Αναφορές & Εκδόσεις

Εκδόσεις

Το BirdLife Cyprus έχει εκδόσει αρκετά βιβλία για τα πουλιά της Κύπρου, όπως το βιβλίο για τις "Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Κύπρου" το οποίο μπορείτε να βρείτεεδώκαθώς και το βιβλίο "Τα πουλιά της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρώπης" είναι μια κοινή έκδοση του BirdLife Cyprus και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, που αποτελεί μετάφραση του οδηγού Collins. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς πώληση εδώ

Το BirdLife Cyprus έχει επίσης εκδόσει βιβλία εκπαιδευτικού περιεχομένου όπως παραμύθια, τετράδια δραστηριοτήτων και οδηγό αναγνώρισης πουλιών για παιδιά. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Εκδόσεις ορνιθολογικού ενδιαφέροντος

Οι εκδόσεις ορνιθολογικού ενδιαφέροντος του BirdLife Cyprus αφορούν τον Μηνιαίο και Ετήσιο Συστηματικό Κατάλογο Πουλιών καθώς και την Ετήσια Ορνιθολογική Αναφορά.  

Μηνιαίος συστηματικός κατάλογος

Ο μηνιαίος συστηματικός κατάλογος είναι μια μηνιαία ψηφιακή έκδοση (στα αγγλικά) που αποστέλνεται κάθε μήνα στα μέλη και περιλαμβάνει ενα συστηματικό κατάλογο των ειδών που παρατηρήθηκαν τον περασμένο μήνα. Αποτελείται από παρατηρήσεις πουλιών που λαμβάνονται από μέλη, εθελοντές και άλλους παρατηρητές πουλιών.

Ετήσιος συστηματικός κατάλογος

Ο ετήσιος συστηματικός κατάλογος είναι ένας γρήγορος οδηγός αναφοράς για όλα τα είδη πουλιών της Κύπρου και τους μήνες που έχουν παρατηρηθεί. Τα μέλη του BirdLife Cyprus το λαμβάνουν δωρεάν και είναι διαθέσιμο προς πώληση σε μη μέλη.

Ετήσια Ορνιθολογική Αναφορά

Η Ετήσια Ορνιθολογική Αναφορά είναι μια ολοκληρωμένη και λεπτομερής έκδοση που περιέχει όλες τις παρατηρήσεις του έτους στην Κύπρο. Περιλαμβάνει πληροφορίες για το κάθε είδος πουλιού, περιοχές που παρατηρήθηκε και αριθμούς, καθώς και οποιαδήποτε στοιχεία αναπαραγωγής που καταγραφήκαν.

Αναφορές

Ετήσιες Αναφορές

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις μας μέσα από την τελευταία Ετήσια Αναφορά Δραστηριοτήτων μας και εμπνευστείτε από τα πολλά πράγματα που οι υποστηρικτές και τα μέλη μας μας βοηθούν να επιτύχουμε.

Αναφορές παράνομης παγίδευσης

Η εκστρατεία ενάντια στην παράνομη παγίδευση είναι μία από τις κύριες ασχολίες του BirdLife Cyprus. Ένα συστηματικό και συνεχές πρόγραμμα παρακολούθησης σχετικά με την παράνομη παγίδευση έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί από το BirdLife Cyprus και την RSPB (BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο) σε διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές και είναι σε εξέλιξη από το 2002. Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα παρακολούθησης, το BirdLife Cyprus κατέχει τις πιο εκτενείς καταγραφές δεδομένων πεδίου και είναι σε θέση να συμπεράνει αξιόπιστα μακροχρόνιες τάσεις, καθώς και να έχει μια γενική εικόνα σχετικά με την κατάσταση της παγίδευσης πουλιών.

Άλλες αναφορές

Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

elGreek
Scroll to Top