Κυνήγι

Κυνήγι

Το κυνήγι στην Κύπρο είναι μια νόμιμη δραστηριότητα η οποία επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία, συγκεκριμένα την Οδηγία για τα Πουλιά (2009/147/ΕΚ) και την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία (152(Ι)/2003). Βέβαια στην Κύπρο το κυνήγι είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο, με περίπου 40.000 εγγεγραμμένους κυνηγούς, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη κυνηγετική πίεση στους πληθυσμούς των πουλιών. Όχι μόνο αυτό, αλλά πτηνοπαρατηρητές και φυσιολάτρες συναντούν συχνά κυνηγούς στην ύπαιθρο, πράγμα αποκαρδιωτικό για όσους αγαπάνε τα πουλιά.

Η θέση του BirdLife Cyprus για το κυνήγι

Το BirdLife Cyprus και το BirdLife International δεν είναι ενάντια στο κυνήγι, με την προϋπόθεση ότι γίνεται με νόμιμο και βιώσιμο τρόπο. Δηλαδή να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν μακροχρόνια προβλήματα σε σχέση με τη διατήρηση υγιών πληθυσμών των ειδών (συμπεριλαμβανομένων και των θηρεύσιμων ειδών) και ότι γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που θέτει η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Σαφώς και δεν συμφωνούμε πάντοτε με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη διαχείριση του κυνηγιού από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Παράδειγμα αυτού αποτελεί η θήρεση του Τρυγονιού, του οποίου ο πληθυσμός έχει μειωθεί δραματικά (κατά 80%) σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Παρόλα αυτά, στην Κύπρο εξακολουθεί να θηρεύεται από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου χωρίς όριο κάρπωσης. Σε συνεργασία με τους εταίρους μας στην Ευρώπη, ασκούμε πίεση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για να εφαρμοστεί προσωρινή απαγόρευση κυνηγιού του είδους (moratorium).

Πότε και πού επιτρέπεται το κυνήγι;

Το κυνήγι μεταναστευτικών ειδών επιτρέπεται από τα μέσα Αυγούστου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Το κυνήγι επιδημητικών ειδών επιτρέπεται από τον Νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο, ενώ το κυνήγι Τζιίκλας επιτρέπεται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Συνήθως, το κυνήγι επιτρέπεται Κυριακή και Τετάρτη, όμως υπάρχουν κάποιες περιοχές που το κυνήγι επιτρέπεται καθημερινώς για μεγαλύτερες περιόδους, συνήθως σε παράκτιες περιοχές. Το κυνήγι απαγορεύεται σε ορισμένες περιοχές, οι οποίες μπορεί να είναι μόνιμα ή προσωρινά απαγορευμένες περιοχές κυνηγιού. Το ανοιξιάτικο κυνήγι απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά (2009/147/ΕΚ) και τον Κυπριακό Νόμο (152(Ι)/2003), επειδή αποτελεί απειλή για τα φωλεάζοντα πουλιά καθώς και για τα μεταναστευτικά είδη που ταξιδεύουν προς τους χώρους αναπαραγωγής τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να καταγγείλετε περιστατικά παράνομης θανάτωσης πουλιών, παρακαλούμε κάντε κλικεδώ. 
 
Για γενικές πληροφορίες για τις περιόδους κυνηγίου, τα θηρεύσιμα είδη στην Κύπρο και χάρτες κυνηγίου, παρακαλούμε κάντε κλικεδώ. 

elGreek
Scroll to Top