Το έργο για την παρεμπίπτουσα αλιεία

Μία από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια πουλιά είναι η τυχαία σύλληψή τους στην αλιεία ως «παρεμπίπτοντα αλιεύματα». Στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι πάνω από 200.000 θαλασσοπούλια παγιδεύονται θανάσιμα σε παραγάδια και δίχτυα κάθε χρόνο. Απειλούμενα είδη, όπως θαλασσόπαπιες και μύχοι, παγιδεύονται σε δίχτυα και παραγάδια, οδεύοντας προς την εξαφάνιση.

Λίγα είναι γνωστά σχετικά με το μέγεθος και το εύρος του προβλήματος της παρεμπίπτουσας αλιείας στην Κύπρο, ειδικά για τα θαλασσοπούλια, αν και η τυχαία σύλληψη σε αλιευτικό εξοπλισμό αποτελεί σημαντική απειλή για απειλούμενα είδη όπως οι θαλάσσιες χελώνες και η Μεσογειακή Φώκια.
 

Με συντονισμό από το BirdLife International, ο Πτηνολογικός, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας Enalia Physis, η Εταιρεία Προστασίας των Χελωνών και το Πανεπιστήμιο του Exeter έχουν ξεκινήσει ένα τριετές ταξίδι για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος της παρεμπίπτουσας αλιείας στην Κύπρο και την ανάπτυξη λύσεων.

Κύριος στόχος μας είναι να κατανοήσουμε το μέγεθος του προβλήματος της παρεμπίπτουσας αλιείας σε τρωτά είδη στην αλιεία με παραγάδια και δίχτυα σε πολυδύναμα σκάφη και μικρά παράκτια αλιευτικά σκάφη. Το πρόβλημα των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων επηρεάζει διάφορα είδη, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων θηλαστικών, ελασµοβραγχίων, θαλασσοπουλιών και θαλάσσιων χελώνων.

Πιο συγκεκριμένα, οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται (αλλά δεν περιορίζονται) στα θαλασσοπούλια Ασημόγλαρο Larus michahellis, Νησόγλαρο Larus audouinii, Πελαγόμυχο Calonectris diomedea, Μύχο της Μεσογείου Puffinus yelkouan, Θαλασσοκόρακα Phalacrocorax aristotelis, Κορμοράνο Phalacrocorax carbo και Υδροβάτη Hydrobates pelagicus, κητώδη όπως Ρινοδέλφινο Tursiops truncates, Στενόρυγχο δελφίνι Steno bredanensis, Ζιφιός Ziphius cavirostris, ελασμοβράγχια όπως Ράζες Raja undulata και  Raja radula, η Μεσογειακή φώκια Monachus monachus, η πράσινη χελώνα Chelonia mydas και η χελώνα Καρέτα Caretta caretta.
 
 © BirdLife Cyprus

Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη τυποποιημένων μεθόδων καταγραφής της παρεμπίπτουσας αλιείας και στην ανάπτυξη λύσεων για εφαρμογή. Θα διεξαγάγουμε έρευνες στη θάλασσα για να κατανοήσουμε τη χωροχρονική κατανομή ειδών προτεραιότητας στα ύδατα της Κύπρου και θα χρησιμοποιήσουμε παρατηρητές επί του σκάφους, καθώς και αναφορές από τους ίδιους τους αλιείς, για να ποσοτικοποιήσουμε το πρόβλημα της παρεμπίπτουσας αλιείας. Θα ακολουθήσουμε τα τυποποιημένα πρωτόκολλα της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) και θα τροφοδοτήσουμε τις διεθνείς βάσεις δεδομένων. Με βάση τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν μέσω του έργου αυτού, θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν μέτρα μετριασμού. Μέσω αυτού του έργου, στοχεύουμε στην ανάπτυξη των ικανοτήτων στην Κύπρο και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπειρογνωμόνων στο πρόβλημα της παρεμπίπτουσας αλιείας και του κλάδου της αλιείας για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος και την ενίσχυση της διαχείρισης και της διακυβέρνησης της αλιείας στην Κύπρο. Θα συνεργαστούμε με τους εταίρους του BirdLife σε επίπεδο ΕΕ για να υποστηρίξουμε μια πιο βιώσιμη αλιευτική πολιτική.
 

Εταίροι του έργου

 

 

Σχετικές Ειδήσεις

Ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος: Μικρές φωνές με μεγάλο μήνυμα
Ένα πουλί έφαγε το καλάμι μου
Η ομάδα εργασίας για θέματα θαλάσσιας προστασίας του BirdLife συζητά την Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Στρατηγική

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: