Καταπολέμηση παράνομης θανάτωσης πουλιών

Παράνομη παγίδευση πουλιών στην Κύπρο

Η παράνομη παγίδευση πουλιών με δίχτυα και ξόβεργα είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και σοβαρό πρόβλημα στην Κύπρο. Είναι μια παράνομη, μη επιλεκτική και βάναυση μέθοδος και λαμβάνει χώρα κυρίως σε περιοχές των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου. Αυτή η πρακτική περιλαμβάνει την αδιάκριτη και μεγάλης κλίμακας θανάτωση χιλιάδων πουλιών κάθε χρόνο – η χειρότερη χρονιά από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές μας ήταν το 2014, όπου εκτιμάται ότι θανατώθηκαν περίπου 2,5 εκατομμύρια πουλιά. Επειδή αυτή πρακτική δεν είναι επιλεκτική και γίνεται σε εκτεταμένη κλίμακα, ουσιαστικά συμβάλλει σε μια οικολογική καταστροφή της κοινής μας κληρονομιάς και του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Αυτό το έγκλημα κατά των άγριων πουλιών γίνεται για να ικανοποιήσει τη ζήτηση που υπάρχει για παράνομη κατανάλωση μεταναστευτικών πουλιών, τα οποία πωλούνται είτε σε εστιατόρια είτε για κατανάλωση σε σπίτια, και έχει γίνει μια παράνομη, κερδοφόρα ‘επιχείρηση’ αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Σε μια σχετική έκθεση που εκπονήθηκε από το BirdLife International, η οποία αξιολόγησε την κλίμακα της παράνομης θανάτωσης πουλιών στη Μεσόγειο, η Κύπρος ήταν μεταξύ των 5 χειρότερων χωρών για αυτό το θέμα.

Η εκστρατεία μας κατά της παράνομης παγίδευσης πουλιών

Η εκστρατεία κατά της παράνομης παγίδευσης πουλιών είναι μία από τις πιο σημαντικές μακροπρόθεσμες δράσεις μας. Αυτό το πρόβλημα θα σταματήσει μόνο με την υιοθέτηση και την εφαρμογή μιας προσέγγισης ‘μηδενικής ανοχής’ και το BirdLife Cyprus είναι αποφασισμένο να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να επιτευχθεί αυτό. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η δράση μας επικεντρώνεται σε τρεις κύριες κατηγορίες: συστηματική παρακολούθηση, άσκηση πολιτικής πίεσης και δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Παγίδευση και κατανάλωση: παρελθόν και παρόν

Η παράνομη παγίδευση πουλιών κατά την διάρκεια της άνοιξης και του φθινόπωρου (οι δύο κύριες περίοδοι παγίδευσης) στοχεύουν κυρίως στη σύλληψη και την κατανάλωση Αμπελοπουλιών (αμπελοπούλι είναι το κυπριακό όνομα για το είδος Sylvia atricapilla). Ωστόσο, ο όρος αμπελοπούλια χρησιμοποιείται πιο γενικά και συλλογικά και περιλαμβάνει πάνω από 40 διαφορετικά είδη πουλιών που παγιδεύονται σε ξόβεργα και σε δίχτυα. Η παράνομη παγίδευση πουλιών διενεργείται επίσης εκτενώς και το χειμώνα, όπου στόχος είναι η σύλληψη και η κατανάλωση Τζικλών Turdus philomelos.

Ιστορικά, τα παγιδευμένα πουλιά αποτελούσαν συμπλήρωμα διατροφής για τους κυρίως φτωχούς κατοίκους που ζούσαν από τη γη. Η πρακτική της παράνομης παγίδευσης πουλιών έχει καταγραφεί σε ιστορικά έγγραφα από τον Μεσαίωνα και ακόμη πιο παλιά. Η παράνομη παγίδευση, όπως γίνεται στην Κύπρο σήμερα, με τη χρήση διχτύων και / ή ξοβέργων, και με τη χρήση ηχομιμητικών συσκευών για την προσέλκυση των πουλιών, δεν έχει καμία σχέση με την ‘παραδοσιακή’ πρακτική, η οποία τονίζεται ότι ήταν επίσης μη-επιλεκτικής φύσης. Σήμερα, η παράνομη παγίδευση πουλιών είναι ευρέως διαδεδομένη και εκτενής, γίνεται σε βιομηχανική κλίμακα, οδηγώντας στη μαζική θανάτωση εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστευτικών και ντόπιων πουλιών.

Μια πρόσφατη ακαδημαϊκή μελέτη που έγινε στην Κύπρο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου έδειξε ότι η χρήση ηλεκτρονικών ηχομιμητικών συσκευών είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την προσέλκυση πουλιών στα σημεία παγίδευσης (Sebastianelli M. et al, 2020), αυξάνοντας τον αριθμό ατόμων που συλλαμβάνονται από 6 έως 8 φορές. Επιπλέον, η μελέτη έδειξε ότι οι ηχομιμητικές συσκευές αυξάνουν τη σύλληψη ειδών που δεν αποτελούν τα είδη στόχο (bycatch), με τους συγγραφείς να καταλήγουν στο συμπέρασμα: ‘Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι, σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση ότι οι ηχομιμητικές συσκευές είναι μια μέθοδος επιλεκτικής παγίδευσης, συντείνουν στην αυξημένη σύλληψη ειδών που δεν αποτελούν στόχο, και τα οποία μπορεί να είναι είδη προτεραιότητας’.

Related news

elGreek
Scroll to Top