Οι περιοχές Natura 2000 λαμβάνουν χείρα βοηθείας μέσω 10ετούς ευρωπαϊκού προγράμματος

03 Μαρτίου 2020

Κοινοποίηση
Μπορείτε να μαντέψετε πόσες περιοχές Natura 2000 υπάρχουν στην Κύπρο; 63 περιοχές! Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι θαλάσσιες όσο και οι χερσαίες περιοχές, και καλύπτουν συνολική επιφάνεια 1.789 km2. Αλλά το βασικό ερώτημα είναι, πόσες από αυτές όντως προστατεύονται και τυγχάνουν σωστής διαχείρισης; Δυστυχώς, η απάντηση είναι σχεδόν καμία...

Ο Πτηνολογικός μαζί με ακόμα 14 εταίρους (βλ. πιο κάτω) συμμετέχει σε ένα νέο πρόγραμμα με χρηματοδότηση από το LIFE που στοχεύει στη λύση αυτού του προβλήματος. Το νέο έργο ονομάζεται LIFE IP Physis και στόχος του είναι η προστασία και η σωστή διαχείριση όλων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο.  

Τι είναι το LIFE IP Physis;

Το LIFE IP Physis είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα LIFE (Life Integrated Project – LIFE IP). Τα ολοκληρωμένα προγράμματα LIFE έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και χρηματοδοτούν σχέδια, προγράμματα και στρατηγικές που αναπτύσσονται σε περιφερειακό, πολυπεριφερειακό ή εθνικό επίπεδο και επιτρέπουν στα Κράτη Μέλη να αξιοποιήσουν κι άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ. Για το LIFE IP Physis αυτό σημαίνει ότι οι δράσεις μας θα πραγματοποιηθούν σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα σε σύγκριση με άλλα προγράμματα. Το νέο πρόγραμμα LIFE IP Physis αποσκοπεί στην εκπόνηση καλύτερων μέτρων διαχείρισης για ολόκληρο το δίκτυο περιοχών Natura 2000 της Κύπρου. Τα διαχειριστικά μέτρα έχουν ευρύ φάσμα δράσεων. Μπορεί να περιλαμβάνουν δράσεις όπως η δημιουργία τεχνητών νησίδων μέσα στους υγροβιότοπους, έτσι ώστε οι φωλιές των πουλιών να είναι ασφαλείς από θηρευτές όπως οι αλεπούδες ή οι αδέσποτες γάτες. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν έλεγχο χωροκατακτητικών ειδών ή την εγκατάσταση τεχνητών φωλιών που ενθαρρύνουν την αναπαραγωγή ορισμένων πουλιών, όπως για παράδειγμα το Αθρωποπούλλι, ως μέτρο μείωσης της χρήσης τρωκτικοκτόνων και συγχρόνως τη μείωση καταστροφών στις καλλιέργειες από τρωκτικά.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα πρόγραμμα τέτοιας κλίμακας θα εφαρμοστεί στην Κύπρο. Αυτά είναι πολύ συναρπαστικά νέα για εμάς, ανεξαρτήτως των προκλήσεων που αυτό θα φέρει, ειδικά όταν αναλογιστούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται μερικές από τις πιο πολύτιμες περιοχές Natura 2000 στην Κύπρο, όπως η Λίμνη Παραλιμνίου και οι Αλυκές Λάρνακας. Παρόλο που φιλοξενεί πολλά προστατευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένου του σπάνιου νερόφιδου Natrix natrix cypriaca, η Λίμνη Παραλιμνίου εξακολουθεί να αποτελεί το κατεξοχήν παράδειγμα κακοδιαχείρισης μιας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 στην Κύπρο. Πέρα από τη σκόπιμη αποστράγγιση, υποφέρει από ενόχληση και υποβάθμιση λόγω ανεπαρκούς διαχείρισης, ανεξέλεγκτης πρόσβασης, λαθροθηρίας και παράνομης παγίδευσης, απόρριψης σκυβάλων και άλλων υλικών, ενώ παράλληλα αυξάνεται η πίεση για οικιστική ανάπτυξη γύρω από τη Λίμνη και τη λεκάνη απορροής της. Στις Αλυκές Λάρνακας, από την αρχή του νέου έτους μέχρι σήμερα, έχουν βρεθεί περισσότερα από 60 νεκρά Φλαμίνγκο και η σχετική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πέθαναν λόγω δηλητηρίασης από μόλυβδο. Η παρουσία μόλυβδου στην Αλυκή χρόνια μετά το κλείσιμο του σκοπευτηρίου και τον καθαρισμό της Αλυκής, καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη διαχείρισης της περιοχής, όχι μόνο για την οριστική απομάκρυνση του μόλυβδου από τον υγρότοπο, αλλά και προς αντιμετώπιση των επίμονων προβλημάτων που υποβαθμίζουν την περιοχή όπως η παρουσία λυμάτων, ο μεγάλος αριθμός αδέσποτων γάτων και η ενόχληση.

