Τελευταία Νέα

Τι μέλλον θέλουμε για τη γεωργία;
Νέο ηλιοθερμικό πάρκο στην Άλασσα θέτει σε κίνδυνο τους Γύπες της Κύπρου
Ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος: Μικρές φωνές με μεγάλο μήνυμα

Όλα τα Νέα

31 Δεκεμβρίου 2016
Σε μια μεγάλη νίκη για τη φύση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσημα στις 7 Δεκεμβρίου 2016 ότι οι νόμοι για τη φύση – οι Οδηγίες για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους – θα διασωθούν και δεν θα επαναξιολογηθούν ούτε θα αποδυναμωθούν. Η ανακοίνωση αυτή δίνει τέλος σε μια περίοδο αβεβαιότητας δύο ετών σχετικά με το μέλλον των Οδηγιών. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε επίσης και σε ένα σχέδιο δράσης για την καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των Οδηγιών.
07 Δεκεμβρίου 2016
Οι Οδηγίες για τη Φύση, οι νόμοι που προστατεύουν τη φύση στην Ευρώπη, εξακολουθούν να απειλούνται. Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέταζε λεπτομερώς αυτούς τους νόμους και τώρα είναι έτοιμη να αποφασίσει την τύχη τους.
30 Σεπτεμβρίου 2016
Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης που διενέργησε η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας στις 5 Αυγούστου 2016 σχετικά με τον τροποποιητικό νόμο περί κυνηγίου και τους κανονισμούς για αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία και για χώρους εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου είχε συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, κ. Παντελή Χατζηγέρου, στις 31 Αυγούστου 2016. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητήσουμε λεπτομερώς τις προτάσεις της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και να επεξηγήσουμε τις θέσεις μας, καθώς και γιατί είμαστε αντίθετοι σε πολλές από αυτές τις προτάσεις. Στη συγκεκριμένη συνάντηση παρευρέθηκαν και οι οργανώσεις Terra Cypria και οι Φίλοι της Γης Κύπρου.
31 Αυγούστου 2016
Η Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας διοργάνωσε Δημόσια Διαβούλευση στις 5 Αυγούστου 2016 αναφορικά με τους προτεινόμενους νόμους που είχε καταθέσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής για συζήτηση στα τέλη Ιουνίου. Η δημόσια διαβούλευση έγινε μετά από αίτημα της Επιτροπής Περιβάλλοντος προς την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας όπως πρώτα διενεργήσει μια ουσιαστική δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, πριν αυτές οι προτάσεις συζητηθούν λεπτομερώς στη Βουλή (διαβάστε σχετικά άρθρα του Ιουνίου και του Ιούλιου 2016). Συγκεκριμένα οι 3 τροποποιητικοί νόμοι / κανονισμοί που παρουσίασε η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας στη διαβούλευση είναι: α) ‘Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016’, τροποποιητικός του 152(Ι)/2003, β) Κανονισμοί για την ‘Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας, και γ) Κανονισμοί για ‘Χώρους Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων’.
29 Ιουλίου 2016
Ο Πτηνολογικός παρακολουθεί στενά το θέμα σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Melios Zoo Park, κυρίως όσον αφορά τις συνθήκες λειτουργίας του κέντρου, τα είδη που φιλοξενεί και τις συνθήκες διαβίωσής τους.
30 Ιουνίου 2016
Στις 16 Ιουνίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει ενάντια στην Πολωνία σε σχέση με σχέδια που αφορούν την αύξηση υλοτομίας στο Δάσος Białowieża – μια από τις μεγαλύτερες εκτάσεις παρθένου δάσους της Ευρώπης, που είναι επίσης περιοχή Natura 2000 και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.
30 Ιουνίου 2016
Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου εξέφρασε τις σοβαρές ανησυχίες και την αντίθεσή του για τον τροποποιητικό νόμο που έχει ετοιμάσει η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας με τίτλο ‘Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016’, στην πρόσφατη συζήτηση που έγινε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 29 Ιουνίου 2016.
31 Μαΐου 2016
Ολοκληρώνεται σύντομα η διαβούλευση για την καινούργια νομοθεσία για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η νέα νομοθεσία προκύπτει από την ανάγκη για μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2011/92/ ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Η νέα Οδηγία θα πρέπει να μεταφερθεί στις Εθνικές Νομοθεσίες όλων των Κρατών Μελών, το αργότερο μέχρι τις 16 Μαΐου 2017.
29 Απριλίου 2016
Ενόψει των βουλευτικών εκλογών, ο Πτηνολογικός υλοποιεί τη διαδικτυακή εκστρατεία #WeNatureCy με θέμα την προστασία της φύσης της Κύπρου, η οποία απευθύνεται σε πολίτες και υποψήφιους βουλευτές.
29 Απριλίου 2016
Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου ενημερώθηκε για την έκδοση διατάγματος στις αρχές Απριλίου 2016 από τον Υπουργό Εσωτερικών για τη διαχείριση και τον έλεγχο του πληθυσμού της αλεπούς μετά από δημοσιεύματα στον Τύπο. Το διάταγμα εκδόθηκε μετά από γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής προς τον συγκεκριμένο Υπουργό η οποία ζητούσε τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης και ελέγχου της αλεπούς.

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: