Πουλιά Α-Ω

Πρασινοτζέφαλη

Anas platyrhynchos
MALLARD-MALE

Άκουσε:

Jarek Matusiak, xeno-canto

Φωτογραφίες:

Βασικές πληροφορίες: The Mallard is a large duck with a stocky build. Its legs are located in the centre of its body and when it is out of the water, it can walk upright with ease. To feed, it upends its body in the water. Female Mallards nest on the ground and can be seen with their ducklings from April onwards. It is the most common duck of Cyprus.

Μήκος σώματος: 50 – 60 cm

Βιότοπος: Υγρότοποι

Πότε βρίσκεται στην Κύπρο: Ολόχρονα

Με τι τρέφεται: Σπόροι

Στην Κύπρο:Θα τη δεις σε φυσικούς υγρότοπους, αλλά και σε τεχνητές λίμνες, φράγματα και δεξαμενές επεξεργασίας λυμάτων.

Κατηγορία: Μόνιμος κάτοικος

Εικονογράφηση από Πασχάλη Δουγαλή

elGreek
Scroll to Top