Είδη που επηρεάζονται από την παγίδευση

Κατάλογος με πουλιά που έχουν καταγραφεί παγιδευμένα σε δίχτυα και ξόβεργα

Το BirdLife Cyprus υλοποιεί ένα συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης της παγίδευσης πουλιών στην Κύπρο από το 2002, σε συνεργασία με την RSPB (BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο). Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα είδη πουλιών που έχουν βρεθεί παγιδευμένα σε δίχτυα και ξόβεργα κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου που γίνονται για το πρόγραμμα παρακολούθησης του BirdLife Cyprus από το 2002 και από διάφορες άλλες πηγές συμπεριλαμβανομένων: Hubbard J.P. (1968), Magnin G. (1987), Flint & Stewart (1992), CABS & Φίλοι της Γης Κύπρου (2010). Συνολικά ο κατάλογος περιλαμβάνει 157 είδη πουλιών, εκ των οποίων τα 90 είναι απειλούμενα βάσει της Οδηγίας για τα Πουλιά και / ή του BirdLife International.

Τα ακόλουθα αριθμημένα είδη συγκαταλέγονται στην κατηγορία των 'αμπελοπουλιών', τα οποία παγιδεύονται για κατανάλωση: 52, 55 - 57, 68, 74, 78, 87 - 112, 114 - 118, and 124 - 127. Στο σύνολο, 42 από τα 157 που επηρεάζονται.

Αρ. Κοινή αγγλική ονομασία Επιστημονική ονομασία Κοινή κυπριακή ονομασία Ένδειξη απειλούμενου είδους (βλ. σημείωση 1)
1 Little Bittern Ixobrychus minutus Νανορωδιός *
2 Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax Νυκτοκόρακας *
3 Βορτακοφάς Ardeola ralloides Βορτακοφάγος *
4 Pallid Harrier Circus macrourus Ασπροσιάχινο *
5 Hen Harrier Circus cyaneus Ορνιθοσιάχινο *
6 Western Marsh Harrier Circus aeruginosus Βαλτοσιάχινο *
7 Montagu’s Harrier Circus pygargus Καμποσιάχινο *
8 Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus Τζικλοσιάχινο  
9 Norhern Goshawk Accipiter gentilis Διπλοσιάχινο  
10 Lesser kestrel Falco naumanni Κιρκινέζι *
11 Κίτσης Falco tinnunculus Κίτσης *
12 Red-footed falcon Falco vespertinus Μαυροφάλκονο *
13 Νανοφάλκονο Falco columbarius Νανοφάλκονο *
14 Eurasian Hobby Falco subbuteo Δενδροφάλκονο  
15 Ζάνος Falco peregrinus Τζάνος *
16 Common Quail Coturnix coturnix Ορτύκι *
17 Περτίτζι Alectoris chukar Περδίκι *
18 Φραγκολίνα Francolinus francolinus Φραγκολίνα *
19 Water Rail Rallus aquaticus Μαυροπουλλάδα  
20 Little Crake Porzana parva Μικροπουλλάδα *
21 Common Moorhen Gallinula chloropus Αρκοπετείναρο  
22 Spotted Crake Porzana porzana Στικτοπουλλάδα *
23 Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus Τρουλλουρίδα *
24 Eurasian Woodcock Scolopax rusticola Μπεκάτσα *
25 European Turtle Dove Streptopelia turtur Τρυγόνι *
26 Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto Φιλικουτούνι  
27 Κούκος Cuculus canorus Κούκος  
28 Καλοχρονιά Clamator glandarius Καλοχρονιά  
29 Αθρωποπούλλι Tyto alba Ανθρωποπούλλι *
30 Θουπί Otus scops cyprius Θουπί *
31 Eurasian Scops Owl Otus scops Θουπί  
32 Κουκκουφκιάος Athene noctua Κουκκουφκιάος *
33 Short-eared owl Asio flammeus Βαλτόθουπος *
34 Αρκόθουπος Asio otus Αρκόθουπος  
35 European Nightjar Caprimulgus europaeus Νυκτοπούλλι *
36 Common swift Apus apus Πετροχελίδονο  
37 Eurasian Hoopoe Upupa epops Πουπούξιος *
38 Αλκυόνη Alcedo atthis Αλκυόνη *
39 Μελισσοφάγος Merops apiaster Μελισσοφάγος *
40 Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus Πράσινος Μελισσοφάγος  
41 Κράγκα Coracias garrulus Κράγκα *
42 Eurasian Wryneck Jynx torquilla Θερκοπούλλι *
43 Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla Τρασιηλούδα *
44 Calandra lark Melanocorypha calandra Μαυροτράσιηλος *
45 Eurasian Skylark Alauda arvensis Τρασιήλα *
46 Πευκοτρασιήλα Lullula arborea Πευκοτρασιήλα *
47 Σκορταλλός Galerida cristata Σκορταλλός *
48 Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata Ασπροτράσιηλος  
49 Lesser short-toed lark Calandrella rufescens Στικτοτρασιηλούδα *
50 Common House Martin Delichon urbica Ασπροχελίδονο *
51 Sand Martin Riparia riparia Βαλτοχελίδονο *
52 Χελιδόνι Hirundo rustica Χελιδόνι *
53 Red-rumped Swallow Hirundo daurica Μιλτοχελίδονο  
54 Tawny Pipit Anthus campestris Καμπογαλούδι *
55 Yellow Wagtail Motacilla flava flavissima Κίτρινος Ζευκαλάτης  
56 Ασπροζευκαλάτης Motacilla alba alba Άσπρος Ζευκαλάτης  
57 Meadow Pipit Anthus pratensis Χωραφογαλούδι  
58 Tree Pipit Anthus trivialis Δενδρογαλούδι  
59 Red-throated Pipit Anthus cervinus Κοτσινογαλούδι  
60 Water Pipit Anthus spinoletta Νερογαλούδι  
61 Σταχτοζευκαλάτης Motacilla cinerea Ποταμοζευκαλάτης  
62 Citrine Wagtail Motacilla citreola Ικτεροζευκαλάτης  
63 Richard’s Pipit Anthus richardi Διπλογαλούδι  
64 Wren Troglodytes troglodytes Τρυποκάρυδο  
65 Dunnock Prunella modularis Κελαηδόστρουθος  
66 Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes Koτσινοαήδονο *
67 Γαλαζολαίμης Luscinia svecica Γαλαζολαίμης *
68 Common Redstart Phoenicurus phoenicurus Κοτσινονούρης *
69 Σταχτοσκαλιφούρτα Oenanthe oenanthe Στακτοσκαλιφούρτα *
70 Cyprus wheatear Oenanthe cypriaca Σκαλιφούρτα *
71 Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica Ισπανική Σκαλιφούρτα *
72 Rufous-tailed Rock-Thrush Monticola saxatilis Πετροκότσυφας *
73 Γαλαζοκότσυφος Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας *
74 European Robin Erithacus rubecula Κοτσινολαίμης  
75 Thrush Nightingale Luscinia luscinia Τζικλαηδόνι  
76 Αηδόνι Luscinia megarhynchos Αηδόνι  
77 Western Black Redstart Phoenicurus ochruros Καρβουνίαρης  
78 Whinchat Saxicola rubetra Βοσκαρούδι  
79 Παπαθκιά Saxicola rubicola Παπαθκιά  
80 Finsch’s Wheatear Oenanthe finschii Βουνοσκαλιφούρτα  
81 Eurasian Blackbird Turdus merula Μαυρόπουλλος (αρσενικό)  Μαυρότζικλα (Θηλυκό)  
82 Τζίκλα Turdus philomelos Τζίκλα  
83 Redwing Turdus iliacus Κοτζινότζικλα  
84 Fieldfare Turdus pilaris Τρυγονότζιηκλα  
85 Ring Ouzel Turdus torquatus Βουνότζικλα  
86 Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina Διπλοσκαλιφούρτα  
87 Eastern Olivaceous Warbler Hippolais pallida Τριβιτούρα *
88 Olive-tree warbler Hippolais olivetorum Ελιοτριβιτούρα *
