Πρόγραμμα Παρακολούθησης

Η εκστρατεία ενάντια στην παράνομη παγίδευση είναι μία από τις κύριες ασχολίες του Πτηνολογικού. Ένα συστηματικό και συνεχές πρόγραμμα παρακολούθησης σχετικά με την παράνομη παγίδευση έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί από τον Πτηνολογικό και την RSPB (BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο) σε διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές και υλοποιείται συστηματικά από το 2002. Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα παρακολούθησης, ο Πτηνολογικός κατέχει τις πιο εκτενείς καταγραφές δεδομένων πεδίου και είναι σε θέση να συμπεράνει αξιόπιστα μακροχρόνιες τάσεις, καθώς και να έχει μια γενική εικόνα σχετικά με την κατάσταση της παγίδευσης πουλιών.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης ακολουθεί ‘Πρωτόκολλο Καταγραφής Παγίδευσης Πουλιών’ το οποίο αναπτύχθηκε από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου και την RSPB (BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο), σε διαβούλευση με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και τις αστυνομικές αρχές των Βρετανικών Βάσεων, κατά την έναρξη του προγράμματος.

Η καταγραφή γίνεται με επιτόπια επίσκεψη, η οποία γίνεται με τυχαία επιλογή τετραγώνων του 1 τετραγωνικού χιλιομέτρου κατά τη διάρκεια της μέρας, με έμφαση στην εξεύρεση δραστηριοτήτων παγίδευσης με δίχτυα και εάν κατά τη διάρκεια της έρευνας για δίχτυα βρεθούν ξόβεργα αυτά καταγράφονται. Τα τετράγωνα που έχουν επιλεχθεί με στρωματοποιημένη δειγματοληψία για να εξασφαλιστεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα κάλυψης στη Βρετανική Βάση Δεκέλειας και στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας (Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και Ουλαμός Πάταξης Λαθροθηρίας Αστυνομίας Κύπρου) και την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων. Όταν βρεθεί εξοπλισμός παγίδευσης η ομάδα του Πτηνολογικού ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές πάταξης και καταγγέλλει τα  ευρήματά της την ίδια ημέρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ομάδα του Πτηνολογικού ποτέ δεν εισέρχεται σε ιδιωτική και περιφραγμένη περιουσία.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης του Πτηνολογικού υλοποιείται με χρηματοδότηση από την RSPB (BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο) και NABU (BirdLife στη Γερμανία).

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε αναφορές που παρουσιάζουν και αναλύουν τα ευρήματα από το πρόγραμμα παρακολούθησης μας.

2019

 Άνοιξη 2019                                  

2018

 Άνοιξη 2018                                   Φθινόπωρο 2018                                    Χειμώνας 2018-19

2017

 Άνοιξη 2017                                   Φθινόπωρο 2017                                     Χειμώνας 2017-18

2016

 Άνοιξη 2016                                    Φθινόπωρο 2016                                    Χειμώνας 2016-17

2015

 Άνοιξη 2015                                    Φθινόπωρο 2015                                    Χειμώνας 2015-16

2014

 Άνοιξη 2014                                    Φθινόπωρο 2014                                    Χειμώνας 2014-15

2013 

 Άνοιξη 2013                                    Φθινόπωρο 2013                                    Χειμώνας 2013-14

2012

 Άνοιξη 2012                                    Φθινόπωρο 2012                                    Χειμώνας 2012-13

2011 

 Άνοιξη 2011                                    Φθινόπωρο 2011                                    Χειμώνας 2011-12

2010 

 Άνοιξη 2010                                    Φθινόπωρο 2010                                   Χειμώνας 2010-11

 

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: