Το Πρόβλημα

Είναι μη επιλεκτικής φύσης

Η παγίδευση με δίχτυα και ξόβεργα είναι παράνομη σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της μη επιλεκτικής φύσης των μεθόδων αυτών, που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί το είδος του πτηνού που παγιδεύεται. Σύμφωνα με μελέτες σχεδόν τα μισά είδη πτηνών που συναντώνται στην Κύπρο, δηλαδή τουλάχιστον 155 διαφορετικά είδη, έχουν βρεθεί παγιδευμένα σε ξόβεργα ή δίχτυα, από τα οποία 82 είναι καταγραμμένα ως είδη προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία για τα Πουλιά και / ή το BirdLife International. Ανάμεσά τους είναι και και γνωστά μας είδη όπως το αηδόνι (Luscinia megarhynchos) και το ενδημικό Θουπί (Otus scops cyprius). Για να γίνει πιο κατανοητή η κλίμακα του προβλήματος, στην Κύπρο έχουν καταγραφεί συνολικά 400 είδη πουλιών, εκ των οποίων τα 280 απαντούν τακτικά.
 

Αποτελεί μαζική μέθοδο

Η εκτεταμένη παγίδευση πτηνών με δίχτυα, ξόβεργα και ηχομιμητικές συσκευές στην Κύπρο αποτελεί μια μαζική θανάτωση πτηνών, όπου εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά σκοτώνονται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τις έρευνες πεδίου που διεξάγει ο Πτηνολογικός από το 2002, τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά πέφτουν θύματα της παράνομης παγίδευσης κάθε χρόνο. Συνυπολογίζοντας τις άλλες απειλές και κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πουλιά (κλιματικές αλλαγές, καταστροφή των βιοτόπων τους, εντατικοποίηση της γεωργίας κτλ) είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που συντελείται είναι οικολογική καταστροφή. 

 

Απαγορεύεται σε ολόκληρη την ΕΕ

Η παγίδευση πουλιών απαγορεύεται τόσο από την εθνική νομοθεσία (Νόμος 152(Ι)/2003) όσο και από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά (Οδηγία 2009/147/ΕΚ), καθώς και ∆ιεθνείς Συμβάσεις (όπως π.χ. η Σύμβαση της Βέρνης του 1979 και η Σύμβαση της Βόννης του 1979). Τα δίχτυα και τα ξόβεργα απαγορεύονται στην Κύπρο από το 1974, χωρίς όμως ποτέ να εφαρμοστεί ουσιαστική πάταξη. Απαγορεύονται ρητά από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία λόγω της μη επιλεκτικής φύσης των μεθόδων αυτών αλλά και της μαζικής θανάτωσης αποδημητικών πτηνών. Επίσης η Εθνική νομοθεσία απαγορεύει ρητά την εμπορία και/ή κατοχή παγιδευμένων πουλιών, τόσο σε εστιατόρια όσο και σε σπίτια. Παρεκκλίσεις από την Οδηγία για τα Πουλιά δύναται να δοθούν, αλλά μόνο μετά από στοιχειοθετημένη αιτιολόγηση και για λόγους δημόσιας ασφάλειας, επιστημονικής έρευνας κλπ.

Η αιτιολόγηση ότι είναι παραδοσιακό κυνήγι δεν αποτελεί λόγο για παρέκκλιση, σύμφωνα με νομολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Η Ισπανία έχει ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση ‘C79/03 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ισπανίας’ (ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2004) για την ανοχή που επιδείκνυε έναντι της παραδοσιακής μεθόδου κυνηγίου με ξόβεργα για ορισμένα είδη τσίχλας στην περιοχή της Βαλένθια. Στις 8 Δεκεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε με Δελτίο Τύπου ότι παραπέμπει τη Γαλλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την αποτυχία της στην αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων παραβιάσεων της νομοθεσίας για την προστασία των άγριων πουλιών, και συγκεκριμένα για τη συνεχιζόμενη παράνομη παγίδευση της Τσακροπιτίλλας (Emberiza hortulana). Αυτές οι υποθέσεις βάζουν τέλος στο μύθο ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν λάβει παρεκκλίσεις με τη δικαιολογία της παραδοσιακής πρακτικής κυνηγιού.

