Πουλιά Α-Ω

Χωραφόγλαρος

Larus ridibundus
COMMON BLACK-HEADED GULL

Άκουσε:

Patrik Åberg, Xeno-canto

Φωτογραφίες:

Βασικές πληροφορίες: The Black-headed Gull is a social and very noisy bird. It comes to Cyprus in the winter, while some also visit Cyprus during spring and autumn migration. It is a very skillful flier and when in flight it looks mostly white. In the winter, its head is almost white, with a black dot behind the eye, but during the breeding season, the head turns a dark brown color, like in the picture.

Μήκος σώματος: 35 - 39 εκ.

Βιότοπος: Υγρότοποι, παράκτιες περιοχές

Πότε βρίσκεται στην Κύπρο: Φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη

Με τι τρέφεται: Ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς, ασπόνδυλα

Στην Κύπρο:Θα τον δεις σε μικρές ομάδες σε ακτές και σε υγρότοπους

Κατηγορία: Χειμερινός επισκέπτης, περαστικός μετανάστης

Εικονογράφηση από Πασχάλη Δουγαλή

elGreek
Scroll to Top