#ProtectWater

Όλοι μας χρειαζόμαστε το νερό για να επιβιώσουμε. Αλλά χωρίς υγιή ποτάμια, λίμνες και υγροτόπους, δεν υπάρχει ούτε νερό.
 
Οι πηγές νερού της Ευρώπης προστατεύονται μέσω ευρωπαϊκού δικαίου. Πολλές κυβερνήσεις Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως προσπαθούν να αποδυναμώσουν τον νόμο που προστατεύει τα νερά.
 
Μαζί ΠΡΕΠΕΙ να σταματήσουμε κάτι τέτοιο από το να συμβεί.
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από εσάς να εκφράσετε τη γνώμη σας μέσω δημόσιας διαβούλευσης.

Αυτή είναι και η μόνη σας ευκαιρία να ζητήσετε να διατηρηθεί ο νόμος για τα νερά ισχυρός.
 
Έχουμε ετοιμάσει την ανταπόκριση η οποία θα διασφαλίσει καλύτερα ότι ο νόμος θα παραμείνει ασφαλής.

Για να αποσταλεί η ανταπόκριση αυτή εκ μέρους σας, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κάνετε κλικ στο ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ.

Το νερό είναι απαραίτητο για τους ανθρώπους και αποτελεί βασική πηγή ζωής για τα πουλιά και τη βιοποικιλότητα γενικότερα. Παρά τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στο να διατηρεί τον πλανήτη μας ζωντανό, μόνο 1% του νερού είναι γλυκό (με άλλα λόγια όχι θαλασσινό) και διαθέσιμο (με άλλα λόγια μη δεσμευμένο σε παγετώνες). Ακόμη λιγότερο είναι ανεπηρέαστο από τη ρύπανση που προέρχεται από τη βιομηχανία και τη γεωργία, ανεπηρέαστο από την κλιματική αλλαγή και δεν διεκδικείται από υπερβολικά πολλούς ανθρώπους.

Αν συνεχίσουμε να δρούμε με αυτό τον τρόπο, θα επηρεαστούν τα πάντα – από τα πιο μικρά πράγματα της καθημερινής μας ζωής που τα θεωρούμε δεδομένα, μέχρι και τη λειτουργία ολόκληρων βιομηχανιών. Θα επηρεαστούν επίσης και όλα τα αμέτρητα είδη τα οποία βασίζονται στα υγροτοπικά οικοσυστήματα για την επιβίωσή τους.

Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά και το νησί μας, αφού τα υγροτοπικά οικοσυστήματα της Κύπρου είναι επίσης απειλούμενα σε μεγάλο βαθμό. Οι λιγοστοί και πολύτιμοι υγρότοποι της Κύπρου απειλούνται εδώ και δεκαετίες από ανάπτυξη, μόλυνση και ανεύθυνη αλλά και ανεξέλεγκτη χρήση υπερβολικής ποσότητας νερού.  Για εμάς, η αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων, ιδιαίτερα των υγροτόπων, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Κύπρο. Η δράση μας εστιάζεται στη διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης αυτών των περιοχών, οι οποίες είναι πλούσιες σε βιοποικιλότητα, μέσω άσκησης πολιτικής σε κέντρα αποφάσεων, έρευνας, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης του κοινού αλλά και μέσω έργων. Τα πρόσφατα μας έργα αποκατάστασης δυο Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, της λίμνης της Ορόκλινης και του Λιβαδιού Ακρωτηρίου αποτελούν μαρτυρία για τη δουλειά που έχει γίνει για αναστηθούν αυτές οι δυο περιοχές, δίνοντας στα πουλιά και στην υπόλοιπη άγρια φύση ένα μέρος για να ευδοκιμήσουν και στους ανθρώπους ένα μέρος για να τα απολαμβάνουν. Η επιτυχία των έργων αυτών ήταν αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με τα σχετικά τμήματα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μέσω της νομοθεσίας της ΕΕ για το νερό (Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά), τα Κράτη-Μέλη συμφώνησαν να θέσουν τέρμα στην καταστροφή των πηγών νερού. Ενώ τα Κράτη-Μέλη έχουν αποτύχει να ανταποκριθούν στις υποσχέσεις τους, μια νέα απειλή ελλοχεύει σήμερα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή εξετάζει αν αυτό το ισχυρό νομικό εργαλείο είναι κατάλληλο για να εκπληρώσει τον σκοπό του. Όπως αναμένεται, κάποια Κράτη-Μέλη θα εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία και θα ζητήσουν την αποδυνάμωση των αυστηρών προτύπων που καθορίζει η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά για την προστασία των υδάτινων σωμάτων, όπως τις λίμνες και τα ποτάμια. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα του ‘ελέγχου καταλληλότητας’ μπορεί αναμφίβολα να οδηγήσει σε περεταίρω υποβάθμιση αυτών των ήδη ευαίσθητων οικοσυστημάτων. 

