Η ομάδα εργασίας για θέματα θαλάσσιας προστασίας του BirdLife συζητά την Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Στρατηγική

05 Νοεμβρίου 2018

Εταίροι του BirdLife Ευρώπης συμμετείχαν σε μια διήμερη συνάντηση στην Αθήνα για να συζητήσουν την τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Θαλάσσιας Στρατηγικής (ΕΘΣ). Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Πτηνολογικός εκπροσωπήθηκε στην ομάδα εργασίας για θέματα θαλάσσιας προστασίας του BirdLife, όπου δόθηκαν συγχαρητήρια για τη συμβολή του έργου του.

Από τις συζητήσεις προέκυψε ότι υπήρξε αξιοσημείωτη πρόοδος την τελευταία δεκαετία στην περιοχή της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας από τους εταίρους του BirdLife για την προώθηση της διατήρησης της θαλάσσιας πανίδας. Για παράδειγμα, στις χώρες της ΕΕ όπου εντοπίστηκαν Θαλάσσιες Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ), πάνω από το 60% προστατεύονται σήμερα ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), υπάρχει ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα θαλασσοπούλια και η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ παρέχει ευκαιρίες για κανονισμούς παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Επιπλέον, υπάρχει η Ομάδα Εργασίας για την Προστασία Θαλασσοπουλιών (Seabird Task Force), η οποία εδώ και τρία χρόνια αναπτύσσει εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την παρεμπίπτουσα αλιεία και δοκιμάζει μεθόδους για τον μετριασμό της.

Παρά την πρόοδο αυτή, παραμένουν ακόμη πολλά να γίνουν για τη διασφάλιση προστασίας των θαλασσοπουλιών. Οι πρόσφατες ενημερώσεις του Κόκκινου Καταλόγου/Red List δείχνουν ότι τα θαλασσοπούλια στην Ευρώπη, όπως ο κρισίμως απειλούμενος Μύχος των Βαλεαρίδων, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα.

Υπάρχουν σημαντικά κενά στη γνώση και κατανόηση μας σε σχέση με τα θαλασσοπούλια της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων θεμελιωδών πληροφοριών σχετικά με τις αποικίες και τους πληθυσμούς τους. Επίσης, δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα θαλασσοπούλια χρησιμοποιούν τις υπεράκτιες και ανοικτές θάλασσες των ευρωπαϊκών υδάτων κατά τη διάρκεια και εκτός της εποχής αναπαραγωγής τους. Δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με τις απειλές που υπάρχουν στις Θαλάσσιες Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) και στις Θαλάσσιες Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) – συμπεριλαμβανομένων των περιοχών όπου υπάρχουν παρεμπίπτοντα αλιεύματα (και σε ποια εργαλεία). Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τόσο οι χώρες της ΕΕ όσο και οι χώρες εκτός ΕΕ θα εφαρμόσουν ισχυρή και αποτελεσματική νομοθεσία και κανονισμούς για τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων (συμπεριλαμβανομένης της αλιείας, του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, των θαλάσσιων Ζωνών Ειδικής Προστασίας).

Η επικαιροποιημένη Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Στρατηγική (ΕΘΣ) στοχεύει να εστιάσει στα κενά των «βασικών τομέων εργασίας» (διατήρηση και πολιτική) από τις προηγούμενες στρατηγικές – Θαλάσσιες Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ), εξασφάλιση αποτελεσματικά διαχειριζόμενων Θαλάσσιων Ζωνών Ειδκής Προστασίας (ΖΕΠ) και αντιμετώπιση του προβλήματος παρεμπίπτουσας αλιείας θαλασσοπουλιών. Επίσης η Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Στρατηγική (ΕΘΣ) στοχεύει στη διασφάλιση συντονισμού για θέματα που αφορούν τη ρύπανση, και να αναπτύξει εργασίες που συνδέονται με άλλα προγράμματα του BirdLife. Αν και το μακροπρόθεσμο όραμα της Ευρωπαϊκής Θαλάσσιας Στρατηγικής (ΕΘΣ) είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των θαλασσοπουλιών στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά που πρέπει να συζητηθούν για τη βελτίωσή της. Το επικαιροποιημένο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Θαλάσσιας Στρατηγικής (ΕΘΣ) πρέπει να θεωρηθεί ως το γενικό θαλάσσιο εγχειρίδιο του BirdLife Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας για τη διατήρηση και την πολιτική διατήρησης της θάλασσας.

Τόσο η γραμματεία του BirdLife όσο και η Ομάδα Προάσπισης του BirdLife Ευρώπης θα συνεργαστούν με τον νέο Συντονιστή Θαλάσσιων Προγραμμάτων του BirdLife για την ολοκλήρωση της στρατηγικής, η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί από την ΕΕ το αργότερο μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2019.

Η φύση σε
χρειάζεται

Δώσε δύναμη στη φωνή μας. Γίνε μέλος μας και υποστήριξε το έργο μας για την προστασία των άγριων πουλιών και της φύσης της Κύπρου.


Υιοθέτησε ένα Γύπα

Υιοθέτησε συμβολικά ένα πουλί και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε το έργο μας για την προστασία των πουλιών της Κύπρου και των βιοτόπων τους.

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: