Κοινή δήλωση για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα

© Sebastien Closs
© Sebastien Closs

Το BirdLife Cyprus, το Terra Cypria – Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, η  Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών και η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγιού και Διατήρησης Άγριας Ζωής ενώνουν τη φωνή τους και εκφράζουν από κοινού τις ανησυχίες τους για τη σοβαρή καθυστέρηση οριστικοποίησης και δημοσίευσης του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, αφού ούτε στην πρόσφατη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που έγινε στις 18 Ιανουαρίου 2023 δεν λήφθηκε τελική απόφαση.  

Το προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, όπως παρουσιάστηκε στις αρχές του 2021,  περιλάμβανε σωρεία προτάσεων για πολεοδομικές ρυθμίσεις, οι οποίες ήταν ασύμβατες με την αειφόρο διαχείριση και το καθεστώς προστασίας της περιοχής.

Με την τελική Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που εξέδωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος τέλη του Αύγουστου του 2022 σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, οι πλείστες από τις πιο προβληματικές πρόνοιες αναγνωρίζονται και καταργούνται ή περιορίζονται.

Το BirdLife Cyprus, το Terra Cypria – Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, η  Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών και η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγιού και Διατήρησης Άγριας Ζωής καλούν τον Υπουργό Εσωτερικών, το Πολεοδομικό Συμβούλιο και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν κατά γράμμα τους νομικά δεσμευτικούς όρους της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που εξέδωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος, όπως εξάλλου επισήμανε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Καδής, ως το απόλυτο ελάχιστον για την προστασία της περιοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Κυπριακή Δημοκρατία θα βρεθεί εκτεθειμένη απέναντι στις νομικές της υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η δε αναφορά που έγινε σε συνέχεια της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου σε ρυθμίσεις σε αναπτύξεις που προνοεί το Τοπικό Σχέδιο δημιουργεί ερωτηματικά και προκαλεί ανησυχία ως προς την τελική μορφή του Τοπικού Σχεδίου, αφού οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα πρέπει να επανεξεταστούν για τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο.

Καλούν επίσης τους Αρμόδιους να θεσπίσουν μέτρα και πολιτικές προσαρμοσμένα στην τοπικότητα του Ακάμα, τα οποία θα βοηθήσουν πραγματικά και οριζόντια όλους τους ιδιοκτήτες γης του Ακάμα που δύναται να στερούνται αναπτυξιακών δικαιωμάτων και παράλληλα να διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθή εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Το όραμα μας είναι ο Ακάμας να προστατευτεί με τρόπο αειφόρο, που να προωθεί παράλληλα την πραγματική και μακροχρόνια ευημερία των τοπικών κοινοτήτων.

Donate

Become a member

Family membership

en_GBEnglish
Scroll to Top