Ανοικτή Επιστολή προς Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος: Επιτακτική ανάγκη για έκδοση αρνητικής Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για το προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα

Άκαμας © Silvio A. Rusmigo
Άκαμας © Silvio A. Rusmigo
Ανοικτή Επιστολή του BirdLife Cyprus / Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, του Terra Cypria - Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου & Διαχείρισης Άγριας Ζωής, της Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών και της Κίνησης Save Akamas / Save Cyprus.

Share via:

Αγαπητέ κ. Χατζηπαναγιώτου,

Το Τμήμα σας, με την αρχική γνωμάτευση του στις 7 Οκτωβρίου 2021, αναγνώρισε τις αρνητικές επιπτώσεις του προτεινόμενου Τοπικού Σχεδίου (ΤΣ) Ακάμα στις περιοχές και τα είδη του Δικτύου Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα. Με τη γνωμάτευση σας ζητήσατε την κατάργηση, την αλλαγή ή/και την τροποποίηση προνοιών του ΤΣ, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις.

Όπως γνωρίζετε, αν και το ΤΣ Ακάμα αναθεωρήθηκε, δεν τροποποιήθηκε ουσιαστικά. Αρκετοί από τους όρους που έθεσε το Τμήμα σας στη γνωμάτευση του δεν υιοθετήθηκαν από το Πολεοδομικό Συμβούλιο κατά την αναθεώρηση. Όπως εξάλλου το ίδιο σας το Τμήμα εκτιμά οι αλλαγές που έγιναν στις πρόνοιες του ΤΣ δεν μπορούν να αλλάξουν την αρχική αξιολόγηση, ότι δηλαδή το ΤΣ θα έχει αρνητικές επιπτώσεις. 

Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται από την επιστολή της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας προς το Τμήμα σας με ημερομηνία 17 Μαΐου 2022. Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΥΘΠ, η οποία εμπεριστατώνεται με στοιχεία και χάρτες με τα οποία συμφωνούμε, αναμένεται ότι θα υπάρξουν αρνητικές και συσσωρευτικές επιπτώσεις από αρκετές προτεινόμενες πολεοδομικές ζώνες και πολιτικές. Όπως επίσης επισημαίνει η ΥΘΠ, η εκτίμηση αυτή είναι συντηρητική.

Με αυτά τα δεδομένα, και στη βάση ορθής εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Φύση (Οδηγία για τα Πουλιά και Οδηγία για τους Οικοτόπους), θεωρούμε αδιανόητη την έκδοση θετικής Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για το ΤΣ Ακάμα στη μορφή που βρίσκεται σήμερα.

Το Τμήμα σας, ως το καθ’ ύλη αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογή της Οδηγίας των Οικοτόπων, είναι υπεύθυνο για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Κύπρο, βάσει επιστημονικών κριτηρίων, και αυτό θα πρέπει να μεριμνήσει ως προτεραιότητα του για το μέλλον του Ακάμα, όπως εξάλλου και εσείς υπογραμμίσατε στην Κοινή Συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Περιβάλλοντος και Εσωτερικών που έγινε για το θέμα του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα στις 8 Ιουνίου 2022.

Σας καλούμε να αναλογιστείτε τι διακυβεύεται, εάν η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση του συγκεκριμένου ΤΣ είναι θετική για μια από τις σημαντικότερες περιοχές για τη βιοποικιλότητα στην Κύπρο. Τόσο ως προς το κληροδότημα μας στις επόμενες γενιές για μια εμβληματική φυσική περιοχή του νησιού μας, όσο και ως προς την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρακολουθεί ήδη στενά τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος εφαρμόζει τις Οδηγίες για τη Φύση και έχει ήδη στείλει προειδοποίηση.

Το όραμα μας είναι ο Ακάμας να προστατευτεί με τρόπο αειφόρο, που να προωθεί παράλληλα την πραγματική και μακροχρόνια ευημερία των τοπικών κοινοτήτων.

Όπως γνωρίζετε έχουν σταλεί πολλές αντιπροτάσεις για νέα μέτρα και πολιτικές προσαρμοσμένα στην τοπικότητα του Ακάμα, τα οποία θα βοηθήσουν πραγματικά και οριζόντια όλους τους ιδιοκτήτες γης του Ακάμα που δύναται να στερούνται αναπτυξιακών δικαιωμάτων και παράλληλα να διασφαλίζουν τη προστασία του περιβάλλοντος και τη ορθή εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Δυστυχώς εξ’ όσων γνωρίζουμε, καμιά από αυτές τις προτάσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Πολεοδομικό Συμβούλιο.
 
Εμείς παραμένουμε πάντα στη διάθεση σας για περαιτέρω συζήτηση του θέματος.

Με εκτίμηση,Μάρτιν Χέλλικαρ
Διευθυντής
BirdLife Cyprus / Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
Λεύκιος Σεργίδης
Εκτελεστικός Διευθυντής
Terra Cypria – Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος


Κλείτος Παπαστυλιανού
Εκπρόσωπος
Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών


Ηλίας Πεκρής
Πρόεδρος
Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου & Διαχείρισης Άγριας Ζωής


Δρ. Μαρία Χατζημιχαήλ
Εκπρόσωπος
Κίνηση Save Akamas / Save Cyprus

Donate

Become a member

Family membership

en_GBEnglish
Scroll to Top