Σε σωστή πορεία και πάλι ο Ακάμας;

Akamas by Adobe Stock1_450_850_crp
Κοινό Δελτίο Τύπου από BirdLife Cyprus, Terra Cypria, Σύνδεσμο Προστασίας Άγριας Ζωής (CWS) και Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών

Share via:

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις BirdLife Cyprus, Terra Cypria, ο Σύνδεσμος Προστασίας Άγριας Ζωής (CWS) και η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών, αλλά και ως ανεξάρτητα μέλη της ad hoc επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, δηλώνουν ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο της συμπληρωματικής Έκθεσης που εκπονήθηκε για την αξιολόγηση των κατασκευαστικών εργασιών στον Ακάμα. Συγκεκριμένα, η συμπληρωματική Έκθεση προτείνει μια σειρά από διορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκλήθηκε στην περιοχή από σειρά παρεμβάσεων που εντόπισαν και κατήγγειλαν οι εν λόγω περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Οι παραβάσεις αφορούσαν τη μη τήρηση των νομικά δεσμευτικών όρων της αρχικής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης στα κατασκευαστικά έργα της πρώτης φάσης βελτίωσης του οδικού δικτύου στον Ακάμα. Οι παραβάσεις περιλαμβάνουν (αχρείαστα) ‘τοιχαράκια’, απόθεση υλικών και μπαζών σε αδιατάρακτο έδαφος και αυθαίρετη διαπλάτυνση του οδικού δικτύου, ανάμεσα σε άλλα. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις θεωρούν ότι τα διορθωτικά μέτρα που προτείνει η συμπληρωματική Έκθεση για αποκατάσταση της ζημιάς στην περιοχή είναι μια θετική εξέλιξη προς τη σωστή κατεύθυνση για το μέλλον του Ακάμα. Θετική επίσης είναι και η δέσμευση για επαναξιολόγηση σε επίπεδο ad hoc επιτροπής των επόμενων φάσεων βελτίωσης του οδικού δικτύου στον Ακάμα αλλά και των ‘κόμβων’ εξυπηρέτησης επισκεπτών.

Παράλληλα, και όπως επισήμανε και η Υπουργός Περιβάλλοντος στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα συμπεράσματα της διοικητικής έρευνας για της εργασίες βελτίωσης του οδικού δικτύου είναι ελλιπή, ενώ φαίνεται να μην αναζητούνται ή να καταλογίζονται ευθύνες. Υπό τις περιστάσεις αυτές, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αναμένουν το πόρισμα της τρίτης έρευνας που τροχιοδρομείται, για την τεκμηρίωση και απόδοση των ευθυνών εκεί όπου εντοπίζονται. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις θεωρούν απαραίτητο τον καταλογισμό ευθυνών προς αποφυγή άλλων τέτοιων λαθών στο μέλλον. 

Σε πολύ επίκαιρη στιγμή για τον Ακάμα έρχεται εξάλλου και η πρόσφατη απόφαση της ΕΕ να παραπέμψει την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ανεπαρκή προστασία των περιοχών Natura 2000. Αυτή η εξέλιξη καθιστά ακόμα πιο επείγουσα την έκδοση υπουργικών διαταγμάτων που θα προωθούν τη σωστή διαχείριση όλων των περιοχών Natura 2000, συμπεριλαμβανομένου και του Ακάμα. Τα εν λόγω Διαχειριστικά Σχέδια – τα οποία έχουν εκπονηθεί εδώ και χρόνια – περιλαμβάνουν προτάσεις διαχείρισης για όλες τις περιοχές Natura 2000 στην Κύπρο, με συγκεκριμένους στόχους που αντιστοιχούν στις οικολογικές απαιτήσεις της κάθε περιοχής. Παρόλα αυτά, τα Σχέδια αυτά παραμένουν ακόμη στα συρτάρια και δεν έχουν αποκτήσει νομική ισχύ. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν όπως τα Διαχειριστικά Σχέδια αποκτήσουν άμεσα νομική υπόσταση, μέσω της έκδοσης Διαταγμάτων Διαχείρισης.

Donate

Become a member

Family membership

en_GBEnglish
Scroll to Top