Πρόγραμμα Παρακολούθησης

Πρόγραμμα Παρακολούθησης

Η εκστρατεία ενάντια στην παράνομη παγίδευση είναι μία από τις κύριες ασχολίες του BirdLife Cyprus. Ένα συστηματικό και συνεχές πρόγραμμα παρακολούθησης σχετικά με την παράνομη παγίδευση έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί από το BirdLife Cyprus και την RSPB (BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο) σε διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές και υλοποιείται συστηματικά από το 2002. Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα παρακολούθησης, το BirdLife Cyprus κατέχει τις πιο εκτενείς καταγραφές δεδομένων πεδίου και είναι σε θέση να συμπεράνει αξιόπιστα μακροχρόνιες τάσεις, καθώς και να έχει μια γενική εικόνα σχετικά με την κατάσταση της παγίδευσης πουλιών στο νησί.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης ακολουθεί ένα ‘Πρωτόκολλο Καταγραφής Παγίδευσης Πουλιών’ το οποίο αναπτύχθηκε από το BirdLife Cyprus και την RSPB (BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο), σε διαβούλευση με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και τις αστυνομικές αρχές των Βρετανικών Βάσεων, κατά την έναρξη του προγράμματος. Η περιοχή έρευνας καλύπτει τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, περιοχές με έντονη παγίδευση πουλιών, συμπεριλαμβανομένου και της Βρετανικής Βάσης Δεκέλειας.

Η καταγραφή γίνεται με επιτόπια επίσκεψη, η οποία γίνεται με τυχαία επιλογή τετραγώνων του 1 τετραγωνικού χιλιομέτρου κατά τη διάρκεια της μέρας, με έμφαση στον εντοπισμό παγίδευσης με δίχτυα – καταγράφονται και τα ξόβεργα επίσης αν εντοπιστούν. Τα τετράγωνα έχουν επιλεχθεί με στρωματοποιημένη δειγματοληψία για να εξασφαλιστεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα κάλυψης στη Βρετανική Βάση Δεκέλειας και στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας (Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας) και την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων. Όταν βρεθεί εξοπλισμός παγίδευσης η ομάδα του BirdLife Cyprus ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές πάταξης και καταγγέλλει τα ευρήματά της την ίδια ημέρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ομάδα του BirdLife Cyprus ποτέ δεν εισέρχεται σε ιδιωτική και περιφραγμένη περιουσία.

© BirdLife Cyprus
© BirdLife Cyprus

Κρυφή παρακολούθηση

Τα τελευταία χρόνια, το BirdLife Cyprus και το RSPB υποστηρίζουν τις αρμόδιες αρχές, και συγκεκριμένα την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, με διωκτική δράση στο πεδίο. Με τη χρήση κρυφής παρακολούθησης, μιας τεχνολογίας που εφαρμόζεται ευρέως στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αντιμετώπιση του εγκλήματος κατά της άγριας ζωής, η ομάδα διερεύνησης της RSPB έχει συνεργαστεί στενά με αστυνομικούς των Βρετανικών Βάσεων τοποθετώντας κρυφές κάμερες στο Βρετανική Βάση Δεκέλειας για να καταγράψει αυτήν την παράνομη δραστηριότητα. Αυτή η συνεχιζόμενη επιτυχημένη συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθούν και να διωχθούν πολλοί παγιδευτές, οι οποίοι έλαβαν βαριά πρόστιμα (σχετικό άρθρο της RSPB εδώ). Αυτό αποτελεί ένα απτό παράδειγμα όπου η συνεργασία μεταξύ μιας αρμόδιας αρχής, στην προκειμένη περίπτωση της Αστυνομίας Βρετανικών Βάσεων, και των περιβαλλοντικών ΜΚΟ μπορεί να ενισχύσει την πάταξη. Ελπίζουμε ότι οι κυπριακές αρχές θα υιοθετήσουν μια παρόμοια προσέγγιση. Η κρυφή παρακολούθηση είναι εφικτή από το 2016 λόγω χρηματοδότησης από το Ιδρύματα MAVA και το Oak.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε αναφορές που παρουσιάζουν και αναλύουν τα ευρήματα από το πρόγραμμα παρακολούθησης μας.

elGreek
Scroll to Top