Τρίτωσε το κακό με τον αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη – Ευρύχου

"Ατσάς - Άγιος Θεόδωρος" © Silvio A. Rusmigo
"Ατσάς - Άγιος Θεόδωρος" © Silvio A. Rusmigo

Η αρχή έγινε με τη Μαρίνα στην Αγία Νάπα, μετά ακολούθησε ο αυτοκινητόδρομος Πάφου – Πόλις και τώρα, για το κερασάκι στην τούρτα, ήρθε ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη – Ευρύχου. Τρία έργα που έχουν ξεσκεπάσει ένα ανησυχητικό μοτίβο από πλευράς του κράτους να επικαλείται «δημόσιο συμφέρον» για να προχωρεί αμφιλεγόμενες αναπτύξεις με βαρύ περιβαλλοντικό κόστος.

Και οι τρείς περιπτώσεις έλαβαν αρνητική γνωμοδότηση από την Περιβαλλοντική Αρχή λόγω των σοβαρών επιπτώσεων τους στο περιβάλλον (και δη στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 στις οποίες χωροθετούνται). Ωστόσο προχωρούν κανονικά, χωρίς να εξεταστούν επαρκώς εναλλακτικές λύσεις όπως απαιτείται από τον Νόμο, έπειτα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να κηρύξει τα έργα ως «δημοσίου συμφέροντος».

Στην περίπτωση του πιο πρόσφατου, που αφορά στον αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη – Ευρύχου και μέρος του οποίου θα διέρχεται της περιοχής Natura 2000 «Περιοχή Ατσά-Αγίου Θεοδώρου», η Περιβαλλοντική Αρχή γνωμοδότησε ότι το έργο θα έχει αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για τα είδη πουλιών που φωλιάζουν ή χρησιμοποιούν την περιοχή. Οι κυριότερες επιπτώσεις αφορούν την Κράγκα και την Τρουλλουρία, είδη τα οποία θα χάσουν 20% και 25% του αναπαραγωγικού πληθυσμού τους αντίστοιχα, αλλά και την Πευκοτρασιήλα, η οποία θα χάσει βιότοπο από τις περιοχές τροφοληψίας και ξεχειμωνιάσματος της. Οι επιπτώσεις στα πιο πάνω είδη οφείλονται κυρίως στον χαρακτήρα και στο μέγεθος του έργου, στην απώλεια και κατακερματισμό του βιοτόπου, στην υποβάθμιση του οικολογικού χαρακτήρα της περιοχής και της διαθεσιμότητας τροφής, καθώς και στη μόνιμη εγκατάλειψη της περιοχής λόγω οχληρίας. Όλα αυτά έρχονται να επιβαρύνουν μια προστατευόμενη περιοχή η οποία ήδη δέχεται πίεση από το υφιστάμενο εκτεταμένο οδικό δίκτυο και τα υφιστάμενα αλλά και προτεινόμενα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Η τάση του κράτους να επικαλείται «Επιτακτικούς λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος» για να αιτιολογήσει αναπτύξεις με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χωρίς την επαρκή εξέταση εναλλακτικών λύσεων, δεν τιμά τη χώρα μας. Για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη επισημάνει ότι δεν ικανοποιείται από τις τεκμηριώσεις της Κύπρου σε σχέση με την εξέταση εναλλακτικών λύσεων και την επίκληση δημοσίου συμφέροντος. Το προηγούμενο που έχει πλέον δημιουργηθεί θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της διαδικασίας για αξιολόγηση έργων μεγάλης κλίμακας και προκαλεί σοβαρές ανησυχίες ως προς το όραμα και τον τρόπο με τον οποίο προωθείται η «ανάπτυξη» στον τόπο μας. 

Είναι αδιαμφησβήτητο από όλους ότι η ύπαιθρος μας εκπέμπει σήμα κινδύνου. Η αστυφιλία αποτελεί μάστιγα και οι αγροτικές και ορεινές περιοχές υποφέρουν από εγκατάλειψη και έλλειψη ανάδειξης και προώθησης, αυτό είναι αναμφίβολο. Και όπου είναι απαραίτητο, είναι σημαντικό να προωθούνται έργα αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών για εξασφάλιση της δημόσια ασφάλειας και υγείας. Το τι δεν είναι εκ πρώτης όψεως προφανές, είναι ότι οι «λύσεις» που το Κράτος προσφέρει, με τα μεγαλεπήβολα «αναπτυξιακά» έργα εις βάρος του συγκριτικού πλεονεκτήματος των κοινοτήτων της υπαίθρου που δεν είναι άλλο από το φυσικό τοπίο, δεν αποτελούν μακροπρόθεσμες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Μπορεί κανείς να φανταστεί πώς θα μπορούσε στ’ αλήθεια να ανθίσει η αγροτική Κύπρος, αν τα ποσά αυτά διοχετεύονταν στις ίδιες τις κοινότητες για πραγματικά έργα αντιμετώπισης της εγκατάλειψης, όπως έργα στήριξης του αγροτουρισμού.

Donate

Become a member

Family membership

en_GBEnglish
Scroll to Top