Πριν από σχεδόν 2 χρόνια, εσείς και μισό εκατομμύριο Ευρωπαίοι βοηθήσατε να σωθούν οι Οδηγίες για τη Φύση, οι βασικοί νόμοι για την προστασία της άγριας ζωής και των πιο πολύτιμων φυσικών περιοχών. Σήμερα χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να σώσουμε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά! Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τη γνώμη σας μέσω δημόσιας διαβούλευσης. Αυτή είναι η μόνη σας ευκαιρία να εκφράσετε ότι θέλετε τη νομοθεσία για το νερό να παραμείνει ισχυρή.

Μέσω της νέας εκστρατείας #ProtectWater ενώνουμε δυνάμεις με την WWF Ευρώπης (WWF’ s European Network), τον Διεθνή Πτηνολογικό Σύνδεσμο (BirdLife International), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (European Environmental Bureau) και άλλες ευρωπαϊκές ΜΚΟ για να δηλώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο χρόνος και οι πόροι των Κρατών-Μελών πρέπει να καταναλώνονται στην ορθή εφαρμογή και όχι στην αναθεώρηση ενός νόμου που, τουλάχιστον στο χαρτί, ανταποκρίνεται στον σκοπό του.

Έχουμε ετοιμάσει την ανταπόκριση η οποία θα διασφαλίσει καλύτερα ότι ο νόμος θα παραμείνει ασφαλής. Για να αποσταλεί η ανταπόκριση αυτή εκ μέρους σας, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κάνετε κλικ στο ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ.

 

​Γιατί πρέπει να σας νοιάζει;

 
Ένας κόσμος χωρίς μπύρα;

Για την παραγωγή της μπύρας χρειάζονται πολλά συστατικά. Αλλά όλα ξεκινούν με καλής ποιότητας νερό. Καθώς οι πηγές νερού της Ευρώπης υποβαθμίζονται με ανησυχητικό ρυθμό, τι να αναμένουμε ότι θα συμβεί στα προϊόντα που είμαστε συνηθισμένοι να απολαμβάνουμε;

Μαζί πρέπει να σταματήσουμε οποιαδήποτε αποδυνάμωση του νόμου για το νερό. Ενημερώστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλετε ο νόμος για το νερό να παραμείνει ισχυρός για να βεβαιωθείτε ότι η ΞΗΡΗ ΜΠΥΡΑ, η ΧΩΜΑΤΟΜΠΥΡΑ και η ΜΠΥΡΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ θα παραμείνουν γεννήματα της φαντασίας μας.
 

Τί είναι η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά; Πως εφαρμόζεται στην Κύπρο;

Αντιλαμβανόμενη ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας των οικοσυστημάτων γλυκού νερού, η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα Κράτη-Μέλη της, υιοθέτησε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά το 2000. Η Οδηγία αυτή θεωρείται το πιο ολοκληρωμένο νομικό εργαλείο στην ΕΕ για τα νερά. Ο κύριος σκοπός της είναι να προστατεύσει και να ενισχύσει τους πόρους γλυκού νερού με στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων της ΕΕ ως το 2027.

Η Κύπρος μετέφερε την Οδηγία αυτή στην εθνική της νομοθεσία (13(I)/2004 η οποία αντικαταστάθηκε από την 47/(Ι)/2018). Προκειμένου να εφαρμοστεί η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά κάθε Κράτος-Μέλος πρέπει να υιοθετήσει Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού στην επικράτειά του. Το δεύτερο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού για την Κύπρο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου στις 7 Οκτωβρίου 2016 και καλύπτει την περίοδο 2016-2021.

Ο Πτηνολογικός κατέθεσε τα σχόλια του στις αρμόδιες αρχές για το τρέχων Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (2016-2021), και για το προηγούμενο Σχέδιο (2009-2015). Τα σχόλια του αφορούσαν κυρίως τους μη-φιλόδοξους στόχους για επίτευξη της ‘καλής κατάστασης’ για τα υδάτινα σώματα στην Κύπρο και τη χρήση πολλών εξαιρέσεων. Ο Πτηνολογικός σχολίασε επίσης την ελλιπή προσοχή στα υδάτινα σώματα που εξαρτώνται από τις φυσικές ροές ποταμών και ρεμάτων, κυρίως στις περιοχές Natura 2000, που κατά συνέπεια επηρεάζει και τη βιοποικιλότητα.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά στις Βρυξέλλες θα επιφέρει αλλαγές και στον εθνικό νόμο περί υδάτων στην Κύπρο.
 

Σχετικά Νέα

375.000+ πολίτες λένε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Κάτω τα χέρια από τον νόμο για το νερό!»
Μπορεί να είναι αυτή η μπύρα του μέλλοντος;

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: