Ολοκληρώνεται μελέτη του Παν. Κύπρου σχετικά με στάσεις απέναντι στην παράνομη παγίδευση

31 Δεκεμβρίου 2016

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πειραματική μελέτη από την Ερευνητική Ομάδα Nestor του Πανεπιστημίου Κύπρου η οποία εξέτασε τα συναισθήματα εν σχέση με την περιβαλλοντική δράση. Η παρούσα μελέτη έγινε για τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, ο οποίος χρηματοδότησε το έργο μέσω επιχορήγησης από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη. Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει την επίδραση των έλλογων επιχειρημάτων και συναισθηματικών ερεθισμάτων στη γνώση, στάσεις και συμπεριφορά σχετικά με την παράνομη παγίδευση πουλιών.

Τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοποριακής μελέτης παρουσιάστηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 23 Νοεμβρίου 2016 από δύο καθηγητές του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών οι οποίοι ανέλαβαν τη υλοποίηση αυτής της εργασίας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πάνω από 60 άτομα όπου έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, με τον Πτηνολογικό να κάνει σχολιασμό των αποτελεσμάτων και το ακροατήριο να κάνει ερωτήσεις και να παρέχει διάφορες απόψεις για το θέμα. 

Η μελέτη βασίστηκε σε δείγμα 217 φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Όσον αφορά τη γνώση, τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων δεν γνώριζε ορισμένες από τις πιο σημαντικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόβλημα π.χ. ότι τουλάχιστον 153 διαφορετικά είδη πουλιών επηρεάζονται από την παράνομη παγίδευση πουλιών. Εξίσου ενδιαφέροντα ήταν και τα ευρήματα σχετικά με τη στάση και τη συμπεριφορά, τα οποία έδειξαν ότι η πρόκληση συναισθημάτων, ειδικά του θυμού, μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή της στάσης και να κινητοποιήσει τον κόσμο για ένα περιβαλλοντικό σκοπό, σε αυτή την περίπτωση κατά της παράνομης παγίδευσης πουλιών.

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου θα χρησιμοποιήσει τα ευρήματα αυτής της μελέτης για να αξιοποιήσει και να αναζητήσει τρόπους με σκοπό την κινητοποίηση της σιωπηρής πλειοψηφίας του ευρύτερου κοινού που εναντιώνεται στην παγίδευση, προσαρμόζοντας τις δράσεις και τα μηνύματά του και συνδυάζοντας τα έλλογα επιχειρήματα με συναισθηματικά καλέσματα και εκκλήσεις ως μέρος της εκστρατείας ευαισθητοποίησης κατά της παγίδευσης πουλιών.

Η φύση σε
χρειάζεται

Δώσε δύναμη στη φωνή μας. Γίνε μέλος μας και υποστήριξε το έργο μας για την προστασία των άγριων πουλιών και της φύσης της Κύπρου.


Υιοθέτησε ένα Γύπα

Υιοθέτησε συμβολικά ένα πουλί και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε το έργο μας για την προστασία των πουλιών της Κύπρου και των βιοτόπων τους.

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: