Το πρόβλημα

Είναι μη επιλεκτικής φύσης

Η παγίδευση με δίχτυα και ξόβεργα είναι παράνομη σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της μη επιλεκτικής φύσης των μεθόδων αυτών, που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί το είδος του πτηνού που παγιδεύεται. Σύμφωνα με μελέτες σχεδόν τα μισά είδη πτηνών που συναντώνται στην Κύπρο, δηλαδή τουλάχιστον 157 διαφορετικά είδη, έχουν βρεθεί παγιδευμένα σε ξόβεργα ή δίχτυα, από τα οποία 82 είναι καταγραμμένα ως είδη προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία για τα Πουλιά και / ή το BirdLife International. Τα τρία ενδημικά μας είδη, ο Τρυπομάζης (Sylvia melanothorax), η Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca) και το Κυπριακό Θουπί (Otus cyprius), πουλιά μοναδικά στο νησί μας, συλλαμβάνονται τακτικά και αυτά. Για να γίνει πιο κατανοητή η κλίμακα του προβλήματος, στην Κύπρο έχουν καταγραφεί συνολικά 400 είδη πουλιών, εκ των οποίων τα 280 απαντούν τακτικά.

Αποτελεί μαζική μέθοδο

Η εκτεταμένη παγίδευση πτηνών με δίχτυα, ξόβεργα και ηχομιμητικές συσκευές στην Κύπρο αποτελεί μια μαζική θανάτωση πτηνών, όπου εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά σκοτώνονται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τις έρευνες πεδίου που διεξάγει το BirdLife Cyprus από το 2002, τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά πέφτουν θύματα της παράνομης παγίδευσης κάθε χρόνο. Μια πρόσφατη ακαδημαϊκή μελέτη που έγινε στην Κύπρο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου έδειξε ότι οι ηλεκτρονικές ηχομιμητικές συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την προσέλκυση πουλιών στα σημεία παγίδευσης (Sebastianelli M. et al, 2020), αυξάνοντας τον αριθμό ατόμων που συλλαμβάνονται από 6 έως 8 φορές. Επιπλέον, η μελέτη έδειξε ότι οι ηχομιμητικές συσκευές αυξάνουν τη σύλληψη ειδών που δεν αποτελούν τα είδη στόχο (bycatch).

Σύμφωνα με μια επιστημονική μελέτη που αξιολόγησε την έκταση και την κλίμακα της παράνομης θανάτωσης και σύλληψης πτηνών στη Μεσόγειο, εκτιμήθηκε ότι 11–36 εκατομμύρια άτομα ετησίως μπορεί να σκοτώνονται / συλλαμβάνονται παράνομα σε αυτή την περιοχή, εκ των οποίων πολλά κατά τη μετανάστευση (Bird Conservation International δημοσίευση, 2016). Δυστυχώς, η Κύπρος ξεχώρισε μεταξύ των 5 χειρότερων χωρών της περιοχής (The Killing report, 2016). Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές απειλές που αντιμετωπίζουν τα πουλιά (κλιματική αλλαγή, απώλεια ενδιαιτημάτων, εντατικοποίηση της γεωργίας κ.λπ.) γίνεται ξεκάθαρο ότι αυτό που συμβαίνει στο νησί μας και σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου είναι μια οικολογική καταστροφή.

Απαγορεύεται σε ολόκληρη την ΕΕ

Η παγίδευση πουλιών απαγορεύεται τόσο από την εθνική νομοθεσία (Νόμος 152(Ι)/2003) όσο και από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά (Οδηγία 2009/147/ΕΚ), καθώς και ∆ιεθνείς Συμβάσεις (όπως π.χ. η Σύμβαση της Βέρνης του 1979 και η Σύμβαση της Βόννης του 1979). Τα δίχτυα και τα ξόβεργα απαγορεύονται στην Κύπρο από το 1974, χωρίς όμως ποτέ να εφαρμοστεί ουσιαστική πάταξη. Απαγορεύονται ρητά από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία λόγω της μη επιλεκτικής φύσης των μεθόδων αυτών αλλά και της μαζικής θανάτωσης αποδημητικών πτηνών. Επίσης η Εθνική νομοθεσία απαγορεύει ρητά την εμπορία και/ή κατοχή παγιδευμένων πουλιών, τόσο σε εστιατόρια όσο και σε σπίτια. Παρεκκλίσεις από την Οδηγία για τα Πουλιά δύναται να δοθούν, αλλά μόνο μετά από στοιχειοθετημένη αιτιολόγηση και για λόγους δημόσιας ασφάλειας, επιστημονικής έρευνας κλπ.

