Πουλιά Α-Ω

Πουλιά Α-Ω

Το γνώριζες ότι στην Κύπρο έχουν καταγραφεί περισσότερα από 400 είδη πουλιών; Ο διαδικτυακός αυτός οδηγός παρουσιάζει κάποια από τα πιο κοινά είδη πουλιών της Κύπρου, τα οποία μπορείς να δεις και να αναγνωρίσεις με σχετική ευκολία. 

Στη σελίδα Πώς να Ξεκινήσεις Πτηνοπαρατήρηση μπορείς να βρεις βασικές συμβουλές για τη συναρπαστική αυτή ενασχόληση.

Αθρωποπούλλι
Γελαδάρης
Χελιδόνι
Νυχτοκόρακας
Φραγκολίνα
Τιρίλινγκος
Καρβουνιάρης
Μαυρόπουλλος
Καλαμοκαννάς
Γαλαζοκότσυφος
Σπιζαετός
Μουγιαννούδι
Περτίτζι
Πέμπετσος
Χωραφόγλαρος
Common Buzzard
Σπίνος
Κούκος
Κίτσης
Αλκυόνη
Αηδόνι
Κοκκινονεραλλίδι
Παπαθκιά
Πετροχελίδονο
Woodpigeon
Τσακρόστρουθος
Σκορταλλός
Σιταροπούλλι
Θουπί
Τρυπομάζης
Σκαλιφούρτα
Βαλτόπαπια
Μαυρομμάτης
Αμπελοπούλλι
Φιλικουτούνι
Καραπαττάς
Πουπούξιος
Κίσσα
Κατσικορώνα
Τρουλλουρία
Σαρσέλλι
Μελισσοφάγος
Σγαρτίλι
Λουλουδάς
Κοκκινολαίμης
Κράγκα
Χαλκόκοτα
Κορμοράνος
Τσαγκαρούδι
Φλαμίνγκο
Καλοχρονιά
Σταχτοψαροφάς
Σταχτοζευκαλάτης
Γύπας
Μελισσοσιάχινο
Κοράζινος
Ασπροχελίδονο
Στρούθος
Κολοιός
Νανοπλουμίδι
Τσακροσγάρτιλο
Χιονάτη
Νεροβούττης
Κουκκουφκιάος
Διπλογέρακο
Αρκόθουπος
Πρασινοτζέφαλη
Βαλτοσιάχινο
Δακκανούρα
Αρκοπετείναρο
Γιαννής
Σαξάνα
Σταχτοσκαλιφούρτα
Ζάνος
Σουβλονούρα
Σταυρομούττης
Μαυροφάλκονο
Αλάουρτος
Τζίκλα
Κουταλάς
Πελλοκατερίνα
Βορτακοφάς
Δουλαππάρης
Τρυγόνι
Ασπροζευκαλάτης
Πευκοτρασιήλα
elGreek
Scroll to Top