Οι κυβερνήσεις της Ευρώπης αποτυγχάνουν να προστατεύσουν τη φύση

29 Μαΐου 2019

Κοινοποίηση
Νέα έκθεση του BirdLife Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ δεν θα επιτύχει την προθεσμία που η ίδια έθεσε για ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, όπως αυτή περιγράφεται στη «Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020».

Η έκθεση φανερώνει την τεράστια αποτυχία για αλλαγή των θεμελιωδών πολιτικών που οδηγούν στην καταστροφή της βιοποικιλότητας – τις πολιτικές δηλαδή στους τομείς της γεωργίας, αλιείας, δασοκομίας, ενέργειας και χρηματοδότησης.

Τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης:

  • Ελάχιστη πρόοδος σε δράσεις που απαιτούν χρηματοδότηση, νομοθετική ρύθμιση, εφαρμογή ή επιβολή νόμων / οδηγιών. Αποτυχία, δηλαδή, επίτευξης στόχων που απαιτούσαν πολιτική βούληση και δέσμευση προς τη Στρατηγική.
  • Διαρθρωτικά προβλήματα με τις δαπάνες για τη βιοποικιλότητα και με την ευρύτερη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ιδίως δε αδυναμία χρηματοδότησης του δικτύου Natura 2000.
  • Τεράστιες αποτυχίες στην ευρύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ και στην πολιτική συνοχή της Στρατηγικής με άλλους τομείς, αποτυχία αντιμετώπισης των καταναλωτικών προτύπων, αποτυχία στη σταδιακή κατάργηση επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων και αποτυχία να καταστεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) πιο φιλική για τη φύση.

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι το περιβάλλον γενικά, και η βιοποικιλότητα ειδικότερα, δεν αποτελούν στην πράξη προτεραιότητα για τη σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε επίπεδο Κρατών-Μελών, η κατάσταση ήταν ακόμη πιο αρνητική. Τα Κράτη-Μέλη και οι Υπουργοί του Συμβουλίου έχουν συστηματικά θέσει τα συμφέροντα ομάδων πιέσεως από τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της αυτοκινητοβιομηχανίας υπεράνω του δημόσιου συμφέροντος.

Μόλις πριν μερικές μέρες, η διακυβερνητική πλατφόρμα ‘IPBES’ του ΟΗΕ δημοσίευσε μια έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς την καταστροφική και άνευ προηγουμένου μείωση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Ο ρυθμός εξαφάνισης ειδών επιταχύνεται, με 1.000.000 είδη να απειλούνται με εξαφάνιση κυρίως λόγω ανεπαρκούς ανταπόκρισης σε παγκόσμιο επίπεδο για αντιμετώπιση του φαινομένου. Οι πολιτικές στον τομέα της γεωργίας, της αλιείας και της ενέργειας έχουν αναγνωριστεί ως οι κυριότερες αιτίες της οικολογικής καταστροφής. Στην ΕΕ, τα κεκτημένα συμφέροντα έχουν εμποδίσει τις «μετασχηματιστικές αλλαγές» που είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση και την προστασία της φύσης.

Το νέο Ευρωκοινοβούλιο, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος που αυτό θα διορίσει, αλλά και τα Κράτη-Μέλη τα ίδια θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο κατά πόσον η ΕΕ θα αρχίσει να αντιμετωπίζει τις κρίσεις του κλίματος και της βιοποικιλότητας ή θα εθελοτυφλήσουν, συνεχίζοντας την πορεία που μας οδηγεί στην κοινωνική κατάρρευση. Ο Πτηνολογικός, ο πιο δραστήριος κυπριακός οργανισμός σε θέματα που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, και εθνικός εταίρος του BirdLife International, δεσμεύεται να παρέχει στους νέους Κύπριους Ευρωβουλευτές την απαραίτητη στήριξη και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η φύση σε
χρειάζεται

Δώσε δύναμη στη φωνή μας. Γίνε μέλος μας και υποστήριξε το έργο μας για την προστασία των άγριων πουλιών και της φύσης της Κύπρου.


Υιοθέτησε ένα Γύπα

Υιοθέτησε συμβολικά ένα πουλί και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε το έργο μας για την προστασία των πουλιών της Κύπρου και των βιοτόπων τους.

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: