Μεταναστευτικά Αρπακτικά

Καταγραφή Μεταναστευτικών Αρπακτικών

Το πρόγραμμα της καταγραφής μεταναστευτικών αρπακτικών πουλιών περιλαμβάνει ετήσιες καταγραφές κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής μετανάστευσης. Οι εθελοντές πραγματοποιούν καταγραφές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για όσο το δυνατό περισσότερες μέρες κατά την κύρια περίοδο μετανάστευσης αρπακτικών, από τα τέλη Αυγούστου μέχρι αρχές Νοεμβρίου. Τα τελευταία χρόνια, το πρόγραμμα έχει επικεντρωθεί στη χερσόνησο του Ακρωτηρίου, λόγω της σημασίας της περιοχής ως σημείο συγκέντρωσης από το οποίο περνούν τα περισσότερα μεταναστευτικά αρπακτικά πουλιά κάθε φθινόπωρο. Εκτός από αρπακτικά πουλιά, οι εθελοντές καταγράφουν και άλλα μεγάλα πουλιά που χρησιμοποιούν θερμικά ανοδικά ρεύματα όπως πελεκάνους, πελαργούς και γερανούς, και κάποια μικρότερα πουλιά όπως μελισσοφάγους. Πρόκειται για συνεχές πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από το 2003 ως επί το πλείστο από εθελοντές του BirdLife Cyprus.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του προγράμματος είναι η αναγνώριση και η επιβεβαίωση επιπρόσθετων περιοχών και περασμάτων που χρησιμοποιούνται από τα μεταναστευτικά αρπακτικά, η εξακρίβωση ημερήσιων και εποχιακών μεταναστευτικών συμπεριφορών για κάθε είδος, ο καθορισμός τάσεων στον αριθμό του κάθε είδους και η αναγνώριση πραγματικών ή πιθανών προβλημάτων διατήρησης (για παράδειγμα, κίνδυνοι από αιολικά πάρκα, αντένες ή άλλα εμπόδια).

Μέχρι στιγμής, αυτό το πρόγραμμα έχει αναγνωρίσει την χερσόνησο του Ακρωτηρίου ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά βάσει του κριτηρίου για τα μεταναστευτικά αρπακτικά (αθροιστική καταμέτρηση που περνά τα 3.000 αρπακτικά πουλιά ανά μεταναστευτική περίοδο) και έχει συμβάλει στον εντοπισμό και άλλων ΣΠΠ βάσει αυτού και άλλων κριτηρίων για τα μεταναστευτικά αρπακτικά. Το πρόγραμμα καλύπτει και άλλες περιοχές όπως η πεδιάδα Πάφου και το Κάβο Γκρέκο, λιγότερο συχνά όμως, καθώς το Ακρωτήρι είναι το κύριο σημείο συγκέντρωσης των πουλιών αυτών.

Αν ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στις ετήσιες καταγραφές μεταναστευτικών αρπακτικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Χριστίνα Ιερωνυμίδου στο  christina.ieronymidou@birdlifecyprus.org.cy

elGreek
Scroll to Top