Προστασία περιοχών

Προστασία περιοχών

Μπορεί κανείς να δει πουλιά παντού στην Κύπρο. Υπάρχουν όμως σημαντικά είδη πουλιών τα οποία συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερους αριθμούς σε περιοχές με μεγάλη σημασία. Αυτές είναι οι 34 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ), που αναγνωρίστηκαν από το BirdLife Cyprus και έγιναν αποδεκτές από το BirdLife International. Οι ΣΠΠ είναι περιοχές προτεραιότητας για τη διατήρηση των πουλιών, βάσει διεθνώς συμφωνημένων και τυποποιημένων κριτηρίων.

Το BirdLife διασφάλισε ότι οι ΣΠΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζονται ως η βάση για τον καθορισμό Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στα πλαίσια της Οδηγίας για τα Πουλιά, αποτελώντας μέρος του δικτύου Natura 2000: το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο.

Ποιο είναι το πρόβλημα;

Παρόλο που σχεδόν το 29% της έκτασης της Κύπρου βρίσκεται υπό τη νομική προστασία του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 σύμφωνα με νόμους που μεταφέρουν την Οδηγία για του Οικοτόπους και την Οδηγία για τα Πουλιά στο εθνικό δίκαιο, η απώλεια και η υποβάθμιση πολύτιμων βιοτόπων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τα πουλιά στο νησί.

Η αλλαγή χρήσης της γης από φυσική, ημι-φυσική και παραδοσιακή σε τεχνητή και αστική είχε μεγάλη επίδραση στα προστατευόμενα φυσικά μέρη της Κύπρου, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες. Σε τέτοιο βαθμό, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Κύπρο να διορθώσει αυτήν της την αποτυχία και να προστατεύσει τις περιοχές Natura 2000. Είναι ενδεικτικό ότι ο ρυθμός στεγανοποίησης του εδάφους λόγω της αστικής ανάπτυξης και των κατασκευών ήταν σε μεγάλο βαθμό σταθερά υψηλότερος στην Κύπρο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ και ότι η Κύπρος είχε διπλάσια πυκνότητα σε αυτοκινητόδρομους από τον μέσο όρο της ΕΕ το 2012.

 

Ποια είναι η λύση;

Η Κύπρος διαθέτει ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στην εργαλειοθήκη της για την προστασία των σημαντικών φυσικών περιοχών. Εάν εφαρμοστεί σωστά, το δίκτυο Natura 2000 και οι σχετικοί κοινοτικοί και εθνικοί νόμοι μπορούν να διασφαλίσουν την επιβίωση των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και τους ανθρώπους.

Τι κάνουμε εμείς;

Εργαζόμαστε για την εξασφάλιση του καθορισμού, της προστασίας, της ευνοϊκής διαχείρισης, της παρακολούθησης, της προώθησης, της αποκατάστασης και της επαρκούς χρηματοδότησης για αυτές τις περιοχές, προς όφελος των πουλιών, της ευρύτερης βιοποικιλότητας και των ανθρώπων. Δουλεύουμε τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του BirdLife Europe and Central Asia.

Σε εθνικό επίπεδο

 • Επικαιροποιήσαμε τον κατάλογο των ΣΠΠ, δημιουργώντας την πιο ολοκληρωμένη, γεωγραφικά πλήρης και ενημερωμένη λίστα των σημαντικών περιοχών για πουλιά που αναπαράγονται στην Κύπρο ή την επισκέπτονται.
 • Ασκούμε πίεση στα κέντρα αποφάσεων για τον κατάλληλο καθορισμό των ΣΠΠ σε περιοχές Natura 2000, ώστε να απολαμβάνουν νομική προστασία. Όλες οι ΣΠΠ κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και εντός των Κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεων συμπεριλήφθηκαν στο δίκτυο Natura 2000 ή καθορίστηκαν ως ισότιμες περιοχές. Ωστόσο, ορισμένες περιοχές είναι σημαντικά μικρότερες από τις αντίστοιχες ΣΠΠ – κυρίως η Χερσόνησος του Ακάμα.
 • Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι θαλάσσιοι βιότοποι προστατεύονται, πιέζοντας για τον χαρακτηρισμό θαλάσσιων ΖΕΠ, μεταξύ άλλων δράσεων. 
 • Συμμετέχουμε ενεργά ως μέλη κυβερνητικών επιτροπών που αξιολογούν τις επιπτώσεις διαφόρων έργων ή σχεδίων στις περιοχές Natura 2000 και στο ευρύτερο περιβάλλον. 
 • We raise the alarm in cases where the green light was given to plans or projects potentially affecting Natura 2000 sites without properly complying with the relevant Directives and without ensuring no impact on the sites. Examples include the campaign to save akrotiri and Akamas from dangerous zoning proposals.
 • Λειτουργούμε ως φύλακες μέσω του δικτύου των αφοσιωμένων μας μελών ή μέσω αναφορών από το κοινό για παράνομες ή μη αδειοδοτημένες παρεμβάσεις σε περιοχές Natura 2000, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση και το κοινό.
 • Πιέζουμε για τη λήψη και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων διατήρησης για τις περιοχές Natura 2000 στην Κύπρο. Στόχος μας είναι οι περιοχές αυτές να απολαμβάνουν ευνοϊκή διαχείριση με συγκεκριμένους στόχους που να αντιστοιχούν στις οικολογικές απαιτήσεις της κάθε περιοχής. Για τον σκοπό αυτό, συνάψαμε κυβερνητική προσφορά (ως μέρος μιας κοινοπραξίας) για τη σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων για όλες τις ΖΕΠ. Τώρα πιέζουμε για να αποκτήσουν νομική υπόσταση τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα Διαχειριστικά Σχέδια, μέσω της έκδοσης Διαταγμάτων Διαχείρισης.
 • We have been part of two large-scale site restoration projects in two IBAs/SPAs during the last decade: the LIFE Oroklini Project (2012-2015) and the Akrotiri Marsh Project (2015-2017) for the restoration and management of these important wetlands. These project successes were the result of working closely with relevant departments and other stakeholders and stand testament to the work that has been done to help these sites bounce back to life, giving birds and other wildlife a place to thrive in and people the opportunity to enjoy them. We are now part of a third project which aims to restore important habitats in Akrotiri and Cape Pyla (2021-2024).
 • Συμμετέχουμε ως εταίροι στο μακροπρόθεσμο και μεγάλης κλίμακας έργο LIFE IP Physis project, αφοσιωμένο στη σωστή διαχείριση όλων των περιοχών Natura 2000. 
 • Πιέζουμε για την κατάλληλη χρηματοδότηση των περιοχών Natura 2000.
 • Προωθούμε τις περιοχές Natura 2000 μέσω ευαισθητοποίησης και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Συμμετέχουμε σε εκστρατείες που στοχεύουν στην ορθή εφαρμογή των Οδηγιών για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, το 2015 συμμετείχαμε στην εκστρατεία Nature Alert με στόχο την υπεράσπιση των νόμων της ΕΕ για τη φύση από την αναθεώρηση και αποδυνάμωση τους. Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι ένωσαν τη φωνή τους με τη δική μας, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρατήσει τις Οδηγίες ως έχουν και να ζητήσει καλύτερη εφαρμογή. Αυτή η εκστρατεία κατέληξε σε μεγάλη νίκη, αφού η Επιτροπή συμφώνησε ότι οι Οδηγίες είναι κατάλληλες για τον σκοπό που έχουν να επιτελέσουν και χρειάζονται καλύτερη εφαρμογή.

Το 2021, συμμετείχαμε στην εκστρατεία Restore Nature campaign demanding nature be properly restored across Europe. A total of 104,188 citizens participated in the campaign, asking the EU Commission to deliver a law to restore nature through meaningful and transformative change and help reverse the fate of nature in Europe, and beyond.

elGreek
Scroll to Top