Ένα ικανοποιητικό Τοπικό Σχέδιο Ακάμα

© Sebastien Closs
© Sebastien Closs

Με τη σημερινή επίσημη δημοσίευσή του το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα είναι πλέον πραγματικότητα και το BirdLife Cyprus εκφράζει την ικανοποίησή του, καθώς με τις νέες αυτές πολεοδομικές ζώνες που μπαίνουν σε εφαρμογή σε 6 μήνες διασφαλίζεται επαρκώς η προστασία της φύσης στην περιοχή. Οι πρόνοιες που θα είχαν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 και τα είδη για τα οποία προστατεύεται καταργήθηκαν ή περιορίστηκαν, βάσει των όρων που έθεσε το Τμήμα Περιβάλλοντος. Διατηρείται ουσιαστικά το ανέπαφο φυσικό τοπίο, το οποίο αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής και πόλο έλξης για τους επισκέπτες. 

Η έμφαση πρέπει τώρα να δοθεί στις τοπικές κοινότητες, ώστε να δουν από πρώτο χέρι τα πραγματικά οφέλη που απορρέουν από την προστασία της περιοχής. Πρόκειται για ένα μοντέλο μακροχρόνιας ευημερίας το οποίο λειτουργεί επιτυχώς σε πολλά μέρη του κόσμου με τεράστια οφέλη τόσο για τον άνθρωπο όσο και τη φύση. Ένα τέτοιο μοντέλο είναι δυνατό και για την περίπτωση του Ακάμα, αλλά απαιτείται όραμα, διάθεση και πόροι, ούτως ώστε οι κοινότητες να μετατραπούν στην πραγματική αφετηρία του επισκέπτη στον Ακάμα και να επωφελούνται από αυτό. Στις περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτήτες γης στερούνται πραγματικών αναπτυξιακών δικαιωμάτων για το ευρύτερο καλό, θα πρέπει να θεσπιστούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα και εργαλεία για να αντισταθμιστούν οι περιορισμοί αυτοί.

Οι πολύχρονες μάχες που έδωσαν περιβαλλοντικές οργανώσεις για την προστασία του Ακάμα, στο πλευρό των οποίων τάχθηκαν χιλιάδες πολίτες, έχουν αποφέρει καρπούς, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι θέσεις που έλαβαν επί του ΤΣ Ακάμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Καδής, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας παρόλες τις υπέρμετρες πιέσεις.

Ελπίζουμε ότι με τη δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου σηματοδοτείται το τέλος μιας πολύχρονης διαμάχης για τη Χερσόνησο του Ακάμα, και παράλληλα η απαρχή επίτευξης αρμονίας μεταξύ φύσης και ανθρώπου στην περιοχή και ένα καλό παράδειγμα για ολόκληρη την Κύπρο.

Donate

Become a member

Family membership

en_GBEnglish
Scroll to Top