Η Επιτροπή δεσμεύεται να εφαρμόσει καλύτερα τη νομοθεσία για τη φύση

Paphos-forest-m.apostolidou_450_850_crp
Στις 27 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το "Σχέδιο Δράσης για τη Φύση, τους Ανθρώπους και την Οικονομία" – ένα οδηγό για τις Οδηγίες για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους - τους εμβληματικούς νόμους της ΕΕ για τη φύση που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών σε ολόκληρη την ΕΕ για την αναχαίτιση και αναστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας. 

Το Σχέδιο Δράσης από τη μια προτείνει μέτρα για την αναχαίτιση της απώλειας της βιοποικιλότητας μέχρι το 2020, δεν αγγίζει όμως το θέμα της γεωργίας και της χρηματοδότηση. Οι Οδηγίες για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία του μεγαλύτερου και του πιο συνεκτικού δικτύου προστατευόμενων φυσικών περιοχών στον κόσμο - το δίκτυο Natura 2000. Το Σχέδιο Δράσης που δημοσιεύθηκε είναι το τελευταίο βήμα της διαδικασίας ελέγχου των φυσικών χαρακτηριστικών αυτών των σημαντικών οδηγιών, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επιτελούν τον σκοπό τους, αλλά επίσης αναγνώρισε την ανάγκη για ουσιαστική βελτίωση της εφαρμογής τους. Το Σχέδιο Δράσης αντιμετωπίζει σημαντικά κενά στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση, όπως για παράδειγμα η μακρόχρονη ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000 και η θέσπιση των απαραίτητων μέτρων διατήρησης για όλες τις περιοχές. Άλλες θετικές δράσεις στο σχέδιο αφορούν τη βελτίωση παρακολούθησης με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και την ενημέρωση των κατευθυντήριων γραμμών.

Εντούτοις, το Σχέδιο Δράσης δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά σε δύο από τα βασικά προβλήματα που εμποδίζουν την πρόοδο στη διατήρηση της φύσης, δηλαδή την προβληματική Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και τη συστηματική αποτυχία του προϋπολογισμού της ΕΕ να παρέχει χρηματοδότηση για δράσεις διατήρησης της φύσης. Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι τρέχουσες γεωργικές πρακτικές είναι μακράν η μεγαλύτερη απειλή για τη βιοποικιλότητα, αλλά το Σχέδιο Δράσης ως επί το πλείστον δεν κάνει αναφορά επί τούτου. Επίσης, δεν έχει δεσμευθεί να βελτιώσει τη χρηματοδότηση για τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 ή για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων αποκατάστασης της φύσης για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας του δικτύου Natura 2000 - το λεγόμενο Διευρωπαϊκό Δίκτυο για Πράσινη Υποδομή (TEN-G ).

Η πρόσφατη διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της ΚΑΠ είναι μια πρώτη ευκαιρία για να συζητήσουμε μια αλλαγή πορείας στον τομέα αυτό που βλέπει τη χειρότερη κρίση της βιοποικιλότητας. Η συζήτηση για την ΚΑΠ είναι στενά συνδεδεμένη με τη συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, μια πρόταση για τον οποίο αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους.

Κάνε εισφορά

Γίνε Μέλος

Οικογενειακή συνδρομή μέλους

elGreek
Scroll to Top