλο και πιο σημαντική για τον Πτηνολογικό καθώς η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες όπου υπολογίζεται να έχουν πάνω από 4 βαθμούς Κελσίου αύξηση θερμοκρασίας, σύμφωνα με ένα μεσαίο σενάριο που προβλέπει παγκόσμια αύξηση θερμοκρασίας 3.3 βαθμών προς το τέλος του αιώνα, ενώ προβλέπονται πιο έντονες ξηρασίες.

Η σημασία της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, και οι επιπτώσεις της σε όλους τους τομείς πολιτικής, θα πρέπει να γίνει επίσης και πολιτική της κυβέρνησης προκειμένου να προετοιμαστούμε για τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών.

Περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά):

Η φύση σε χρειάζεται

Με κάθε νέο μέλος, η φωνή μας γίνεται πιο δυνατή και οι προσπάθειές μας για τη διαφύλαξη των πολυτιμότερων περιοχών της Κύπρου πιο αποτελεσματικές. Μπορείς κι εσύ να συνδράμεις στις προσπάθειές μας να προστατεύσουμε την κυπριακή φύση με τη συνδρομή σου. 

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: