Μια δεκαετία καταγραφών κοινών πουλιών στην Κύπρο

31 Αυγούστου 2016

Κοινοποίηση
Η παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων των άγριων πουλιών είναι ένας πολύ καλός τρόπος παρακολούθησης της κατάστασης της υπαίθρου και του περιβάλλοντός μας. Η κατανόηση του κατά πόσο οι πληθυσμοί αυτοί είναι σταθεροί ή δείχνουν ανοδική ή πτωτική τάση είναι βασική προϋπόθεση για αποτελεσματικές δράσεις διατήρησης.

Η πρόσφατη αναφορά του Πτηνολογικού, η οποία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας δεκαετίας καταγραφών για το πρόγραμμα παρακολούθησης κοινών πουλιών του Πτηνολογικού (Common Birds Monitoring Scheme - CBMS) περιέχει δείκτες πληθυσμιακών τάσεων οι οποίοι αποτελούν τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία για την κατάσταση του περιβάλλοντος στη Κύπρο. Πέραν των 40 εθελοντών καταγραφών συμμετείχαν στη συλλογή στοιχείων για τη μελέτη CBMS, ακoλουθώντας μια τυποποιημένη μεθοδολογία καταγραφής για να καλυφθούν πέραν των 150 (τυχαία επιλεγμένων) τετράγωνων δειγματοληψίας του 1 τετ. χλμ. σε όλη την Κύπρο.

Οι συγκεντρωτικοί δείκτες (δέστε γράφημα) των πληθυσμιακών τάσεων για την περίοδο 2006-2015, για 40 κοινά είδη πουλιών που αναπαράγονται στην Κύπρο από καταγραφές σε 156 περιοχές σε κάθε τύπου βιότοπο στην Κύπρο (πλην των υγροβιότοπων), δείχνουν τα ακόλουθα:
  1. Δείκτης Κοινών Πουλιών: οι αριθμοί των κοινών πουλιών στην Κύπρο παρουσιάζονται σχετικά σταθεροί, με την ομάδα αυτή των 40 ειδών να επανέρχεται μετά από μια καθοδική πορεία κατά την περίοδο 2006-2009.
  2. Δείκτης Πουλιών Γεωργικών Περιοχών: οι τάσεις παρουσιάζονται παρόμοιες με τις πιο πάνω για την υπό-ομάδα των 25 ειδών που εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τα γεωργικά συστήματα, αν και η πτωτική τάση για την περίοδο 2006-2009 είναι πιο έντονη και η ανάκτηση πιο ‘αδύνατη’.
  3. Δείκτης Πουλιών Δασικών Περιοχών: οι τάσεις για την υπό-ομάδα των 17 ειδών που εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τα δασικά συστήματα είναι και πάλι παρόμοιες με αυτές για τα κοινά πουλιά γενικά, αλλά χωρίς να παρατηρείται η πτωτική τάση για την περίοδο 2006-2009.
Μια σε βάθος ανάλυση των δεικτών αυτών και των αποτελεσμάτων του προγράμματος CBMS είναι διαθέσιμη (στα Αγγλικά) εδώ.

Φωτογραφίες
bird_indexes_for_Cyprus_EN
bird_indexes_for_Cyprus_EN

Η φύση σε
χρειάζεται

Δώσε δύναμη στη φωνή μας. Γίνε μέλος μας και υποστήριξε το έργο μας για την προστασία των άγριων πουλιών και της φύσης της Κύπρου.


Υιοθέτησε ένα Γύπα

Υιοθέτησε συμβολικά ένα πουλί και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε το έργο μας για την προστασία των πουλιών της Κύπρου και των βιοτόπων τους.

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: