Παρακολούθηση πουλιών

Παρακολούθηση

Το BirdLife Cyprus κατέχει στοιχεία για τις κατανομές των ειδών των πουλιών, τους πληθυσμούς τους, την αφθονία τους και τους οικοτόπους τους. Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα για τη σωστή διαχείριση, παρακολούθηση και προστασία ειδών, για προγραμματισμό, για τον καθορισμό περιβαλλοντικής πολιτικής και την οικολογία. 

Δεδομένου ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που περιγράφονται στην Πολιτική του BirdLife Cyprus για την παροχή δεδομένων και προσβασιμότητας σε στοιχεία το BirdLife Cyprus προωθεί την κοινοποίηση δεδομένων, την προσβασιμότητα στα στοιχεία έρευνας και τη διαθεσιμότητά τους σε άλλους χρήστες, προς το συμφέρον της αποτελεσματικής προστασίας και διατήρησης της φύσης.

Το BirdLife Cyprus διεξάγει αρκετές καταγραφές όπου τα κατάλληλα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο μέσα από αναλύσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη και το σχεδιασμό των δειγματοληπτικών καταγραφών.

Το BirdLife Cyprus έχει επίσης στην κατοχή του τα στοιχεία για τον κατάλογο των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠ) της Κύπρου, ο οποίος καταρτίστηκε με βάση αναγνωρισμένα και αυστηρά επιστημονικά κριτήρια του BirdLife International, και έχει εγκριθεί από το BirdLife International. Ο Κατάλογος των ΣΣΠ περιλαμβάνει τις κύριες περιοχές για διατήρηση των πουλιών στο νησί και περιλαμβάνει πληροφορίες για τα είδη καθορισμού και τους πληθυσμούς τους, τα όρια των περιοχών και τα χαρακτηριστικά τους.

Επιπρόσθετα, το BirdLife Cyprus κατέχει και ανεπεξέργαστα στοιχεία πτηνοπαρατηρήσεων, τα οποία αφορούν μη συστηματικές επισκέψεις σε διάφορες τοποθεσίες και διαφορετικές εποχές του χρόνου, τα περισσότερα από τα οποία έχουν δοθεί εθελοντικά από ενεργά μέλη του BirdLife Cyprus και άλλους πτηνοπαρατηρητές.

Αυτά τα στοιχεία ωστόσο τείνουν να επικεντρώνονται σε δημοφιλείς περιοχές πτηνοπαρατήρησης, καταγραφές σπανιότερων ειδών και καταγραφές κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών περιόδων. Παρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία αυτά παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση της κατάστασης των ειδών, δεδομένου ότι αυτοί οι περιορισμοί λαμβάνονται υπόψη σε οποιαδήποτε ανάλυση. Αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται στις μηνιαίες και ετήσιες αναφορές πουλιών που εκδίδει ο Πτηνολογικός.

Αρκετά από αυτά τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται από το BirdLife Cyprus εξαρτώνται άμεσα από τις καταγραφές πεδίου των εξειδικευμένων εθελοντών μας. Πάντοτε επιδιώκουμε η εργασία των εθελοντών μας να έχει την αρμόζουσα αναγνώριση. Στόχος μας επίσης είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω την πρόσβασή τους στα δεδομένα που οι ίδιοι συγκεντρώνουν (και όπου κρίνεται απαραίτητο και σε δεδομένα άλλων ατόμων) καθώς και τη δυνατότητα τους να χειρίζονται και να αναλύουν τα δεδομένα μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Η Πολιτική του BirdLife Cyprus για την παροχή δεδομένων και προσβασιμότητας σε στοιχεία (μόνο στα Αγγλικά) περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρήση στοιχείων του Πτηνολογικού Συνδέσμου και περιλαμβάνει μια αίτηση η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν κάποιος χρειάζεται στοιχεία από τον Πτηνολογικό.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε την Συντονίστρια Παρακολούθησης και Έρευνας Χριστίνα Ιερωνυμίδου στο + 357 22 455 072 ή στ christina.ieronymidou@birdlifecyprus.org.cy

Έντυπα και Οδηγίες (μόνο στα Αγγλικά)

elGreek
Scroll to Top