Τελευταία Νέα

Τι μέλλον θέλουμε για τη γεωργία;
Νέο ηλιοθερμικό πάρκο στην Άλασσα θέτει σε κίνδυνο τους Γύπες της Κύπρου
Ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος: Μικρές φωνές με μεγάλο μήνυμα

Όλα τα Νέα

02 Οκτωβρίου 2017
Στην Κύπρο υπάρχουν 63 περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Νatura 2000. Σκοπός του δικτύου είναι να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη επιβίωση των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης. Αν και το Δίκτυο Natura 2000 δεν απαγορεύει τις ανθρώπινες δραστηριότητες εντός των ορίων του, χρειάζονται να γίνονται πάντα να υπερισχύουν οι ανάγκες των ειδών και οικοτόπων για τα οποία καθορίστηκε μια περιοχή ως προστατευόμενη.
01 Αυγούστου 2017
Οι γύπες είναι σημαντικοί. Είναι οι καθαριστές της φύσης και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της. Χάρη στη διατροφή τους, αποτρέπουν την εξάπλωση ασθενειών που προκαλούνται από την αποσύνθεση νεκρών ζώων. Οι γύπες βοηθούν επίσης τους κτηνοτρόφους, όχι μόνο επειδή καθαρίζουν την ύπαιθρο, αλλά επειδή εξαλείφουν επίσης την ανάγκη επεξεργασίας και αποτέφρωσης χιλιάδων τόνων ζωικών υπολειμμάτων κάθε χρόνο.
03 Ιουλίου 2017
Οκτώ άντρες έλαβαν πρόστιμα μέχρι 2500 ευρώ και καταδικάστηκαν με αναστολή για φυλάκιση τεσσάρων μηνών, αφού βρέθηκαν ένοχοι για παράνομη παγίδευση πουλιών στην επικράτεια των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ). Αυτές οι ποινές είναι ανάμεσα στις ψηλότερες που έχουν δοθεί από τοπικό δικαστήριο για την παράνομη παγίδευση, ένα σοβαρό έγκλημα ενάντια στην άγρια ζωή, και ο Πτηνολογικός χαιρετίζει την αποτρεπτική φύση των ποινών του δικαστηρίου.
03 Ιουλίου 2017
Στις 19 Ιουνίου οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ δεσμεύτηκαν για την καλύτερη εφαρμογή των Οδηγιών για τη Φύση, τους εμβληματικούς νόμους της ΕΕ για τη φύση που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών που καταβάλλονται σε ολόκληρη την ΕΕ για την ανάσχεση και την ανατροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η τετραετής αξιολόγηση, "ο έλεγχος καταλληλότητας", των Οδηγιών για τη Φύση, όπου 500.000 πολίτες και όλες οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησαν την καλύτερη εφαρμογή των ζωτικών αυτών νομοθεσιών, έφτασε στο τέλος της.
03 Ιουλίου 2017
Μετά από επανειλημμένες αναβολές, ο αμφιλεγόμενος τροποποιητικός νόμος ’Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016’ έχει δυστυχώς υπερψηφιστεί. Ο τροποποιητικός αυτός νόμος εισάγει σειρά χαλαρώσεων σε σχέση με το κυνήγι αλλά και την παράνομη παγίδευση, ένα σοβαρό και επίμονο πρόβλημα στην Κύπρο.
03 Μαΐου 2017
Στις 27 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το "Σχέδιο Δράσης για τη Φύση, τους Ανθρώπους και την Οικονομία" – ένα οδηγό για τις Οδηγίες για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους - τους εμβληματικούς νόμους της ΕΕ για τη φύση που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών σε ολόκληρη την ΕΕ για την αναχαίτιση και αναστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας.
31 Μαρτίου 2017
Χάρη στην πίεση που έχει ασκήσει το BirdLife Europe & Central Asia και άλλες οργανώσεις - εταίροι του BirdLife International, η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει τα πρώτα σημαντικά βήματα προς την επίλυση του προβλήματος της τυχαίας παγίδευσης των θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία. Στις 16 Μαρτίου 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον σημαντικότατο Κανονισμό για τη συλλογή δεδομένων.
31 Μαρτίου 2017
Η ετοιμασία ενός τοπικού σχεδίου για τη χερσόνησο του Ακάμα ήταν μέρος της Υπουργικής Απόφασης του Ιανουαρίου του 2016.  Ο Δομημένος Δημοκρατικός Διάλογος, ο οποίος αποτελεί μέρος της διαδικασίας για την εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου για τον Ακάμα, πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2017, στο Νέο Χωριό Πάφου. 
06 Μαρτίου 2017
Στις αρχές Φεβρουαρίου η ΕΕ δημοσίευσε για πρώτη φορά την Έκθεση επισκόπησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με στοιχεία για τα 28 Κράτη Μέλη. Για κάθε χώρα μέλος, εντός της Έκθεσης, αναφέρονται οι τομείς στους οποίους μια χώρα παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, ευκαιρίες αλλά και αδυναμίες σε σχέση με τις διάφορες περιβαλλοντικές πολιτικές.
31 Ιανουαρίου 2017
Στις 8 Δεκεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε με Δελτίο Τύπου ότι παραπέμπει τη Γαλλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την αποτυχία της στην αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων παραβιάσεων της νομοθεσίας για την προστασία των άγριων πουλιών.

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: