Το πρόβλημα

Είναι μη επιλεκτικής φύσης

Η παγίδευση με δίχτυα και ξόβεργα είναι παράνομη σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της μη επιλεκτικής φύσης των μεθόδων αυτών, που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί το είδος του πτηνού που παγιδεύεται. Σύμφωνα με μελέτες σχεδόν τα μισά είδη πτηνών που συναντώνται στην Κύπρο, δηλαδή τουλάχιστον 157 διαφορετικά είδη, έχουν βρεθεί παγιδευμένα σε ξόβεργα ή δίχτυα, από τα οποία 90 είναι είδη προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία για τα Πουλιά και / ή το BirdLife International. Τα τρία ενδημικά μας είδη, ο Τρυπομάζης, η Σκαλιφούρτα και το Κυπριακό Θουπί, πουλιά που φωλιάζουν μόνο στο νησί μας, παγιδεύονται τακτικά και αυτά. Για να γίνει πιο κατανοητή η κλίμακα του προβλήματος, στην Κύπρο έχουν καταγραφεί συνολικά 400 είδη πουλιών, εκ των οποίων τα 280 απαντούν τακτικά.

Αποτελεί μαζική μέθοδο

Η εκτεταμένη παγίδευση πτηνών με δίχτυα, ξόβεργα και ηχομιμητικές συσκευές στην Κύπρο αποτελεί μια μαζική μέθοδο θανάτωσης πουλιών, με εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά να θανατώνονται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τις έρευνες πεδίου που διεξάγει το BirdLife Cyprus από το 2002, υπολογίζεται ότι τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά παγιδεύονται και θανατώνονται κάθε χρόνο. Μια πρόσφατη μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου έδειξε ότι οι ηλεκτρονικές ηχομιμητικές συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την προσέλκυση πουλιών στα σημεία παγίδευσης (Sebastianelli M. et al, 2020), αυξάνοντας τον αριθμό πουλιών που παγιδεύονται από 6 έως 8 φορές. Επιπλέον, η μελέτη έδειξε ότι οι ηχομιμητικές συσκευές αυξάνουν τη σύλληψη ειδών που δεν αποτελούν τα είδη-στόχο (bycatch).

Σύμφωνα με μια επιστημονική μελέτη που αξιολόγησε την έκταση και την κλίμακα της παράνομης θανάτωσης και σύλληψης πουλιών στη Μεσόγειο, εκτιμήθηκε ότι 11–μπορεί να παγιδεύονται / θανατώνονται παράνομα 36 εκατομμύρια πουλιά ετησίως, εκ των οποίων πολλά κατά το μεταναστευτικό τους ταξίδι (Bird Conservation International δημοσίευση, 2016). Δυστυχώς, η Κύπρος ξεχώρισε μεταξύ των 5 χειρότερων χωρών στην περιοχή της Μεσογείου (The Killing report, 2016). Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές απειλές που αντιμετωπίζουν τα πουλιά (κλιματική αλλαγή, απώλεια ενδιαιτημάτων, εντατικοποίηση της γεωργίας κ.λπ.) γίνεται ξεκάθαρο ότι αυτό που συμβαίνει στο νησί μας και σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου είναι μια οικολογική καταστροφή.

Απαγορεύεται σε ολόκληρη την ΕΕ

Η παγίδευση πουλιών απαγορεύεται τόσο από την εθνική νομοθεσία (Νόμος 152(Ι)/2003) όσο και από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά (Οδηγία 2009/147/ΕΚ), καθώς και ∆ιεθνείς Συμβάσεις (όπως π.χ. η Σύμβαση της Βέρνης του 1979 και η Σύμβαση της Βόννης του 1979). Τα δίχτυα και τα ξόβεργα απαγορεύονται στην Κύπρο από το 1974, χωρίς όμως ποτέ να εφαρμοστεί ουσιαστική πάταξη. Απαγορεύονται ρητά από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία λόγω της μη επιλεκτικής φύσης των μεθόδων αυτών αλλά και της μαζικής θανάτωσης αποδημητικών πτηνών. Επίσης η Εθνική νομοθεσία απαγορεύει ρητά την εμπορία και/ή κατοχή παγιδευμένων πουλιών, τόσο σε εστιατόρια όσο και σε σπίτια. Παρεκκλίσεις από την Οδηγία για τα Πουλιά δύναται να δοθούν, αλλά μόνο μετά από στοιχειοθετημένη αιτιολόγηση και για λόγους δημόσιας ασφάλειας, επιστημονικής έρευνας κλπ. 

Traditional hunting methods cannot be accepted as a valid reason for a derogation according to the European Court of Justice. Various countries have attempted in the past to use the justification of tradition, however the ECJ has rejected this claim and convicted various Member States:

  • Case C79/03 Commission of the European Communities vs Kingdom of Spain’(ECJ judgement issued 9o December 2004): Spain was convicted for permitting the use of limesticks as traditional practice for the trapping of song thrush species in the Valencia region.
  • Case C‑557/15 European Commission vs Republic of Malta (ECJ judgement issued 21st June 2018): Malta was convicted for failing to fulfil its obligations under the Birds Directive by adopting a derogation regime allowing the live-capturing of seven species of wild finches.
  • Case C-900/19 LPO vs the French Government (ECJ judgement issued 17o March 2021): a request for a ruling was made by LPO against French Government regarding the use of limesticks to catch thrushes and blackbirds, using the pretext that it is a traditional practice in the departments of Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse and Var (France). The judgement of the EU Court of Justice was very clear, stating that whether a method of hunting is traditional or not, is not sufficient in itself to grant a derogation for its use.

Moreover, the European Commission has various open infringement cases against Member States for failing to fulfil their obligations under the Birds Directive. On 8 December 2016 the European Commission announced that it is taking France to the EU Court of Justice for failing to address continued violations of the legislation on the conservation of wild birds, specifically for the continued illegal trapping of Ortolan Buntings (Emberiza hortulana). More recently, on 12o November 2021 the European Commission announced that it is taking Malta to the EU Court of Justice for failing to correctly apply the Birds Directive (Directive 2009/147/EC) by incorrectly applying a derogation regime and authorising the trapping of protected finches for research purposes.

Therefore this EU case law puts an end to the myth that other European countries have been granted derogations on the justification of traditional hunting practices and shows that the EU Commission takes seriously the protection of birds across all Member States.

Πλήττει τον τουρισμό μας

Η παγίδευση πουλιών έχει αρνητικό αντίκτυπο στην τουριστική βιομηχανία της Κύπρου, καθώς έχει δημιουργηθεί μια κακή εικόνα για τη χώρα και πολλοί ευαισθητοποιημένοι τουρίστες επιλέγουν διαφορετικούς προορισμούς για τις διακοπές τους. Σύμφωνα με μια έρευνα της περιβαλλοντικής οργάνωσης Terra Cypria (2011), υπολογίζεται ότι χάνονται μεταξύ 40 και 100 εκ. ευρώ εσόδων κάθε χρόνο εξαιτίας της κακής εικόνας που έχει δημιουργήσει η παγίδευση για την Κύπρο

Και τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία από το ευρύ κοινό παγκοσμίως σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος της άγριας ζωής.

Επιπλέον, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας υπολόγισε (2010) ότι ο τζίρος από αυτή την παράνομη δραστηριότητα φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. 

Αποτελεί μια απάνθρωπη μέθοδο θανάτωσης

Τα δίχτυα και τα ξόβεργα είναι από τις πιο απάνθρωπες μεθόδους παγίδευσης πουλιών. Τα πουλιά παραμένουν συνήθως παγιδευμένα για ώρες στα δίχτυα και στα ξόβεργα, ενώ με κάθε τους προσπάθεια να απελευθερωθούν παγιδεύονται ακόμα περισσότερο. Οι ισχυρισμοί ότι τα άλλα είδη που παγιδεύονται (πέραν των αμπελοπουλιών) ελευθερώνονται από τους παγιδευτές δεν ευσταθούν, καθώς είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να ξεμπλέξεις ένα πουλί που είναι παγιδευμένο για ώρα στο δίχτυ και ειδικά στο ξόβεργο χωρίς να το τραυματίσεις. Όσα πουλιά δεν προορίζονται για κατανάλωση αποτελούν "παράπλευρες απώλειες".

Επιπλέον, το σοκ που βιώνουν τα παγιδευμένα πουλιά μπορεί να είναι συχνά θανάσιμο για τα πουλιά, ακόμα κι αν δεν έχουν κάποιο εμφανή τραυματισμό. 

Δεν αποτελεί πλέον παράδοση

Η παγίδευση αμπελοπουλιών μπορεί στο παρελθόν να αποτελούσε μια παραδοσιακή, μικρής κλίμακας μέθοδο για τη θήρευση πουλιών (τονίζεται ότι και τα ξόβεργα είναι μη-επιλεκτικής φύσης). Παρόλα αυτά, τα σημερινά επίπεδα παγίδευσης υποδηλώνουν μια βιομηχανοποιημένη, μεγάλης κλίμακας και επικερδή επιχείρηση. Oι οργανωμένοι παγιδευτές με τη χρήση ηλεκτρονικών ηχομιμητικών συσκευών παγιδεύουν χιλιάδες πουλιά με παράνομα έσοδα δεκάδων χιλιάδων ευρώ κάθε χρόνο, εις βάρος της κοινής φυσικής κληρονομιάς μας (μια δωδεκάδα αμπελοπούλια πωλείται μεταξύ 40-80 ευρώ). Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας υπολόγισε (2010) ότι ο τζίρος από αυτή την παράνομη δραστηριότητα φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

Εξάλλου δεν είναι δυνατόν κάτι να θεωρείται παράδοση όταν συμβάλλει σε μία οικολογική καταστροφή. 

elGreek
Scroll to Top