89 Cyprus warbler Sylvia melanothorax Τρυπομάζης *
90 Ruppell’s Warbler Sylvia rueppelli Εληοβάτης *
91 Eastern Orphean Warbler Sylvia hortensis Θαμνογιαλλούρα *
92 Barred warbler Sylvia nisoria Γιαλλούρα *
93 Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis Πευκογιαννούδι *
94 Wood warbler Phylloscopus sibilatrix Δασογιαννούδι *
95 Moustached warbler Acrocephalus melanopogon Μουστακομουγιούδι *
96 Savi’s Warbler Locustella luscinioides Νερομουγιούδι  
97 Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus Σκλοινικομουγιούδι  
98 Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus Καλαμομουγιούδι  
99 Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus Τζικλομουγιούδι  
100 Icterine Warbler Hippolais icterina Κιτρινοτριβιτούρα  
101 Garden Warbler Sylvia borin Κηποσυκαλλίδα  
102 Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla Αμπελοπούλλι  
103 Common Whitethroat Sylvia communis Διπλοσυκαλλίδα  
104 Lesser Whitethroat Sylvia curruca Συκαλλίδι  
105 Sardinian Warbler Sylvia melanocephala Τρυποβάτης  
106 Subalpine Warbler Sylvia cantillans Μαυροφτέρι  
107 Spectacled Warbler Sylvia conspicillata Κοτσινοφτέρι  
108 Willow Warbler Phylloscopus trochilus Θαμνογιαννούδι  
109 Μουγιαννούδι Phylloscopus collybita Μουγιαννούδι  
110 Δουλαππάρης Cisticola juncidis Δουλαππάρης  
111 Marsh Warbler Acrocephalus palustris Βαλτομουγιούδι  
112 Cettis Warbler Cettia cetti Ψευταηδόνι  
113 Eurasian River Warbler Locustella fluviatilis Ποταμομουγιούδι  
114 Spotted flycatcher Muscicapa striata Μουγιοχάφτης *
115 Red-breasted flycatcher Ficedula parva Κοτσινομαντού *
116 Semicollared flycatcher Ficedula semitorquata Πατσαλομαντού *
117 Collared flycatcher Ficedula albicollis Κολλαρομαντού *
118 Eurasian Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca Μαντού  
119 Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus Υφάντρα  
120 Cyprus coal tit Periparus ater cypriotes Πέμπετσος *
121 Τσαγκαρούδι Parus major aphrodite Τσαγκαρούδι  
122 Bearded Reedling Panurus biarmicus Καλαμογιαννίτσαρος  
123 Cyprus short-toed tree-creeper Certhia brachydactyla dorothea Δενδροβάτης *
124 Red-backed shrike Lanius collurio Κεφαλάς *
125 Lesser grey shrike Lanius minor Σταχτοκεφαλάς *
126 Masked shrike Lanius nubicus Δακκαννούρα *
127 Woodchat shrike Lanius senator Κοτσινοτζεφαλάς *
128 Κατσικορώνα Pica pica Κατσικορώνα  
129 Common Starling Sturnus vulgaris Λαζούρι *
130 Rose-Coloured Starling Pastor roseus Αγιοπούλι  
131 Eurasian Golden-Oriole Oriolus oriolus Κλορκός  
132 Στρούθος Passer domesticus Στρούθος *
133 Spanish Sparrow Passer hispaniolensis Αρκόστρουθος  
134 Rock Sparrow Petronia petronia Πετρόστρουθος  
135 Eurasian Linnet Carduelis cannabina Τσακροσγάρτιλο *
136 Σπίνος Fringilla coelebs Σπίννος  
137 Brambling Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος  
138 European Greenfinch Carduelis chloris Λουλουδάς  
139 European Goldfinch Carduelis carduelis Σγαρτίλι  
140 European Serin Serinus serinus Μπασταρτοκανάρινο  
141 Hawfinch Coccothraustes coccothraustes Κεφαλόσπιννος  
142 Red-fronted Serin Serinus pusillus Μαυροκανάρινο  
143 Common Redpoll Carduelis flammea Tσακρίλλι  
144 Trumpeter Finch Bucanetes githagineus Ερημόσπιννος *
145 Eurasian Siskin Carduelis spinus Θκιολαρούδι  
146 Σταυρομούττης Loxia curvirostra Σταυρομούττης  
147 Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus Ροδόφτερη Σπίζα  
148 Cinereous Bunting Emberiza cineracea Σμυρνοπιτίλλα *
149 Σιταροπούλλι Emberiza caesia Σιταροπούλλι *
150 Τιρίλινγκος Emberiza melanocephala Τιρίλινγκος *
151 Τσακρόστρουθος Miliaria calandra Τσακρόστρουθος *
152 Ortolan Bunting Emberiza hortulana Τσακροπιτίλλα *
153 Pine Bunting Emberiza leucocephalos Πευκοπιτίλλα  
154 Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola Βαλτοπιτίλλα *
155 Yellowhammer Emberiza citrinella Κιτρινοπιτίλλα  
156 Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus Καλαμοπιτίλλα  
157 Rock Bunting Emberiza cia Βουνοπιτίλλα *

Σημείωση 1: * υποδεικνύει τα απειλούμενα είδη κάτω από το Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα Πτηνά (2009/147/EC) και/ή που βρίσκονται στον κατάλογο του BirdLife International για Species of European Conservation Concern (SPEC).

Βιβλιογραφία

  • Πρόγραμμα παρακολούθησης του BirdLife Cyprus – Δημοσίευση αναφορών για την παγίδευση πουλιών από το 2002
  • CABS & Φίλοι της Γης Κύπρου (2012) ‘Spring 2012 Cyprus Bird Protection Camp – Field report 13.04 – 06.05.2012’.
  • Flint & Stewart (1992) ‘The birds of Cyprus’.
  • Hubbard J.P. (1968) ‘A study of the bird liming in Cyprus’.
  • Magnin G. (1987) ‘An account of illegal catching and shooting of birds in Cyprus during 1986’.
elGreek
Scroll to Top