Οι ευρωπαίοι Υπουργοί δεσμεύονται για καλύτερη εφαρμογή των Οδηγιών για τη Φύση

Photo by Mat Holloway_450_850_crp
Στις 19 Ιουνίου οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ δεσμεύτηκαν για την καλύτερη εφαρμογή των Οδηγιών για τη Φύση, τους εμβληματικούς νόμους της ΕΕ για τη φύση που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών που καταβάλλονται σε ολόκληρη την ΕΕ για την ανάσχεση και την ανατροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η τετραετής αξιολόγηση, "ο έλεγχος καταλληλότητας", των Οδηγιών για τη Φύση, όπου 500.000 πολίτες και όλες οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησαν την καλύτερη εφαρμογή των ζωτικών αυτών νομοθεσιών, έφτασε στο τέλος της. 

Οι Οδηγίες για τα Πουλιά και τους Οικοτόπους είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία του μεγαλύτερου και πιο συνδεδεμένου δικτύου προστατευόμενων φυσικών περιοχών στον κόσμο – το δίκτυο Natura 2000. Η μεγαλύτερη απειλή στην προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρώπη σήμερα είναι οι σημερινές γεωργικές πρακτικές και η κακή κατάσταση των οικοσυστημάτων γλυκού νερού της ΕΕ, η οποία συνδέεται συχνά με τη διαχείριση των υδάτων και τη γεωργία. Οι Υπουργοί κάλεσαν τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να κάνουν περισσότερα για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Ο Ariel Brunner, Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής του BirdLife Europe and Central Asia δήλωσε:
«Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισαν τον κίνδυνο για την αστάθεια που προκαλεί η μη βιώσιμη γεωργία στην φύση στην Ευρώπη. Ωστόσο, δεν έχουν καταλήξει σε μια αξιόπιστη λύση. Πρέπει να μεταρρυθμιστεί η προβληματική Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ για τη διευκόλυνση της μετάβασης στη βιώσιμη γεωργία. Περιμένουμε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δείξουν ότι ενδιαφέρονται για τη φύση μας όταν θα διαμορφώνουν την επόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική.»

Οι υπουργοί ζήτησαν επίσης από την Επιτροπή να κάνει ένα νέο υπολογισμό όσο αφορά την απαιτούμενη επένδυση για την προστασία της βιοποικιλότητας, και ζήτησε προβλέψιμη, επαρκή, τακτική και στοχοθετημένη χρηματοδότηση από την ΕΕ, και χαιρέτισε την πρωτοβουλία για καλύτερη ενσωμάτωση των οικοσυστημάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι Υπουργοί ζήτησαν από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα Διευρωπαϊκό Δίκτυο για Πράσινες Υποδομές. Ένα τέτοιο δίκτυο παράλληλα με τα σημερινά διευρωπαϊκά δίκτυα της ΕΕ για ενέργεια και μεταφορές είναι ουσιαστικής σημασίας, και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην ΕΕ και θα προσφέρουν μια σανίδα σωτηρίας σε περιοχές που επί του παρόντος πλήττονται από εγκατάλειψη της γης.

Ariel Brunner«Ενώ το Σχέδιο Δράσης και το Διευρωπαϊκό Δίκτυο για Πράσινες Υποδομές αποτελούν σημαντικά βήματα προς τα εμπρός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει επίσης να ξεκινήσει και να προχωρήσει υποθέσεις παραβάσεων. Πολλά κράτη μέλη συνεχίζουν να αδιαφορούν για την καταστροφή περιοχών Natura 2000. Κρατώντας τα κράτη μέλη υπεύθυνα για την δέσμευση που έδειξαν στις 19 Ιουνίου θα παίξει καθοριστικό ρόλο και βασιζόμαστε στην Επιτροπή να παίξει τον ρόλο της ως προστάτιδα του Ευρωπαϊκού δικαίου.» 

Κάνε εισφορά

Γίνε Μέλος

Οικογενειακή συνδρομή μέλους

elGreek
Scroll to Top