Πουλιά Α-Ω

Νεροβούττης

Tachybaptus ruficollis
LITTLE GREBE

Άκουσε:

Patrik Åberg, xeno-canto

Φωτογραφίες:

Βασικές πληροφορίες: The Little Grebe is a small waterbird with a round, puffy body and a rounded head. In fact, it is so small that it can be mistaken for a duckling. It is a diving bird and it will seek food underwater. Its nest is well hidden in the reeds and floats on the water. Little grebe chicks can swim the moment they hatch. Its winter plumage is duller.

Μήκος σώματος: 23 - 29 εκ.

Βιότοπος: Υγρότοποι

Πότε βρίσκεται στην Κύπρο: Ολόχρονα

Με τι τρέφεται: Έντομα, ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς

Στην Κύπρο:Θα τον δεις σε φυσικούς υγρότοπους, αλλά και σε τεχνητές λίμνες, φράγματα και δεξαμενές επεξεργασίας λυμάτων

Κατηγορία: Χειμερινός επισκέπτης, περαστικός μετανάστης, μόνιμος κάτοικος

Εικονογράφηση από Πασχάλη Δουγαλή

elGreek
Scroll to Top