Κυνήγι

Το κυνήγι στην Κύπρο είναι μια νόμιμη δραστηριότητα η οποία επιτρέπεται από τη νομοθεσία, συγκεκριμένα την Οδηγία για τα Πουλιά (2009/147/ΕΚ) και την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία (152(Ι)/2003). Βέβαια στην Κύπρο το κυνήγι είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο και ο αριθμός των κυνηγών πολύ ψηλός, με αποτέλεσμα οι πτηνοπαρατηρητές συχνά να έρχονται αντιμέτωποι με κυνηγούς στην ύπαιθρο, κάτι που είναι αποκαρδιωτικό για αυτούς που αγαπάνε τα πουλιά.

Παρόλα αυτά, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου και το BirdLife International δεν είναι ενάντια στο κυνήγι, με την προϋπόθεση ότι γίνεται με νόμιμο τρόπο και ότι είναι βιώσιμο, δηλαδή ότι διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν μακροχρόνια προβλήματα σε σχέση με τη διατήρηση υγιών πληθυσμών των ειδών, συμπεριλαμβανομένων και των θηρεύσιμων ειδών. Αυτό στο οποίο είμαστε σίγουρα εναντίον είναι η λαθροθηρία και η παράνομη παγίδευση πτηνών και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου συνεχώς ασκεί πίεση για καλύτερη πάταξη του προβλήματος στο πεδίο.

Το ανοιξιάτικο κυνήγι απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά (2009/147/ΕΚ) και τον Κυπριακό νόμο (152(Ι)/2003), επειδή αποτελεί απειλή για την αποδημία των πουλιών προς τους τόπους φωλεοποίησης. Σε γενικές γραμμές το κυνήγι αποδημητικών πουλιών είναι από τα μέσα Αυγούστου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και το κυνήγι του επιδημητικού θηράματος από το Νοέμβρη μέχρι Δεκέμβρη, ενώ οι Τζίηκλες επιτρέπονται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Συνήθως το κυνήγι είναι Κυριακή και Τετάρτη, όμως υπάρχουν κάποιες περιοχές που έχουν καθημερινό κυνήγι για μεγαλύτερες περιόδους, συνήθως σε παράλιες περιοχές. Το κυνήγι απαγορεύεται σε ορισμένες περιοχές, που μπορεί να είναι μόνιμα ή προσωρινά απαγορευμένες περιοχές.

Στις 30 Ιουνίου 2017 υπερψηφίστηκε ο αμφιλεγόμενος ’Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016’ με συγκλονιστική πλειοψηφία. Ο Πτηνολογικός θεωρεί ότι ο τροποποιητικός νόμος θα είναι αντιπαραγωγικός για την αειφόρο διαχείριση των θηραμάτων και τη διατήρηση των άγριων πουλιών και  αναποτελεσματικός όσον αφορά την καλύτερη πάταξη της λαθροθηρίας και της παράνομης παγίδευσης πουλιών. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για πληροφορίες για καταγγελίες παράνομης παγίδευσης και λαθροθηρίας παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για γενικές πληροφορίες για τις περιόδους κυνηγίου, τα θηρεύσιμα είδη στην Κύπρο και χάρτες κυνηγίου παρακαλώ πατήστε εδώ.

Η φύση σε χρειάζεται

Με κάθε νέο μέλος, η φωνή μας γίνεται πιο δυνατή και οι προσπάθειές μας για τη διαφύλαξη των πολυτιμότερων περιοχών της Κύπρου πιο αποτελεσματικές. Μπορείς κι εσύ να συνδράμεις στις προσπάθειές μας να προστατεύσουμε την κυπριακή φύση με τη συνδρομή σου. 

Σχετικές Ειδήσεις

Το CABS και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος καταδικάζουν πρόσφατα περιστατικά παράνομης θανάτωσης πουλιών
Η Κύπρος αυξάνει την κυνηγετική πίεση στο απειλούμενο Τρυγόνι
Επιχείρηση Τρυγόνι: Τι θα κάνει η Κύπρος;

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: