Αντίδραση BirdLife Cyprus για τις κινητοποιήσεις λατόμων στην Επαρχία Πάφου

Νυχτοπάππαρος © Zoltán Tölgyesi
Νυχτοπάππαρος © Zoltán Tölgyesi

Share via:

Σε σχέση με τις πρόσφατες κινητοποιήσεις λατόμων οι οποίοι ζητούν νέα λατομική ζώνη στην Ανδρολύκου στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα το BirdLife Cyprus δηλώνει τα εξής:

  • Η γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής, ότι δηλαδή στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να δοθεί νέα λατομική ζώνη στην περιοχή, είναι νομικά δεσμευτική και δεν μπορεί να ανατραπεί. Αυτό εξάλλου διαβεβαιώνει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Καδής.
  • Και αυτό γιατί τα Φαράγγια της Ανδρολύκου είναι μια μοναδική και περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή, που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη και πιο υγιή αποικία Νυχτοπάππαρου Rosettus aegyptiacus, καθώς και πολλά άλλα είδη άγριας ζωής, όπως ο Ζάνος Falco peregrinus, και οποιαδήποτε επέκταση της λατομικής δραστηριότητας έχει εκτιμηθεί ότι θα έχει αρνητικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες στα είδη για τα οποία προστατεύεται η περιοχή.
  • Στην υφιστάμενη λατομική ζώνη φαίνεται ότι υπάρχουν αποθέματα για τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτό δίνει αρκετό χρόνο για να γίνουν επιπλέον μελέτες προς εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων (δημιουργία νέας λατομικής ζώνης σε λιγότερο ευαίσθητη περιοχή, μεταφορά υλικού από άλλες περιοχές, εναλλακτικά δομικά υλικά κλπ), ώστε να καλύπτονται οι οποιεσδήποτε ανάγκες τις επαρχίας Πάφου για έργα τα οποία έχουν λάβει περιβαλλοντική έγκριση.
  • Προς αποσαφήνιση όσων έχουν ακουστεί στον Τύπο, ο Κώδικας Δεοντολογίας για τον εξορυκτικό τομέα και την προστασία των ειδών που υπογράφηκε μεταξύ του BirdLife Europe, του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Λατομείων και άλλων εταίρων προϋποθέτει ξεκάθαρα τον πλήρη σεβασμό των Οδηγιών για τους Οικοτόπους και τα Πουλιά, δηλαδή τους περιορισμούς που αφορούν τις περιοχές Natura 2000. 

Η εξεύρεση σωστής και βιώσιμης λύσης θέλει χρόνο και απαιτεί σφαιρική και στρατηγική προσέγγιση, με σεβασμό προς τη φύση και τις σχετικές Ευρωπαϊκές νομοθεσίες.

Donate

Become a member

Family membership

en_GBEnglish
Scroll to Top