Διαδικτυακό αίτημα για την ακύρωση της καταστροφικής χαλάρωσης του νόμου για τα αμπελοπούλλια

Blackcap trapped on limestick © Ben Porter
Αμπελοπούλλι σε ξόβεργα © Ben Porter

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2020, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε μια νέα τροποποίηση του νόμου περί προστασίας και διαχείρισης των άγριων πουλιών που ισοδυναμεί με σοβαρή χαλάρωση του νόμου και υποσκάπτει τις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία 20 χρόνια στην Κύπρο για την προστασία των μεταναστευτικών πουλιών από την παράνομη θανάτωση. Έχουμε ξεκινήσει διαδικτυακό αίτημα ζητώντας την άμεση ακύρωση της πρόσφατης τροποποίησης του νόμου και την αποκατάσταση του προστίμου στα 2000 ευρώ, τόσο για ξόβεργα όσο και με κυνηγετικό όπλο, και για όλα τα είδη ανεξαιρέτως, όπως προνοεί για τα υπόλοιπα αδικήματα λαθροθηρίας ο σχετικός νόμος περί προστασίας των άγριων πουλιών: https://change.org/ampelopouliaSOS 

Με την πρόσφατη ψήφιση του νόμου, το εξώδικο πρόστιμο για το αδίκημα της παράνομης θανάτωσης (με κυνηγετικό όπλο ή ξόβεργα) μέχρι και 50 πουλιών από μια λίστα που περιλαμβάνει 14 προστατευόμενα μη-θηρεύσιμα είδη έχει μειωθεί από 2000 ευρώ σε μόλις 200 ευρώ! Τα είδη αυτά «τυχαίνει» να αποτελούν διαχρονικά τον κύριο στόχο παγιδευτών και λαθροθήρων, γνωστά και ως αμπελοπούλλια. 

Ο παραλογισμός του νέου νόμου
Η πρόταση για μείωση του προστίμου ήρθε στο τραπέζι μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας με τον ισχυρισμό ότι τα υψηλά, κατά την άποψή της, πρόστιμα δεν είναι εφαρμόσιμα και ότι με ένα χαμηλότερο πρόστιμο θα γίνεται αποτελεσματικότερη πάταξη. Εύλογα διερωτόμαστε λοιπόν, αν όντως υπήρχε πρόβλημα πάταξης με τα υφιστάμενα πρόστιμα, γιατί προτάθηκε μείωση προστίμου μόνο για το συγκεκριμένο αδίκημα και για τα συγκεκριμένα είδη;

Με τα νέα αυτά δεδομένα, παραθέτουμε πιο κάτω κάποια απλά σενάρια εξώδικης ρύθμισης που φανερώνουν τον παραλογισμό της εν λόγω απόφασης και τις «διακρίσεις» συγκεκριμένων, και καθόλου τυχαίων, ειδών στον νέο νόμο:

- Παράνομη χρήση διχτύου και θήρευση 1 πουλιού από αυτά τα 14 είδη (ή οποιουδήποτε άλλου είδους πουλιού) με δίχτυα – €3000
- Παράνομη χρήση ξοβέργων και θήρευση μέχρι 50 πουλιών από αυτά τα 14 είδη με ξόβεργα – €400
- Παράνομη θήρευση μέχρι 50 πουλιών από τα 14 είδη με κυνηγετικό όπλο – €200

Είναι ξεκάθαρο ότι η μείωση του προστίμου αυτού για αυτά τα 14 είδη στόχο των παγιδευτών και λαθροθήρων ισοδυναμεί με χαλάρωση του νόμου και εξυπηρετεί και προωθεί την παράνομη θήρευση τόσο με ξόβεργα όσο και με κυνηγετικό όπλο. Οι παραβάτες πλέον θα την γλυτώνουν φτηνά με ένα πρόστιμο-χάδι.

Τι ζητούμε:
Να ακυρωθεί άμεσα αυτή η επαίσχυντη τροποποίηση και να αποκατασταθεί το πρόστιμο στα 2000 ευρώ, τόσο για ξόβεργα όσο και με κυνηγετικό όπλο, και για όλα τα είδη ανεξαίρετως, όπως προνοεί για τα υπόλοιπα αδικήματα λαθροθηρίας ο σχετικός νόμος περί προστασίας των άγριων πουλιών. Αρμόδιο Υπουργείο, Βουλευτές και Κόμματα καλούνται να επαναφέρουν τις αποτρεπτικές και αποτελεσματικές ποινές -χωρίς εξαιρέσεις- μέσω νέας τροποποίησης του νόμου. Υπογράψτε το διαδικτυακό μας αίτημα εδώ.

Η παράνομη παγίδευση πουλιών στην Κύπρο
Η παγίδευση πουλιών με δίχτυα και ξόβεργα είναι μια καταστροφική και μη επιλεκτική πρακτική που επηρεάζει περισσότερα από 150 είδη πουλιών, κυρίως μεταναστευτικά. Η κύρια εποχή παγίδευσης είναι το φθινόπωρο, όπου, σύμφωνα με τις καταγραφές πεδίου από το πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης του BirdLife Cyprus εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά θανατώνονται παράνομα. Τα τελευταία χρόνια καταγράφηκε μείωση στα επίπεδα παγίδευσης, ειδικά με τη χρήση διχτύων. Δυστυχώς η νέα αυτή τροποποίηση του νόμου όμως αποτελεί σοβαρή οπισθοδρόμηση και υπονομεύει 20 χρόνια προσπαθειών για τη διατήρηση και την προστασία της πτηνοπανίδας.

Τα 14 είδη πουλιών της λίστας είναι: Αμπελοπούλλι (Sylvia atricapilla), Μελισσοφάγος (Merops apiaster), Σπίνος (Fringilla coelebs), Σπουργίτης ο ισπανικός (Passer hispaniolensis), Σπιτοσπουργίτης (Στρούθος) (Passer domesticus), Κοκκινολαίμης (Κοτσιηνοπούππουφος) (Erithacus rubecula), Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis), Στακτομυγοχάφτης (Muscicapa striata), Μουγιαννούην (Phylloscopus collybita), Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus), Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus), Βουρλοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus), Μουγιαννούην (Cettia cetti), Συκοφάγος (Φλορκός ή Κλορκός) (Oriolus oriolus).

Υπογράψτε το διαδικτυακό μας αίτημα εδώ.

Κάνε εισφορά

Γίνε Μέλος

Οικογενειακή συνδρομή μέλους

elGreek
Scroll to Top