Τελευταία Νέα

Τι μέλλον θέλουμε για τη γεωργία;
Νέο ηλιοθερμικό πάρκο στην Άλασσα θέτει σε κίνδυνο τους Γύπες της Κύπρου
Ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος: Μικρές φωνές με μεγάλο μήνυμα

Όλα τα Νέα

31 Μαρτίου 2016
Μια αξιολόγηση της παράνομης θανάτωσης πουλιών στη Μεσόγειο από το BirdLife International δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην έκδοση Μαρτίου 2016 του επιστημονικού περιοδικού ‘Bird Conservation International’. Ο πλήρης τίτλος του επιστημονικού άρθρου είναι ‘Προκαταρκτική αξιολόγηση της έκτασης και της κλίμακας της παράνομης θανάτωσης και σύλληψης πουλιών στη Μεσόγειο’, το οποίο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο. Το BirdLife International έχει δημοσιεύσει και σχετικό δελτίο τύπου για τη δημοσίευση αυτής της σημαντικής αξιολόγησης, σχολιάζοντας τα κύρια ευρήματα αυτής μελέτης.
31 Μαρτίου 2016
Ο Πτηνολογικός ολοκλήρωσε την αναφορά του με τα τελευταία ευρήματα του συνεχόμενου και συστηματικού προγράμματος παρακολούθησης της παράνομης παγίδευσης πουλιών για το φθινόπωρο 2015. Η ανάλυση των δεδομένων από την έρευνα πεδίου δείχνει ότι 19 χιλιόμετρα διαδρομών για δίχτυα ήταν ενεργά το φθινόπωρο 2015 εντός της περιοχής της έρευνας πεδίου, η οποία καλύπτει περιοχές στη Λάρνακα – Αμμόχωστο και Άγιο Θεόδωρο – Μαρώνι και ότι κατασχέθηκαν πάνω από 5300 ξόβεργα σύμφωνα με τα στοιχεία πάταξης των αρμόδιων αρχών. Βάσει των στοιχείων του Πτηνολογικού, εκτιμάται ότι περισσότερα από 2 εκατομμύρια πουλιά μπορεί να θανατώθηκαν σε ολόκληρη την Κύπρο το φθινόπωρο του 2015 ως αποτέλεσμα αυτής της παράνομης δραστηριότητας. Αυτοί οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τη βιομηχανοποιημένη κλίμακα της παράνομης δραστηριότητας για την παγίδευση πουλιών που γίνεται στο νησί, τόσο με δίχτυα όσο και με ξόβεργα.
29 Φεβρουαρίου 2016
Στις 2 Φεβρουαρίου 2016, οι Ευρωβουλευτές στην συντριπτική τους πλειοψηφία ενέκριναν μια έκθεση που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου, και η οποία ζητούσε την διατήρηση των Οδηγιών για τη Φύση, δηλαδή των Οδηγιών για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους. Η έκθεση περιελάβανε ορισμένες πολύ σημαντικές πρόνοιες όπως προτάσεις σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο για το πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα μέχρι το 2020, ενώ έδωσε ταυτόχρονα ένα δυνατό μήνυμα εναντίον των προσπαθειών για αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Φύση. Παράλληλα, η έκθεση τονίζει την ανάγκη για πλήρη εφαρμογή των νομοθεσιών αυτών και εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης.
29 Φεβρουαρίου 2016
Στις 26 Φεβρουαρίου 2016 ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στο Τρίτο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα που πραγματοποιήθηκε στο Εδιμβούργο στο Ηνωμένο Βασίλειο και το οποίο επικεντρώθηκε στην καταστροφή των οικοτόπων. Η οργάνωση SEO (BirdLife στην Ισπανία) και το RSPB (BirdLife στο ΗΒ) υλοποιούν ένα πρόγραμμα με σκοπό τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εντός του BirdLife Europe ενάντια στο Περιβαλλοντικό Έγκλημα. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της εφαρμογής της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου και η διευκόλυνση της εργασίας των ευρωπαίων εταίρων του BirdLife ενάντια στα περιβαλλοντικά εγκλήματα, μέσω της χρήσης της Οδηγίας.
29 Ιανουαρίου 2016
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απαντήσει οριστικά και κατηγορηματικά σχετικά με την προτεινόμενη παρέκκλιση για επιλεκτικό κυνήγι αμπελοπουλιών, τον αποκαλούμενο ‘εναλλακτικό σχεδιασμό’, το οποίο συμπεριλήφθηκε μονομερώς από την Κυπριακή Κυβέρνηση στο Στρατηγικό Σχέδιο κατά της παράνομης παγίδευσης πουλιών που εγκρίθηκε τον περασμένο Μάιο 2015. Σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας (2 Ιανουαρίου 2016), ο κ. Enrico Brivio, εκπρόσωπος τύπου της Επιτροπής υπογράμμισε ότι ‘...η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με τη συμπερίληψη αυτού του ‘εναλλακτικού σχεδιασμού’, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα παραχώρησης παρεκκλίσεων για την παγίδευση πουλιών. Αυτό είναι ένα μέτρο που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ...’.
03 Νοεμβρίου 2014
Η παράνομη θανάτωση αποδημητικών πτηνών είναι ένα πολύ διαδεδομένο πρόβλημα σε όλη τη Μεσόγειο. Δυστυχώς διάφορες παράνομες μέθοδοι θανάτωσης και παγίδευσης χρησιμοποιούνται σε χώρες οι οποίες βρίσκονται κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρόμων των πουλιών όπως στη Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα και στην Κύπρο. Μεταξύ αυτών των μεθόδων είναι τα ξόβεργα, τα δίχτυα, οι παγίδες με τη χρήση πετρών, συρματοπαγίδες κ.α., κάνοντας έτσι το ταξίδι των πτηνών ακόμα δυσκολότερο.

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: