Κατάγγειλε περιστατικά λαθροθηρίας

Καταγγελίες Λαθροθηρίας

Η παράνομη θανάτωση πουλιών είναι ένα επίμονο πρόβλημα στην Κύπρο, και το BirdLife Cyprus αφιερώνει πολύ χρόνο και ενέργεια για να το αντιμετωπίσει. Η συμβολή σας στις προσπάθειες μας είναι σημαντική και με τις δικές σας καταγγελίες μπορείτε να συμβάλετε στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού μας σε αυτό τον τομέα. Αν γίνετε μάρτυρας οποιασδήποτε παράβασης του κυνηγετικού νόμου, παρακαλούμε ενημερώστε αμέσως στις αρμόδιες αρχές αμέσως. Μπορείτε να βρείτε μια σύντομη περίληψη των κυρίων κανονισμών για το κυνήγι και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων αρχών εδώ.

Παρακαλούμε ενημερώστε επίσης και το BirdLife Cyprus, συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα, ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση του προβλήματος σε συνεχή βάση και να μπορούμε να αυξήσουμε την πίεση για αποτελεσματική επιβολή του νόμου. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις καταγγελίες του κοινού στέλνονται στις αρμόδιες αρχές πάταξης, διαφυλάττοντας την ανωνυμία του ατόμου που έκανε την καταγγελία.

Φόρμα καταγγελίας περιστατικού λαθροθηρίας

Στοιχεία επικοινωνίας (Θα σεβαστούμε την επιθυμία σας για ανωνυμία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε σχέση με την καταγγελία.)

Καταγγείλτε μέσω της εφαρμογής μας

Ένα εύχρηστο εργαλείο για την καταγγελία παράνομης παγίδευσης πουλιών και λαθροθηρίας είναι η δωρεάν εφαρμογή (app) μας (διαθέσιμη για Android και iOS) μέσω της οποίας μπορείτε να καταγγείλετε περιστατικά λαθροθηρίας και παράνομης παγίδευσης πουλιών στο BirdLife Cyprus, ακόμα και όταν βρίσκεστε έξω στην ύπαιθρο. Η δωρεάν εφαρμογή παρέχει στον χρήστη ένα ευκολόχρηστο εργαλείο για την καταγγελία τέτοιων περιστατικών στο BirdLife Cyprus. Η εφαρμογή περιλαμβάνει επίσης ένα παιχνίδι καθώς και μια εγκυκλοπαίδεια με πληροφορίες για τα πιο κοινά είδη πουλιών της Κύπρου. 

elGreek
Scroll to Top