Βλέποντας τον κόσμο μέσα από τη φύση

Βλέποντας τον Κόσμο μέσα από τη Φύση

Εταίροι του BirdLife από την Κύπρο, την Πολωνία, την Ιρλανδία και τη Μάλτα έχουν ενώσει δυνάμεις στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη υλικού που θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς τυφλών παιδιών ή παιδιών με οπτική αναπηρία.

Το πρόγραμμα, με τίτλο «Βλέποντας τον Κόσμο μέσα από τη Φύση» (Seeing the World through Nature), αποτελεί συνεργασία μεταξύ των εταίρων του BirdLife στην Κύπρο (BirdLife Cyprus) στην Ιρλανδία (Birdwatch Ireland), στη Μάλτα (BirdLife Malta), στην Πολωνία (OTOP) και της Πολωνικής Ένωσης Τυφλών και χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος του προγράμματος, που θα διαρκέσει μέχρι το Μάρτιο του 2022, είναι η ανάπτυξη υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς που εργάζονται με τυφλά παιδιά ή παιδιά με οπτική αναπηρία, σε συνεργασία με διεθνείς εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό, ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν ένα πετυχημένο και εμπλουτισμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το υλικό που θα αναπτυχθεί, καθώς και μια εφαρμογή για φορητές συσκευές για να βοηθήσει τα παιδιά στην αναγνώριση πουλιών, θα διατεθούν δωρεάν στους εκπαιδευτικούς σε κάθε μία από τις χώρες των εταίρων του προγράμματος καθώς και στους υπόλοιπους εταίρους του BirdLife International.

Το πρόγραμμα θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους σε θέματα διδασκαλίας που αφορούν στη φύση, να κατανοήσουν και να μάθουν πώς να διδάξουν για τη φύση και πώς να χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί μαζί με μαθητές με οπτική αναπηρία στο πλαίσιο διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.

Το πρόγραμμα θα βασιστεί σε άλλες επιτυχείς πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εταίρων του BirdLife International, και ειδικότερα στο πρόγραμμα ‘Empowering for a Better Life through Nature’ που ολοκληρώθηκε πέρυσι με χρηματοδότηση από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Erasmus+. Θα αντλήσει επίσης έμπνευση από το Spring Alive, το συνεχιζόμενο πολυεθνικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που επικεντρώνεται στα μεταναστευτικά πουλιά, το οποίο διαχειρίζονται οι εταίροι του BirdLife σε ολόκληρη την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αφρική και το οποίο υποστηρίζει επί του παρόντος η εταιρεία HeidelbergCement.

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
elGreek
Scroll to Top