Καταγραφή Νησόγλαρου

Ο Νησόγλαρος Larus audouinii αναπαράγεται στη λεκάνη της Μεσογείου και της νότιας Πορτογαλίας. Στην Κύπρο, ένας μικρός αριθμός αναπαράγεται στα νησιά Κλείδες στη χερσόνησο της Καρπασίας, στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού, και αυτός ο πληθυσμός ελέγχεται ετησίως από το 2007 από το BirdLife Cyprus.

© Silvio A. Rusmigo
Κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, μια μικρή ομάδα από το BirdLife Cyprus και τον Τουρκοκυπριακό Σύλλογο Προστασίας της Φύσης (KUSKOR) επισκέπτονται τα νησιά Κλείδες με βάρκα για να κάνουν μετρήσεις των ενήλικων πουλιών και των φωλιών τους για τα είδη του Νησόγλαρου, του Ασημόγλαρου Larus michahelis, και του Μεσογειακού Θαλασσοκόρακα Phalacrocorax aristotelis desmarestii (υποείδος Θαλασσοκόρακα το οποίο απαντά μόνο στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα), τα οποία φωλιάζουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Το πρόγραμμα παρέχει δεδομένα από τις μετρήσεις στο Διεθνές Σχέδιο Δράσης για τον Νησόγλαρο.

Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής έχουν δείξει ότι ο πληθυσμός του Νησόγλαρου μειώνεται στην Κύπρο, με περίπου 8-28 ζεύγη να καταμετρώνται κάθε χρόνο, παρόλο που σε διαφορετικές χρονιές τα πουλιά φωλιάζουν σε διαφορετικές περιοχές σε διαφορετικά νησιά (κυρίως στα νησιά Καστελέττα, Ζιναρίτου και Κλειδί). To 2012, για πρώτη φορά, οι γλάροι παρατηρήθηκαν να φωλιάζουν στη νησίδα Λευκόνησος, στη βόρεια ακτή της Καρπασίας, γύρω στα 17 χλμ μακριά από τις Κλείδες. Tο πρόγραμμα θα συνεχίσει να συλλέγει δεδομένα σε μακροπρόθεσμη βάση έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να εντοπιστούν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με τους πληθυσμούς.

Οι φωλιές του Νησόγλαρου γίνονται στόχος από τον Ασημόγλαρο, ο οποίος θηρεύει τα αυγά και τα μικρά από τις φωλιές. Ο Ασημόγλαρος είναι πολύ πιο κοινός και ευρέως διαδεδομένος (αν και ο πληθυσμός του μειώνεται επίσης) και φωλιάζει με τον Νησόγλαρο στις Κλείδες. Επιπρόσθετα, οι επισκέψεις των ψαράδων στα νησιά ίσως να ευθύνονται εν μέρει για τις αλλαγές που παρατηρούνται στις επιλογές περιοχών φωλιάσματος. Ο αντίκτυπος αυτών των απειλών είναι άγνωστος και σε συνδυασμό με αλλαγές στις αλιευτικές πρακτικές, την κλιματική αλλαγή η οποία μπορεί να επηρεάσει την θερμοκρασία του νερού της θάλασσας και τους πληθυσμούς των ψαριών, θηρευτές όπως ο Ζάνος (ένα σπάνιο αρπακτικό) και οι αρουραίοι, οδηγούν στην ανάγκη συνεχής επιτήρησης του μικρού πληθυσμού του Νησόγλαρου.  

elGreek
Scroll to Top