Η αιτιολόγηση ότι είναι παραδοσιακό κυνήγι δεν αποτελεί λόγο για παρέκκλιση, σύμφωνα με νομολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Στις 8 Δεκεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε με Δελτίο Τύπου ότι παραπέμπει τη Γαλλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την αποτυχία της στην αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων παραβιάσεων της νομοθεσίας για την προστασία των άγριων πουλιών, και συγκεκριμένα για τη συνεχιζόμενη παράνομη παγίδευση της Τσακροπιτίλλας (Emberiza hortulana). Η Ισπανία έχει ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση ‘C79/03 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ισπανίας’ (ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2004) για την ανοχή που επιδείκνυε έναντι της παραδοσιακής μεθόδου κυνηγίου με ξόβεργα για ορισμένα είδη τσίχλας στην περιοχή της Βαλένθια. Επομένως, αυτές οι υποθέσεις βάζουν τέλος στο μύθο ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν λάβει παρεκκλίσεις με τη δικαιολογία της παραδοσιακής πρακτικής κυνηγιού.

 

Πλήττει τον τουρισμό μας

Η παράνομη παγίδευση πτηνών στην Κύπρο έχει αρνητικό αντίκτυπο στην τουριστική βιομηχανία, αφού έχει δημιουργηθεί μια κακή εικόνα για τη χώρα και πολλοί ευαισθητοποιημένοι τουρίστες επιλέγουν διαφορετικούς προορισμούς για τις διακοπές τους. Σύμφωνα με μια έρευνα της περιβαλλοντικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, Terra Cypria, το 2011, η κακή εικόνα που έχει δημιουργήσει η παγίδευση έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται μεταξύ 40 και 100 εκ. ευρώ κάθε χρόνο!

Και τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία από το ευρύ κοινό παγκοσμίως σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος της άγριας ζωής.

Παράλληλα η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας υπολόγισε το 2010 τον τζίρο αυτής της παράνομης δραστηριότητας να φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. 

Αποτελεί μια απάνθρωπη μέθοδο θανάτωσης

Τα δίχτυα και τα ξόβεργα είναι από τις πιο απάνθρωπες μεθόδους θανάτωσης πουλιών που χρησιμοποιούνται. Τα πουλιά παραμένουν συνήθως παγιδευμένα για ώρες στα δίχτυα και στα ξόβεργα, με την κάθε τους προσπάθεια για απελευθέρωση να έχει ως αποτέλεσμα να παγιδεύονται ακόμα περισσότερο. Οι ισχυρισμοί ότι τα άλλα είδη που παγιδεύονται (πέραν των αμπελοπουλιών) ελευθερώνονται από τους παγιδευτές δεν ευσταθούν, καθώς είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να ξεμπλέξεις ένα πουλί που είναι παγιδευμένο για ώρα στο δίχτυ και ειδικά στο ξόβεργο χωρίς τραυματισμό. Οι παγιδευτές συνήθως πετάνε τα πουλιά που παγιδεύτηκαν αλλά δεν τους ενδιαφέρουν για να τα πωλήσουν για κατανάλωση.

Επιπλέον το σοκ που βιώνουν τα παγιδευμένα πουλιά συχνά τα οδηγεί στο θάνατο, και ας μην έχουν κάποιο εμφανή τραυματισμό. 

∆εν αποτελεί πλέον παράδοση

Η παγίδευση αμπελοπουλιών μπορεί στο παρελθόν να αποτελούσε μια παραδοσιακή, μικρής κλίμακας μέθοδο για τη θήρευση πτηνών (τονίζεται ότι και τα ξόβεργα είναι μη-επιλεκτικής φύσης). Παρόλα αυτά, τα σημερινά επίπεδα αποκαλύπτουν μια βιομηχανοποιημένη, μεγάλης κλίμακας και επικερδή επιχείρηση. Oι οργανωμένοι παγιδευτές με τη χρήση ηλεκτρονικών ηχομιμητικών συσκευών, παγιδεύουν χιλιάδες πουλιά κάθε περίοδο και βγάζουν παράνομο εισόδημα δεκάδων χιλιάδων ευρώ κάθε χρόνο, εις βάρος της φυσικής κοινής κληρονομιάς μας – μια δωδεκάδα αμπελοπούλια πωλείται μεταξύ 40-80 ευρώ. Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας υπολόγισε το 2010 τον τζίρο αυτής της παράνομης δραστηριότητας να φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

Εξάλλου δεν είναι δυνατόν να μπορεί να δικαιολογηθεί κάτι ως παράδοση όταν συμβάλει σε οικολογική καταστροφή. 

elGreek
Scroll to Top