Θέσεις εργασίας

Κενή Θέση: Λειτουργός Προγραμμάτων στον τομέα διατήρησης της φύσης (Conservation Projects Officer)

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου αναζητά Λειτουργό Προγραμμάτων Διατήρησης. Ο Λειτουργός Προγραμμάτων έχει την ευθύνη για την υποστήριξη υλοποίησης προγραμμάτων διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και των πουλιών με βάσει τις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος. Ο Λειτουργός Προγραμμάτων θα είναι υπεύθυνος για την ταυτόχρονη διαχείριση πολλών και διαφορετικών έργων, την υλοποίηση δράσεων και παρακολούθηση του προγράμματος, σύνταξη αναφορών, καθώς και υποστήριξη όσο αφορά την ορθή οικονομική διεκπεραίωση με βάση τις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22 Νοεμβρίου 2019

Για την πλήρη περιγραφή θέσης και τη διαδικασία αίτησης παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.
 

Κενή Θέση: Υπεύθυνος Προγράμματος Κατάρτισης για Αναγνώριση Πουλιών

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου αναζητά ενθουσιώδη Υπεύθυνο/η για την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Προγράμματος Κατάρτισης για Αναγνώριση Πουλιών. Το Πρόγραμμα θα απευθύνεται σε ενήλικες και θα διεξάγεται κυρίως στο πεδίο. Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι έμπειρος πτηνοπαρατηρητής, ο οποίος έχει το χάρισμα να εμπνέει τους συμμετέχοντες και να μεταδίδει αποτελεσματικά τις δεξιότητες αναγνώρισης πουλιών. Στόχος είναι να εκπαιδεύονται τουλάχιστον 10 συμμετέχοντες ετησίως, με τουλάχιστον έναν συμμετέχοντα τον χρόνο να συμμετάσχει ως εθελοντής σε ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα παρακολούθησης πουλιών του Πτηνολογικού.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Δεκεμβρίου 2019

Για την πλήρη περιγραφή θέσης και τη διαδικασία αίτησης παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.
 


Ευκαιρίες για εθελοντές

Παρακολούθηση ειδών
Ο Πτηνολογικός πάντοτε ψάχνει εθελοντές για τα μακροχρόνια προγράμματα παρακολούθησής του, όπως η Καταμέτρηση Κοινών Πουλιών (ΚΚΠ) που απαιτεί δύο πρωινά (ή περισσότερα αν θέλετε) κάθε χρόνο μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, περπατώντας μια προεπιλεγμένη διαδρομή ενός χιλιομέτρου κοντά στο σπίτι σας, και ο Άτλαντας Πουλιών που Φωλιάζουν στην Κύπρο, που απαιτεί επίσκεψη σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και καταγραφή παρουσίας/απουσίας των ειδών πουλιών, επίσης κατά την αναπαραγωγική περίοδο.  Έχουμε μια μικρή αλλά αφοσιωμένη ομάδα εθελοντών που συμβάλλουν ενεργά σε αυτή τη δουλειά. Αν θέλετε να συμμετάσχετε σε κάποιο από αυτά τα προγράμματα θα χαρούμε να σας έχουμε στην ομάδα μας.
 
Αυτά τα προγράμματα απαιτούν μόνο βασικές δεξιότητες αναγνώρισης πουλιών και μερικές ώρες στο πεδίο κάθε μήνα ή ακόμη κάθε χρόνο! Εκτός από την ΚΚΠ και τον άτλαντα, χρειαζόμαστε ακόμη εθελοντές για τη συστηματική Καταγραφή Υδρόβιων Πουλιών (μια μέρα κάθε μήνα τους σε επιλεγμένους υγροτόπους σε όλο το νησί).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Χριστίνα Ιερωνυμίδου στο christina.ieronymidou@birdlifecyprus.org.cy  ή στο 22455072.
 

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: