Υδρόβια Πουλιά

Υδρόβια Πουλιά

Το BirdLife Cyprus διαχειρίζεται πρόγραμμα παρακολούθησης των υδρόβιων πτηνών από το 1982, όταν η Κύπρος υπέβαλε για πρώτη φορά δεδομένα στη Διεθνή Απογραφή Υδρόβιων Πουλιών (International Waterbird Census). Τα τελευταία χρόνια, το πρόγραμμα αποτελείται από μηνιαίες παρατηρήσεις σε σημαντικούς υδροβιότοπους σε όλο το νησί. Τα είδη που παρακολουθούνται είναι είδη τα οποία συνδέονται με τους υγροτόπους, όχι μόνο τα υδρόβια είδη. Σε αυτά τα είδη περιλαμβάνονται αρπακτικά πουλιά όπως το Βαλτοσιάχινο καθώς και πάπιες, ερωδιοί, βουτηχτάρια, πουλάδες, παρυδάτια, γερανοί, πελεκάνοι, κορμοράνοι, φλαμίνγκο, κουταλάδες, πελαργοί, ιβίδες, γλάροι, γλαρόνια και άλλα. Πρόκειται για μόνιμο πρόγραμμα παρακολούθησης το οποίο διεκπεραιώνεται κυρίως από εθελοντές του BirdLife Cyprus.

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται μέσα από αυτό το πρόγραμμα συμβάλλουν στη Διεθνή Απογραφή Υδρόβιων Πουλιών η οποία λαμβάνει χώρα στα μέσα Ιανουαρίου κάθε χρόνου και η οποία πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο περιεκτική προκειμένου να παρέχει όσο το δυνατό πιο ακριβείς εκτιμήσεις για τον συνολικό πληθυσμό των πουλιών. Άλλοι στόχοι του προγράμματος είναι ο εντοπισμός σημαντικών περιοχών για κάθε είδος υδρόβιου πουλιού σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ο εντοπισμός τάσεων στον αριθμό των πουλιών κατά τις περιόδους διαχείμασης και αναπαραγωγής, και σε σημαντικές περιοχές σε περιόδους ανομβρίας προς το τέλος του καλοκαιριού και κατά την αποδημία σε όλο το νησί. Οι σημαντικότεροι μήνες για την καταμέτρηση είναι ο Ιανουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Σεπτέμβρης και Νοέμβρης, βέβαια πολλές περιοχές ερευνούνται και τους ενδιάμεσους μήνες. Άλλοι στόχοι είναι επίσης και ο εντοπισμός προβλημάτων διατήρησης όπως προβλήματα λόγω ανάπτυξης, χρήση γεωργικών χημικών ή υδρολογικές αλλαγές.

Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα έχουν συμβάλει στον εντοπισμό Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, στον καθορισμό Ζωνών Ειδικής Προστασίας και στον σχεδιασμό επιπρόσθετων μέτρων προστασίας. Τα αποτελέσματα του προγράμματος έχουν χρησιμοποιηθεί στον σχεδιασμό διαχείρισης περιοχών όπως οι υγρότοποι στη Χερσόνησο Ακρωτηρίου και η λίμνη Ορόκλινης.

Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στην Καταμέτρηση Υδρόβιων Πουλιών παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Χριστίνα Ιερωνυμίδου στο christina.ieronymidou@birdlifecyprus.org.cy .

elGreek
Scroll to Top