Η νομοθεσία για τη φύση σκονίζεται από κούρσα Enduro

J. Osborne_Cape Greco_450_850_crp

Κοινοποίηση μέσω:

Το Κάβο Γκρέκο δεν είναι μόνο η πιο εντυπωσιακή περιοχή της ανατολικής ακτής της Κύπρου, αλλά είναι παράλληλα γνωστή για την πλούσια βιοποικιλότητά της, καθώς φιλοξενεί ένα αριθμό μοναδικών ειδών χλωρίδας και πανίδας.

Λόγω αυτής της σημασίας της για ένα αριθμό οικοτόπων και ειδών, συμπεριλαμβανομένων και πουλιών, η περιοχή καθορίστηκε ως προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου Natura 2000. Η προστασία αυτή εκτείνεται και στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο, αφού η παρουσία σημαντικών θαλάσσιων οικοτόπων, όπως ο οικότοπος του φύκους της Ποσειδωνίας, οδήγησε στον χαρακτηρισμό της θαλάσσιας περιοχής ως Natura 2000.

Ωστόσο, και παρά την ομορφιά και την οικολογική της αξία, η περιοχή αντιμετωπίζει ένα σημαντικό αριθμό απειλών. Μεταξύ αυτών είναι και οι αγώνες ταχύτητας που λαμβάνουν χώρα εντός της περιοχής Natura 2000. Τελευταίο παράδειγμα ήταν η διεξαγωγή ενός αγώνα με enduro μηχανές στις 4 Μαρτίου 2018 (δείτε βίντεο πιο κάτω από τον αγώνα). Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου μόλις ενημερώθηκε για τον εν λόγω αγώνα, επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές για να διερευνήσει εάν εκπονήθηκε η απαραίτητη Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης -όπως άλλωστε προνοεί η νομοθεσία, η οποία θα καταδείκνυε αν ο συγκεκριμένος αγώνας θα επέφερε αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη και οικοτόπους της περιοχής. Η μεγαλύτερη μας ανησυχία έγκειται στο γεγονός ότι ο προγραμματισμένος αγώνας λάμβανε χώρα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου των πουλιών που είναι μια πολύ ευαίσθητη και κρίσιμη περίοδος για τα πουλιά. Η συγκεκριμένη περιοχή μάλιστα έχει καθοριστεί ως προστατευόμενη περιοχή ως Natura 2000 ειδικά για τα δύο εδημικά είδη πουλιών, τον Τρυπομάζη και τη Σκαλιφούρτα. Δυστυχώς, και με μεγάλη μας απογοήτευση, διαπιστώσαμε ότι το Τμήμα Δασών παρείχε στους διοργανωτές άδεια, χωρίς προηγουμένως να έχει εκπονηθεί η απαραίτητη μελέτη Δέουσας Εκτίμησης όπως άλλωστε προνοεί η Οδηγία της ΕΕ για τους Οικοτόπους (άρθρο 6.3).

Video

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ο Πτηνολογικός δεν αντιτίθεται σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά, πάγιο αίτημά μας είναι ότι πριν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας εντός ή πλησίον προστατευόμενης περιοχής, θα πρέπει πάντοτε να εκπονούνται οι αναγκαίες και πάντα σύμφωνες με τη νομοθεσία μελέτες, όπως η Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης. Μόνο έτσι μπορεί να διαφανεί κατά πόσον η προτεινόμενη δραστηριότητα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά και με τρόπο μη αναστρέψιμο, προστατευόμενα είδη και οικοτόπους, και στη συνέχεια οι αρχές βασιζόμενες στο πόρισμα της μελέτης να προχωρήσουν ή όχι σε αδειοδότηση.

Κάνε εισφορά

Γίνε Μέλος

Οικογενειακή συνδρομή μέλους

elGreek
Scroll to Top