Σκορταλλός © Ben Porter

Επιπλέον, τα προγράμματα IP φέρνουν μαζί πολλούς φορείς και εμπειρογνώμονες, οι οποίοι μοιράζονται τις γνώσεις και τις διασυνδέσεις τους για έναν κοινό στόχο, σε αυτήν την περίπτωση την καλύτερη προστασία των 63 περιοχών Natura 2000 σε όλη την Κύπρο. Για να το πετύχει αυτό, ο Πτηνολογικός θα συνεργαστεί με 14 άλλα ιδρύματα και ΜΚΟ.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα συμβουλευτούμε και θα επικοινωνήσουμε με όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως για παράδειγμα αγρότες, αλιείς, κυνηγούς, ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, ιδιοκτήτες γης, τοπικές αρχές, τουριστικούς πράκτορες, βιομηχάνους, αστυνομικές αρχές και δικαστές.

Ο κύριος ρόλος του Πτηνολογικού στο πρόγραμμα αυτό θα είναι η διεξαγωγή ουσιαστικής έρευνας για την κάλυψη των κενών σχετικά με τις γνώσεις που έχουμε για ορισμένα είδη πουλιών και τους οικοτόπους τους, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με αυτά και τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Οι ερευνητικοί στόχοι αυτού του έργου είναι, μεταξύ άλλων, να συμπληρωθούν τα κενά σχετικά με βασικά οικολογικά δεδομένα και να ποσοτικοποιήσουμε τις απειλές για κάποια πουλιά που αναπαράγονται στο νησί μας ή που επισκέπτονται κατά τη μετανάστευση. Μαθαίνοντας περισσότερα για τα πουλιά μας και τους οικοτόπους τους, θα είμαστε σε καλύτερη θέση να βρούμε καινοτόμες λύσεις για καλύτερα μέτρα προστασίας και να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν να τα απολαμβάνουν.

Επιπλέον, μαζί με τις αρμόδιες αρχές, επιδιώκουμε να εκπονήσουμε ένα σχέδιο διαχείρισης για αυτές τις σημαντικές φυσικές περιοχές καθώς και εθνικά σχέδια δράσης για απειλούμενα ζώα και φυτά.

Το δίκτυο Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, το οποίο δημιουργήθηκε για να προστατεύει την υπέροχη άγρια ​​φύση και τα μοναδικά μας τοπία. Η ελπίδα μας είναι ότι με αυτό το φιλόδοξο νέο έργο, οι περιοχές Natura 2000 στην Κύπρο θα λάβουν επιτέλους τη φροντίδα που τους αξίζει.


Εταίροι: 
1. Συντονιστής - Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κύπρος
2. Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κύπρος
3. Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, Κύπρος
4. Terra Cypria, Κύπρος
5. Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
6. Πανεπιστήμιο Κύπρου
7. Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος
8. Σύνδεσμος Προστασίας Άγριας Ζωής
9. Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου
10. ACC Περιβάλλον και Καινοτομία Limited
11. Ι.Α.ΟΟ. Environmental & Water Consultants Limited
12. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
13. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κύπρος
14. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
15. AP Marine Environmental Consultancy Ltd

 

Η φύση σε
χρειάζεται

Δώσε δύναμη στη φωνή μας. Γίνε μέλος μας και υποστήριξε το έργο μας για την προστασία των άγριων πουλιών και της φύσης της Κύπρου.


Υιοθέτησε ένα Γύπα

Υιοθέτησε συμβολικά ένα πουλί και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε το έργο μας για την προστασία των πουλιών της Κύπρου και των βιοτόπων τους.

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: