Κλιματική Αλλαγή

Κλιματική Αλλαγή

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής από τις δράσεις του ανθρώπου είναι πλέον αδιαμφισβήτητες. Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,0 °C από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα, ως αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η Κύπρος ήδη αντιμετωπίζει αυξανόμενες θερμοκρασίες και μειωμένες βροχοπτώσεις και οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν τις επόμενες δεκαετίες. Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι κεντρικές στους στόχους του Πτηνολογικού για τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ποιο είναι το πρόβλημα;

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι με μια αύξηση της θερμοκρασίας των 2°C, το 18% των εντόμων, το 16% των φυτών και το 8% των σπονδυλωτών αναμένεται να χάσουν περισσότερο από το μισό εύρος εξάπλωσης που οι κλιματολογικές συνθήκες τους επιτρέπουν να καταλαμβάνουν. Εάν συνυπολογιστεί ότι το 75% της επιφάνειας της γης έχει ήδη αλλοιωθεί σημαντικά, το 66% της θάλασσας αντιμετωπίζει επιπτώσεις και ότι πάνω από το 85% των υγροτόπων έχουν ήδη χαθεί, οι προβλέψεις είναι απαισιόδοξες για την επιβίωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη.

Όσον αφορά την Κύπρο, αναμένεται ότι έως το 2050 η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 1,3-1,9 °C (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1961-1990), ενώ ο αριθμός των ημερών με θερμοκρασίες άνω των 35°C προβλέπεται να αυξηθεί σε περισσότερες από 34 τον χρόνο στο εσωτερικό. Οι περίοδοι ξηρασίας με χαμηλή βροχόπτωση επίσης αναμένεται να γίνουν πιο συχνές.  

Την ίδια στιγμή:

  • Under a European regulation, Cyprus is committed to a 24% reduction (compared to 2005 levels) in greenhouse gases of the non-ETS Sector (the Emissions Trading System. ETS in Cyprus comprises three power stations and some factories. Cyprus has to be ambitious in its planning if this commitment is to be achieved in time.  
  • Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η Κύπρος θα εφαρμόσει την οικοσυστημική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αντιθέτως, τα φυσικά και ημι-φυσικά μέρη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δεξαμενές άνθρακα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αντιμετωπίζουν συνεχή πίεση για ανάπτυξη. Είναι ενδεικτικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Κύπρο να διορθώσει την αποτυχία της να προστατεύσει τις περιοχές Natura 2000 και ότι ο ρυθμός στεγανοποίησης της γης λόγω αστικής ανάπτυξης και κατασκευαστικών έργων ήταν σταθερά υψηλότερος στην Κύπρο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ κατά μεγάλο βαθμό.
  • During the previous programming period (2010-2020) there was no strategic placement of renewable energy projects in the countryside. This led to 2/3 of Cyprus’ windfarms being placed in Natura 2000 sites and more than half of the Photovoltaic Parks ending up in valuable farmland. After years of lobbying by BirdLife Cyprus for a strategic assessment of the environmental impacts of renewable energy projects, an official decision made by the Environment Department in February 2022 ensures that protected areas are off-limits, putting a safety net at lease over the island’s most important natural elements.

Ποια είναι η λύση;

Η υιοθέτηση αυστηρότερων πολιτικών και μέτρων για τη μείωση των εκπομπών, δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα εξαιρετικά επείγον ζήτημα που πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα σε όλες τις πολιτικές του Κράτους. Οι πολιτικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση με τις πολιτικές για την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά να είναι συνεργιστικές προς αυτή. Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στα οικοσυστήματα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή πρέπει να είναι κεντρικές στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Τέτοιες φυσικές λύσεις όπως η αποκατάσταση των υγροτόπων, οι λύσεις βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και η προστασία των δασών παρέχουν πολλαπλά οφέλη για τους ανθρώπους, τη βιοποικιλότητα και το κλίμα. 

Τι κάνουμε εμείς;

  • Ασκούμε πίεση στα κέντρα αποφάσεων για την εφαρμογή μιας προσέγγισης βασισμένης στα οικοσυστήματα στην Κύπρο στον προγραμματισμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, παρέχοντας λεπτομερή σχόλια σε σχετικές στρατηγικές του κράτους και συμμετέχοντας σε δημόσιες διαβουλεύσεις.
  • After years of lobbying for the need of Special Planning Framework for the siting of renewable energy projects, this was achieved in early 2022 Big solar and wind parks are now clearly banned from Natura 2000 sites, state forests and main bird migration corridors with the necessary buffers left. We are now focusing our efforts to the proper implementation of this Framework and trying to ensure that high nature value farmland is also protected.
  • Δραστηριοποιόμαστε συμβάλλοντας με προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος σχεδιάζει τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ, προτείνοντας μέτρα που ωφελούν τα πουλιά, τη φύση και τους μικρούς παραγωγούς. Πιο πρόσφατα, και μέσω της συμμετοχής μας ως εταίρος στο LIFE IP Physis project.
  • We have been part of two large-scale site restoration projects in two Important Bird Areas/Special Protection Areas during the last decade: the LIFE Oroklini Project (2012-2015) and the Akrotiri Marsh Project (2015-2017) for the restoration and management of these important wetlands. These project successes were the result of working closely with relevant departments and other stakeholders and stand testament to the work that has been done to help these sites, which function as carbon sinks, bounce back to life, giving birds and other wildlife a place to thrive in and people the opportunity to enjoy them. We are now part of a third project which aims to restore important habitats in Akrotiri and Cape Pyla (2021-2024).
elGreek
Scroll to Top