Πουλιά Α-Ω

Τρουλλουρία

Burhinus oedicnemus
EURASIAN STONE CURLEW

Άκουσε:

Jordi Calvet, Xeno-canto

Φωτογραφίες:

Βασικές πληροφορίες: The Stone Curlew prefers open areas with low vegetation or arid fields. It is mostly active during the night or at dusk (it is a nocturnal species) and relies on camouflage to stay unnoticed. Its wailing, eerie calls at dawn and dusk are a characteristic sound of the Cypriot countryside. It is a permanent resident, but there is also a migratory population that comes to Cyprus to winter. It has big yellow eyes so it can see well in the dark. It is very sensitive to disturbance.

Μήκος σώματος: 38 - 45 εκ.

Βιότοπος: Γεωργικές περιοχές, υγρότοποι

Πότε βρίσκεται στην Κύπρο: Ολόχρονα

Με τι τρέφεται: Ερπετά, ασπόνδυλα

Στην Κύπρο:Θα τη δεις στην Πεδιάδα Πάφου, στην Κοιλάδα Ξερού, στη Μεσαορία και στις Αλυκές Λάρνακας

Κατηγορία: Μόνιμος κάτοικος, περαστικός μετανάστης

Εικονογράφηση από Πασχάλη Δουγαλή

elGreek
Scroll to Top