Πλήττει τον τουρισμό μας

Η παράνομη παγίδευση πτηνών στην Κύπρο έχει αρνητικό αντίκτυπο στην τουριστική βιομηχανία, αφού έχει δημιουργηθεί μια κακή εικόνα για τη χώρα και πολλοί ευαισθητοποιημένοι τουρίστες επιλέγουν διαφορετικούς προορισμούς για τις διακοπές τους. Σύμφωνα με μια έρευνα της περιβαλλοντικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, Terra Cypria, το 2011, η κακή εικόνα που έχει δημιουργήσει η παγίδευση έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται μεταξύ 40 και 100 εκ. ευρώ κάθε χρόνο! Παράλληλα η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας υπολόγισε το 2010 τον τζίρο αυτής της παράνομης δραστηριότητας να φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

 

Αποτελεί μια απάνθρωπη μέθοδο θανάτωσης

Τα δίχτυα και τα ξόβεργα είναι από τις πιο απάνθρωπες μεθόδους θανάτωσης πουλιών που χρησιμοποιούνται. Τα πουλιά παραμένουν συνήθως παγιδευμένα για ώρες στα δίχτυα και στα ξόβεργα, με την κάθε τους προσπάθεια για απελευθέρωση να έχει ως αποτέλεσμα να παγιδεύονται ακόμα περισσότερο. Οι ισχυρισμοί ότι τα άλλα είδη που παγιδεύονται (πέραν των αμπελοπουλιών) ελευθερώνονται από τους παγιδευτές δεν ευσταθούν, καθώς είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να ξεμπλέξεις ένα πουλί που είναι παγιδευμένο για ώρα στο δίχτυ και ειδικά στο ξόβεργο χωρίς τραυματισμό. Οι παγιδευτές συνήθως πετάνε τα πουλιά που παγιδεύτηκαν αλλά δεν τους ενδιαφέρουν για να τα πωλήσουν για κατανάλωση. Επιπλέον το σοκ που βιώνουν τα παγιδευμένα πουλιά συχνά τα οδηγεί στο θάνατο, και ας μην έχουν κάποιο εμφανή τραυματισμό.
 

∆εν αποτελεί πλέον παράδοση

Η παγίδευση αμπελοπουλιών μπορεί στο παρελθόν να αποτελούσε μια παραδοσιακή, μικρής κλίμακας μέθοδο για τη θήρευση πτηνών (τονίζεται ότι και τα ξόβεργα είναι μη-επιλεκτικής φύσης). Παρόλα αυτά, τα σημερινά επίπεδα αποκαλύπτουν μια βιομηχανοποιημένη, μεγάλης κλίμακας και επικερδή επιχείρηση. Oι οργανωμένοι παγιδευτές με τη χρήση ηλεκτρονικών ηχομιμητικών συσκευών, παγιδεύουν χιλιάδες πουλιά κάθε περίοδο και βγάζουν παράνομο εισόδημα δεκάδων χιλιάδων ευρώ κάθε χρόνο, εις βάρος της φυσικής κοινής κληρονομιάς μας. Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας υπολόγισε το 2010 τον τζίρο αυτής της παράνομης δραστηριότητας να φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

Εξάλλου δεν είναι δυνατόν να μπορεί να δικαιολογηθεί κάτι ως παράδοση όταν συμβάλει σε οικολογική καταστροφή.
 


Εξερευνήστε το πιο κάτω ‘story map’ για να μάθετε τα κίνητρα, τις μεθόδους και τις χώρες στις οποίες γίνεται παράνομη παγίδευση.

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: