Μας ταΐζουν κουτόχορτο με τους όρους περιβαλλοντικών αξιολογήσεων

Λιβάδι Ζακακίου © Anders Gray
Λιβάδι Ζακακίου © Anders Gray
Πρόσφατες περιπτώσεις παράτυπων και προβληματικών διαδικασιών για την περιβαλλοντική αξιολόγηση έργων κοντά σε προστατευόμενες περιοχές υποσκάπτουν την πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.

Share via:

Τα παραδείγματα που παραθέτουμε πιο κάτω προσβάλλουν δυστυχώς την κοινή νοημοσύνη και καταδεικνύουν με τον πιο λυπηρό τρόπο τακτικές δύο μέτρων και δύο σταθμών, παντελή έλλειψη συντονισμού και επιτήρησης, αλλά και αποποίηση ευθυνών από μέρους του κράτους.

Φωτοβολταϊκό πάρκο στη Σωτήρα: Το πρόσφατο κόψιμο των χαρουπόδεντρων, το οποίο έγινε κατά παράβαση του όρου που τέθηκε από την περιβαλλοντική αρχή όταν ενέκρινε το Φωτοβολταϊκό Πάρκο στη Σωτήρα τον Δεκέμβριο 2020, είναι δυστυχώς μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα στρουθοκαμηλισμού του κράτους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η διατήρηση των χαρουπόδεντρων σε μια περιοχή που συνορεύει με την προστατευόμενη περιοχή για τα πουλιά του Ποταμού Παραμαλιού, αποτελούσε ουσιώδη όρο πάνω στον οποίο στηρίχθηκε και η θετική γνωμοδότηση για το έργο. Εκτός του ότι η γνωμοδότηση παρέβλεψε τον σημαντικό κίνδυνο του έργου αυτού για τον Γύπα και άλλα σημαντικά είδη, είναι επίσης άξιο απορίας γιατί, από τη στιγμή που αγνοήθηκαν οι όροι που έθεσε η περιβαλλοντική αρχή, το κράτος φαίνεται να εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο λήψης αντισταθμιστικών μέτρων, αντί να αφαιρέσει απλά την άδεια του έργου.

Φωτοβολταϊκό πάρκο στο Μενεού: Παρόμοια περίπτωση είναι αυτή που αφορά στο Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Μενεού σε μικρή απόσταση από την προστατευόμενη περιοχή των Αλυκών Λάρνακας. Όρος για την έγκριση του έργου τον Ιανουάριο 2016 ήταν να διατηρηθούν οι δεντροστοιχίες των κυπαρισσιών που βρίσκονται περιμετρικά της ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, κατά παράβαση του όρου, κόπηκαν εκατοντάδες κυπαρίσσια τον Οκτώβριο του 2019. Στις εταιρείες φαίνεται να δόθηκε απλά ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ. Τόσο φτηνά θέλει το κράτος να πληρώνονται οι παραβάσεις των όρων που θέτει;

Πύργοι και επαύλεις κοντά στην Αλυκή Ακρωτηρίου: Δίπλα από το τεραστίων διαστάσεων καζίνο, εγκρίθηκε ακόμα ένα αναπτυξιακό έργο τον Ιούνιο 2021, αποτελούμενο από δύο πύργους και 10 επαύλεις. Όρος για την ανάπτυξη είναι να δημιουργηθεί χώρος πρασίνου για να ευνοηθεί το Μαυροφάλκονο, απειλούμενο είδος αρπακτικού πουλιού που χρησιμοποιεί την περιοχή. Με τις απανωτές αναπτύξεις στην περιοχή όμως, οι οποίες μετατρέπουν πλέον το αγροτικό τοπίο σε αστικό, αναιρείται οποιαδήποτε προσπάθεια για αντιστάθμιση των επιπτώσεων, και το συγκεκριμένο μέτρο καθίσταται απλά ανούσιο. Γιατί αδυνατεί το κράτος να αξιολογήσει τις επιπτώσεις από τις αναπτύξεις στην προστατευόμενη Χερσόνησο Ακρωτηρίου στην ολότητα τους, και όχι αποσπασματικά;

Μαρίνα Αγίας Νάπας: Για την καταστροφή που επήλθε στην προστατευόμενη περιοχή της Αγίας Θέκλας από τη Μαρίνα της Αγίας Νάπας, δόθηκε ως αντιστάθμισμα το 2015 μια επιπρόσθετη περιοχή για την προστασία του Βραχοπλουμιδιού στον Άμμο του Καμπούρη. Δύο χρόνια αργότερα, το 2017, πλησίον της νέας αυτής προστατευόμενης περιοχής εισήχθησαν τουριστικές πολεοδομικές ζώνες που επιτρέπουν την ανέγερση ακόμα και ξενοδοχείων. Η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ τμημάτων είναι πασιφανής, αφού στην προκείμενη η άποψη της περιβαλλοντικής αρχής για κάποιες τροποποιήσεις δεν ζητήθηκε και για άλλες απλά αγνοήθηκε. Ποιος ο λόγος να καθορίζεται μια νέα περιοχή προστατευόμενη ως απάντηση στην καταστροφή μιας άλλης όταν πρόκειται να καταστραφεί και η ίδια; Γιατί δεν λειτουργεί συντονισμένα το Κράτος για την αποτελεσματική προστασία των περιοχών;

Όταν το ίδιο το κράτος δεν λαμβάνει σοβαρά τις διαδικασίες που θέτει και δεν κινείται σε σαφές και συντονισμένο πλαίσιο και με μακροχρόνιο όραμα για την προστασία της φύσης, πώς μπορεί τότε μια εργοληπτική εταιρεία να σεβαστεί οποιαδήποτε γνωμάτευση ή τους όρους που επιβάλλονται; Ποιος ο σκοπός και η βαρύτητα της οικολογικής αξιολόγησης, όταν οι γνωμοδοτήσεις αγνοούνται και δεν δίνονται τιμωρητικές και αποτρεπτικές ποινές όταν εντοπίζονται τέτοιες παραβάσεις;

To BirdLife Cyprus αναμένει από το κράτος να δείξει την απαραίτητη πολιτική βούληση για τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών, αλλά και από τα τμήματα να δρουν σε συνέργεια με κάθε εμπλεκόμενο φορέα και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Donate

Become a member

Family membership

en_GBEnglish
Scroll to Top