Κατάγγειλε περιστατικά λαθροθηρίας

Καταγγελίες Λαθροθηρίας

Η παράνομη θανάτωση πουλιών είναι ένα επίμονο πρόβλημα στην Κύπρο, και το BirdLife Cyprus αφιερώνει πολύ χρόνο και ενέργεια για να το αντιμετωπίσει. Η συμβολή σας στις προσπάθειες μας είναι σημαντική και με τις δικές σας καταγγελίες μπορείτε να συμβάλετε στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού μας σε αυτό τον τομέα.

Η λαθροθηρία αποτελεί απειλή για τα πουλιά (και άλλη άγρια ζωή) αλλά και για το κοινό. Η λαθροθηρία, ιδιαίτερα κατά την αναπαραγωγική περίοδο, μπορεί να μειώσει τους πληθυσμούς των πουλιών και να οδηγήσει σπάνια είδη σε εξαφάνιση. Το κυνήγι σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε μεμονωμένες κατοικίες, καθώς το κυνήγι από κινούμενα οχήματα εγκυμονεί κινδύνους και απαγορεύεται από την Κυπριακή νομοθεσία (152(Ι)/2003).

Αν γίνετε μάρτυρας οποιασδήποτε παράβασης του κυνηγετικού νόμου, παρακαλούμε ενημερώστε αμέσως στις αρμόδιες αρχές αμέσως. Μπορείτε να βρείτε μια σύντομη περίληψη των κυρίων κανονισμών για το κυνήγι και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων αρχών εδώ.

Παρακαλούμε ενημερώστε επίσης και το BirdLife Cyprus, ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση του προβλήματος σε συνεχή βάση και για να μπορούμε να αυξήσουμε την πίεση για αποτελεσματική επιβολή του νόμου. Μπορείτε να βρείτε ένα τυποποιημένο έντυπο για την αναφορά περιστατικών λαθροθηρίας στο BirdLife Cyprus εδώ.

Μπορείτε να στείλετε τα συμπληρωμένα έντυπα μέσω ταχυδρομείου (Τ.Θ. 12026, Λευκωσία 2340), στο reportpoaching@birdlifecyprus.org.cyή με φαξ στο + 357-22 455 073.

Καταγγείλτε μέσω της εφαρμογής μας

Ένα εύχρηστο εργαλείο για την καταγγελία παράνομης παγίδευσης πουλιών και λαθροθηρίας είναι η δωρεάν εφαρμογή (app) μας (διαθέσιμη για Android και iOS) μέσω της οποίας μπορείτε να καταγγείλετε περιστατικά λαθροθηρίας και παράνομης παγίδευσης πουλιών στο BirdLife Cyprus, ακόμα και όταν βρίσκεστε έξω στην ύπαιθρο. Η δωρεάν εφαρμογή παρέχει στον χρήστη ένα ευκολόχρηστο εργαλείο για την καταγγελία τέτοιων περιστατικών στο BirdLife Cyprus. Η εφαρμογή περιλαμβάνει επίσης ένα παιχνίδι καθώς και μια εγκυκλοπαίδεια με πληροφορίες για τα πιο κοινά είδη πουλιών της Κύπρου. 


Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις καταγγελίες του κοινού στέλνονται στις αρμόδιες αρχές πάταξης, διαφυλάττοντας την ανωνυμία του ατόμου που έκανε την καταγγελία.

elGreek
Scroll to Top