Το έργο αποκατάστασης της Λίμνης Ορόκλινης βραβεύεται στην Ευρώπη

Oroklini Lake Romos Kotsonis_450_850_crp

Κοινοποίηση μέσω:

Το έργο LIFE Oroklini βραβεύεται ως «Kαλύτερο Έργο LIFE» (Best LIFE project) μαζί με άλλα 27 έργα που υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με αποκλειστικό σκοπό την προστασία της φύσης. Η βράβευση αυτή ανταμείβει την όλη προσπάθεια αποκατάστασης της Λίμνης Ορόκλινης ενώ τονίζει για ακόμα μια φορά τη σημασία προστασίας των σημαντικών περιοχών για την άγρια ζωή καθώς και τη σημασία ύπαρξης τέτοιων χρηματοδοτήσεων.

Λίμνη Ορόκλινης είναι μια από τις 63 περιοχές Natura 2000 που δυστυχώς όπως πολλές άλλες τέτοιες περιοχές υπέφερε από συνεχή υποβάθμιση. Λόγω της σημασίας της για τα πουλιά και τη βιοποικιλότητα, και ιδιαίτερα για τα είδη Πελλοκατερίνα και Καλαμοκαννά που φωλιάζουν εκεί, το 2012 ξεκίνησε μια προσπάθεια για την αποκατάσταση και διαχείριση της με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το τριετές έργο περιλάμβανε στοχευμένες δράσεις διαχείρισης, όπως για παράδειγμα η περίφραξη της λίμνης για μείωση της όχλησης σε σημαντικά είδη πουλιών, η διαχείριση της στάθμης του νερού στη λίμνη, η δημιουργία νησίδων φωλιάσματος για τα πουλιά της λίμνης, κ.ά. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή πραγματοποίηση του έργου αυτού είχαν οι φορείς υλοποίησης, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης.
 
Σήμερα, χάρη στο έργο αυτό οι επισκέπτες της Λίμνης Ορόκλινης μπορούν να απολαμβάνουν την άγρια ζωή από τα δύο πτηνοπαρατηρητήρια που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του έργου, ενώ μπορούν επίσης να ενημερώνονται για τον υγρότοπο και τα είδη που φιλοξενεί από το ενημερωτικό υλικό που δημιούργησε το πρόγραμμα και που διατίθεται στη Λίμνη. Η Λίμνη Ορόκλινης αποτελεί πλέον πόλο έλξης επισκεπτών, που αυτοί μπορεί να είναι από αφοσιωμένοι πτηνοπαρατηρητές μέχρι μικρά παιδιά που χαίρονται στο θέαμα των πουλιών της Λίμνης.
 
Η βράβευση προέκυψε μετά από μια λεπτομερή διαδικασία αξιολόγησης με βασικά κριτήρια τη συνεισφορά του έργου στην προστασία της φύσης, τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη του έργου και την πρωτοτυπία. Στόχος είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων που αν εφαρμοστούν ευρέως μπορούν να έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα για τη φύση και το περιβάλλον.
 
Η απονομή του βραβείου θα γίνει στις 23 Μαΐου στις Βρυξέλλες με Ύπατους Εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Η απονομή του βραβείου θα γίνει στις 23 Μαΐου στις Βρυξέλλες με Ύπατους Εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον εορτασμό της βράβευσης, οι εταίροι του έργου διοργανώνουν εκδήλωση το Σάββατο απόγευμα 26 Μαΐου στη Λίμνη Ορόκλινης. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει πτηνοπαρατήρηση καθώς και διασκεδαστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πτηνολογικού : www.birdlifecyprus.org.

Κάνε εισφορά

Γίνε Μέλος

Οικογενειακή συνδρομή μέλους

elGreek
Scroll to Top