Παγίδευση και παράδοση απλά δεν πάνε μαζί: Η περίπτωση της Μάλτας

29 Ιουνίου 2018

Η 'παγίδευση κατά παρέκκλιση’ χρησιμοποιώντας το επιχείρημα της παράδοσης είναι κάτι που προκύπτει συχνά στις δημόσιες συζητήσεις για το καυτό θέμα της παγίδευσης πουλιών στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ξεκαθαρίζει οριστικά το τοπίο κλείνοντας την πόρτα στο επιχείρημα αυτό με την πρόσφατη καταδίκη της Μάλτας, η οποία το 2014 επέτρεψε την παγίδευση επτά ειδών σπιζών κατά παρέκκλιση. Αν και η Οδηγία επιτρέπει παρεκκλίσεις μόνο υπό συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις, η παράδοση δεν αποτελεί μια από αυτές.

Η Μάλτα ξεκίνησε να επιτρέπει την κατά παρέκκλιση παγίδευση επτά ειδών σπιζών (Θκιολαρούδι, Σγαρτίλι, Μπασταρτοκανάρινο, Τσακροσγάρτιλο, Λουλουδά, Σπίνο και Τζιεφαλόσπινο) το φθινόπωρο 2014 με «παραδοσιακά δίχτυα» (clap-nets). Εκτιμάται ότι 110.000 σπίζες έχουν παγιδευτεί από τότε, καθώς και άλλα είδη ως αποτέλεσμα του μη-επιλεκτικού χαρακτήρα της μεθόδου που χρησιμοποιείται, κάτι που ισχύει και για τα δίχτυα και ξόβεργα που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο για την παράνομη παγίδευση πουλιών. Η παρέκκλιση που δόθηκε όμως δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδήγησε τη Μάλτα στο Δικαστήριο.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης -με απόφαση που ανακοινώθηκε στις 21 Ιουνίου- έκρινε ότι η Μάλτα παρέβη τις υποχρεώσεις της ως Kράτος Mέλος, για τους ακόλουθους λόγους:

  1. Δεν τηρήθηκε η προϋπόθεση της Οδηγίας για τα Πουλιά σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε παρέκκλιση αφορά «μικρές ποσότητες» πουλιών, αφού η Μάλτα δεν παρείχε επαρκείς αποδείξεις για αυτό.
  2. Με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται (“clap-nets”) και κατά παραδοχής των αρχών της Μάλτας, υπάρχουν «παρεμπιπτόντως συλλαμβανόμενα» είδη πουλιών, δηλαδή παγιδεύονται πολλά διαφορετικά είδη. Οποιαδήποτε μη επιλεκτική μέθοδος σύλληψης πουλιών είναι παράνομη με βάση την Οδηγία για τα Πουλιά.
  3. Η Μάλτα δεν απέδειξε ότι η επίμαχη εξαίρεση εφαρμόζεται υπό αυστηρά ελεγχόμενους όρους όπως ορίζει η Οδηγία. Χαρακτηρίστηκε ανεπαρκές το ότι υποβλήθηκαν σε ατομικούς ελέγχους μόνο το 23% των θηρευτών που χρησιμοποίησαν τα «παραδοσιακά δίχτυα» έπειτα από παρέκκλιση που δόθηκε από τις αρχές της Μάλτας.  
Αυτή η ετυμηγορία, στην οποία η Μάλτα δεν μπορεί να κάνει έφεση, είναι δεσμευτική και οι αρχές της χώρας είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν με τα συμπεράσματά της.   

Οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν ξανά ότι παρεκκλίσεις δεν γίνονται αποδεκτές για λόγους «παράδοσης» και ούτε για τη χρήση μη-επιλεκτικών μεθόδων σύλληψης ή και θανάτωσης πουλιών. Ο Πτηνολογικός χαιρετίζει την απόφαση του Δικαστηρίου, μια ιδιαίτερα θετική και ελπιδοφόρα εξέλιξη για την προστασία των πουλιών που επιβεβαιώνει ότι η παρέκκλιση για την παγίδευση σπίνων ήταν παράνομη και μη-βιώσιμη. Παράλληλα ο Πτηνολογικός υποστηρίζει το BirdLife Malta που καλεί τις αρμόδιες αρχές της Μάλτας να μην ανοίξουν ποτέ ξανά την περίοδο παγίδευσης σπίνων και να συμμορφωθούν με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Η φύση σε
χρειάζεται

Δώσε δύναμη στη φωνή μας. Γίνε μέλος μας και υποστήριξε το έργο μας για την προστασία των άγριων πουλιών και της φύσης της Κύπρου.


Υιοθέτησε ένα Γύπα

Υιοθέτησε συμβολικά ένα πουλί και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε το έργο μας για την προστασία των πουλιών της Κύπρου και των βιοτόπων τους.

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: