Οι βουλευτές υπερψηφίζουν τον αμφιλεγόμενο τροποποιητικό νόμο για το κυνήγι με συγκλονιστική πλειοψηφία

Red backed shrike on limestick1_450_850_crp
Μετά από επανειλημμένες αναβολές, ο αμφιλεγόμενος τροποποιητικός νόμος ’Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016’ έχει δυστυχώς υπερψηφιστεί. Ο τροποποιητικός αυτός νόμος εισάγει σειρά χαλαρώσεων σε σχέση με το κυνήγι αλλά και την παράνομη παγίδευση, ένα σοβαρό και επίμονο πρόβλημα στην Κύπρο.

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, οι Φίλοι της Γης Κύπρου, η Επιτροπή Ενάντια στη Σφαγή των Πουλιών (CABS) και το Ίδρυμα για την Προστασία της Βιοποικιλότητας (SPA – Foundation Pro Biodiversity), κάλεσαν επανειλημμένα τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να καταψηφίσουν τον τροποποιητικό, όμως ο νόμος πέρασε με συγκλονιστική πλειοψηφία, με 36 ψήφους υπέρ και 4 κατά (Κωστής Ευσταθίου, Παύλος Μυλωνάς, Άννα Θεολόγου και Χαράλαμπος Θεοπέμπτου).

Ο τροποποιητικός αποτελεί πρόταση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, η οποία τροποποιήθηκε από μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος. Αυτές οι τροποποιήσεις αναμένονται να είναι αντιπαραγωγικές για την αειφόρο διαχείριση των θηραμάτων και τη διατήρηση των άγριων πουλιών και εντελώς αναποτελεσματικές όσον αφορά την καλύτερη πάταξη της λαθροθηρίας και της παράνομης παγίδευσης πουλιών..

Ο τροποποιητικός εισάγει, μεταξύ άλλων, την εξώδικη ρύθμιση όλων των αδικημάτων, ξεχωριστή (και πιο χαλαρή) ρύθμιση των ξόβεργων ως παράνομο μέσο και την κατανάλωση θηράματος από κυνηγούς στα εστιατόρια,κάτι το οποίο θα είναι πρακτικά αδύνατο να ελεγχθεί αποτελεσματικά (αν είναι θηρεύσιμο είδος ή όχι, ποια η μέθοδος κυνηγιού και αν είναι νόμιμη κτλ). Αυτά είναι τα τρία σημεία στα οποία οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ταχθεί εναντίον εξαρχής και τα οποία δυστυχώς έχουν περάσει με τον τροποποιητικό. Πριν να σχολιάσει τον τροποποιητικό νόμο στο σύνολό του, ο Πτηνολογικός θα μελετήσει τον τελικό νόμο, αφού κάποιες τροπολογίες κομμάτων έχουν ψηφιστεί από τους Βουλευτές.

Ο Πτηνολογικός θα συνεχίσει την εκστρατεία του ενάντια στην παράνομη θανάτωση πουλιών,η οποία αποτελείται από το συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης, την άσκηση πολιτικής πίεσης και τις δράσεις και δραστηριότητες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Κάνε εισφορά

Γίνε Μέλος

Οικογενειακή συνδρομή μέλους

elGreek
Scroll to Top